Домівка Про проект Зворотний зв'язок Зробити закладку
beta

  
ukrslov.com →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру А (594)

1 2 3 4 5 6 > >>
А-КОНТО
рос. а-конто (італ. a conto — в рахунок) — попередні (авансові) проплати рахунків за товарними операціями при експортно-імпортних відвантаженнях товарів.
А-ФОРФЕ
рос. а-форфе (фр. a fortait — поставка) — кредитування міжнародних торговельних операцій шляхом розрахунків через перевідні векселі без права регресу. Операція, коли сторона-покупець …
АІО-КРИТЕРІЇ
рос. АИО-критерии (англ. AIO measures) — критерії активності (ефективності) людської діяльності, критерії певних інтересів, позицій, думок.
ААА
рос. ААА найвищий рейтинг (оцінка) облігацій найвищої якості, що випускають корпорації США і високо котируються основними рейтинговими компаніями.
АБ ОВО
рос. аб ово (від латин. ab ovo — від яйця, починай спочатку, започатковуй "з нуля") -у Давньому Римі був звичай урочисту трапезу починати з яйця — символу започаткування життя. Вираз, що …
АБ'ЮРАЦІЯ
рос. абьюрация (латин. abjuratio, від abjuro — клятвено відрікаюсь) — прилюдне зречення віри або своїх переконань.
АБЄКОР
рос. абекор (англ. ABECOR-Associated Banks of Europe Corporation) — абревіатурне написання назви "Асоційовані банки Європейської корпорації" — міжнародного банківського об'єднання, …
АБІТУРІЄНТ
рос. абитуриент (від латин. abituriens — той, хто збирається йти) — особа, яка вступає до вищого чи середнього навчального закладу.
АБАНДОН
рос. абандон (фр. abandon — відмова) — відмова власника страхового полісу застрахованої особи (переважно судно- чи вантажовласника) від своїх прав на застраховане майно на користь …
АБДИКАЦІЯ
рос. абдикация (від латин. abdicatio — зречення) — зречення, відмова від престолу, влади, посади, сану, права власності тощо.
АБОЛІЦІЯ
рос. аболиция (латин. abolitio -знищення, скасування) — 1. Скасування закону або рішення. 2. Ліквідація посади або відмова від неї. 3. Припинення кримінальної справи (abolitio criminis) …
АБОНЕМЕНТ
рос. абонемент (від фр. abonnement) — 1. Право користування чи обслуговування на визначений строк бібліотекою, місцем у театрі, на стадіоні, басейном, побутовими послугами, телефоном …
АБОНЕНТ
рос. абонент (нім. Abonnent, від фр. abonne — підписуватись) — особа чи організація, що користується або має право користуватись абонементом.
АБОНЕНТНА ПЛАТА
рос. абонентная плата Див. Плата абонентна.
АБОНЕНТСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
рос. абонентская задолженность несвоєчасна сплата сум зобов'язань абонента за надані йому послуги. У такому разі він може бути позбавлений права надалі одержувати ці послуги, а суми …
АБОНЕНТСЬКИЙ КАНАЛ
рос. абонентский канал канал, що з'єднує абонентську систему обробки даних з обчислювальною мережею.
АБОРИГЕНИ
рос. аборигены (від латин. aborigines, від ab origine — від початку) — корінні жителі країни чи місцевості. Інша назва автохтони.
АБРАКАДАБРА
рос. абракадабра (латин. abracadabra — заклинання, від грец. abraxos — назва божества і давньоєвр. dabar — слово) — незрозумілий набір слів, безглуздя, нісенітниця.
АБРЕВІАТУРА
рос. аббревиатура (італ. abbreviatura — короткий, від латин. abbrevio — скорочую) — 1. Скорочення кількох слів і з'єднання в одне складноскорочене слово. А. вживається здебільшого у …
АБРЕЖЕ
рос. абреже (фр. abrege, від abreger — скорочувати) — виписка, анотація, скорочений переказ твору.
АБРОГАЦІЯ
рос. аброгация (від латин. abrogatio, abrogo — знищую, скасовую) — скасування застарілих законів, рішень державної влади.
АБСЕНТЕЇЗМ
рос. абсентеизм (від латин. absens — відсутній) — зумисне ухилення від участі у виборах, зборах акціонерів з метою перешкоди прийняттю окремих рішень, вияву протесту.
АБСЕНТЕЇЗМ ЗЕМЛЕВЛАСНИЦЬКИЙ
рос. абсентеизм землевладельческий (від латин. absens — відсутній) — форма землеволодіння, за якою земля як умова виробництва відокремлена від землевласника. Не беручи участі в процесі …
АБСОЛЮТ
рос. абсолют (латин. absolutus- довершений, безумовний, необмежений) — те, що ні від чого не залежить, безвідносне.
АБСОЛЮТИЗУВАТИ
рос. абсолютизировать робити щось безумовним, самодостатнім; доводити до абсолюту.
АБСОЛЮТНІ СТАНДАРТИ
рос. абсолютные стандарты беззаперечні моральні норми, засади, релігійні закони, які закладені в основу прийняття рішень, що мають загальнолюдське, загальноприйнятне, етично-моральне …
АБСОЛЮТНА ПЕРЕВАГА
рос. абсолютное преимущество досягнення підприємством, фірмою, окремою фізичною особою вищих показників результативності — економічної ефективності діяльності. Ця категорія привнесена …
АБСОЛЮТНА РЕНТА
рос. абсолютная рента частина додаткової вартості, одержувана землевласником внаслідок монополії приватної власності на землю; надлишок вартості над суспільною ціною виробництва с.-г. …
АБСОЛЮТНИЙ
рос. абсолютный (латин. absolutus) — безумовний; необмежений, безвідносний.
АБСОЛЮТНИЙ ПОРІГ
рос. абсолютный порог кількість збуджувальної або стимулюючої енергії, необхідної для виникнення відчуття (сприйняття).
АБСОЛЮЦІЯ
рос. абсолюция (латин. absolutio — звільнення, виправдання) — постанова суду, за якою підсудний звільняється від покарання.
АБСОРБЦІЙНИЙ ПІДХІД
рос. абсорбционный подход (від латин. absorptio — поглинання) — надання державної підтримки вітчизняному товаровиробнику й вітчизняній системі послуг для досягнення більш високої частки …
АБСОРБЦІЯ
рос. абсорбция (від латин. absoptio — поглинання) — залучення до підприємницько-фінансової діяльності держави осіб — іммігрантів з належними їм іноземними капіталами.
АБСТРАГУВАТИ
рос. абстрагировать (від латин. abstraho — відтягую, відриваю) — думкою виділяти з усіх ознак, властивостей, зв'язків конкретного предмета основні, найзагальніші.
АБСТРАКТНІ ЕЛЕМЕНТИ
рос. абстрактные элементы нематеріальні елементи (складові) культури: інтелектуальні, наукові, професійні цінності, погляди, ідеї, ознаки індивідуальності, духовності, які є невід'ємними …
АБСТРАКТНА ПРАЦЯ
рос. абстрактный труд праця, якою створюється вартість товару. Витрати людської праці взагалі, безвідносно до конкретної форми цієї витрати.
АБСТРАКТНЕ МИСЛЕННЯ
рос. абстрактное мышление один з видів людського мислення, який полягає в утворенні абстрактних понять і оперування ними.
АБСТРАКТНЕ ПОНЯТТЯ
рос. абстрактное понятие опосередковане, беззаперечне поняття, що базується на визначенні (виокремленні) суттєвих властивостей певних явищ, дій (напр.: справедливість, послідовність, …
АБСТРАКТНИЙ
рос. абстрактный (від латин. abstractio — відтягнення, відвернення) — той, що є наслідком виділення у думці з усіх ознак, властивостей, зв'язків конкретного предмета основних, …
АБСТРАКЦІЯ
рос. абстракция (англ. abstraction — виділення) — метод наукового дослідження, що полягає у мисленому (умовному) відділенні (усуненні, нейтралізації, відокремленні) найістотніших рис, …
АБСУРД
рос. абсурд (латин. absurdus — немилозвучний, безглуздий) — безглуздя, нісенітниця.
АВІА...
рос. авиа... (від латин. avis — птах) — у складних словах відповідає поняттю "авіаційний".
АВІАПОТЕКА
рос. авиапотека іпотечна застава, коли як гарантійне майно заставляється літак, гелікоптер чи інший літальний апарат.
АВІАЦІЙНЕ СТРАХУВАННЯ
рос. авиационное страхование 1. Страхування літаків, вантажів від пошкоджень, аварій. 2. Страхування життя і здоров'я пасажирів під час перельоту, а також їхнього багажу на випадок …
АВІЗО
рос. авизо (італ. avviso — повідомлення) — у банківській, комерційній, бухгалтерській практиці — офіційне письмове повідомлення одного контрагента іншому про здійснення певних грошових …
АВІЗУВАТИ
рос. авизировать (від італ. av- VISO — повідомлення) — офіційно повідомляти клієнта про проведені банком (бухгалтерією) грошові операції на його рахунку.
АВІСТА
рос. ависта (італ. avista- за пред'явленням) — 1. Вексель на пред'явника, виданий без зазначення строку платежу (сплати). Він може бути оплачений відразу після пред'явлення. 2. …
АВАЛЬ
рос. аваль (фр. aval — порука) — поручительство (зобов'язання, гарантія) за векселем, надане третьою особою (стороною), котра перебирає на себе обов'язки (повну відповідальність) за …
АВАЛЬНИЙ КРЕДИТ
рос. авальный кредит (від фр. aval — порука) — кредит банку, що надається клієнтові для забезпечення його гарантійних зобов'язань. Призначення А.к.- покрити зобов'язання клієнта, якщо …
АВАНГАРДНИЙ
рос. авангардный (фр. avant-garde, від avant — попереду і garde — охорона, букв. — передова охорона) — належний до авангарду, передовий, той, що йде в перших лавах.
АВАНЗАЛ
рос. аванзал (від фр. avant — перед і нім. Saal — зал) — передній зал, приймальня.
АВАНС
рос. аванс (фр. avance — задаток, від avancer — платити наперед) — попередньо виплачена грошова сума в рахунок майбутніх платежів за матеріальні цінності, на виконання робіт, надання …
АВАНСОВА ЗАКУПІВЛЯ
рос. авансовая закупка форма комерційно-торговельних операцій, договірних зобов'язань. Сторона, зацікавлена у продажу своїх товарів у вигляді авансових поставок, надає визначеному …
АВАНСОВАНІ ЗАСОБИ
рос. авансированные средства кошти, заздалегідь виділені для започаткування, реалізації певних підприємницьких програм, досягнення певних цілей.
АВАНСОВАНИЙ КАПІТАЛ
рос. авансированный капитал Див. Капітал авансований.
АВАНСОВИЙ ЗВІТ
рос. авансовий отчет звіт підзвітної особи на бланку типової форми про витрачання грошей, виданих їй наперед (авансом) юридичною особою для виконання певного службового доручення. У …
АВАНСОВИЙ ПЛАТІЖ
рос. авансовый платеж попереднє надання (перерахування) грошей за товари, послуги до моменту їх одержання або виконання.
АВАНСУВАННЯ
рос. авансирование (фр. avance, від латин. avancer — платити наперед) — надання у розпорядження однією договірною стороною іншій коштів у рахунок майбутніх платежів, пов'язаних з …
АВАНТАЖ
рос. авантаж (фр. avantage — перевага) — сприятливі умови для певної дії, одержання позитивного результату, певних вигод у здійсненні підприємницьких операцій, угод.
АВАНТАЖНИЙ
рос. авантажный (від фр. avantage — перевага) — той, що справляє приємне враження зовнішністю; привабливий, інтересний.
АВАНТЮРА
рос. авантюра (фр. aventure, букв. — пригода) — 1. Ризиковане, сумнівне діяння, часто з корисливими цілями, розраховане на випадковий успіх. 2. Акція без урахування реальних можливостей …
АВАНТЮРИСТ
рос. авантюрист людина, схильна до авантюрних дій, пройдисвіт, шукач легких, сумнівних результатів, аморальних і протиправних пригод.
АВАРІЙНІ РОБОТИ
рос. аварийные работы роботи з ліквідації наслідків дії стихійних сил або сил технологічного характеру (повені, снігові замети, зсуви, руйнування будинків та ліній електропередач …
АВАРІЙНА ПІДПИСКА
рос. аварийная подписка письмове зобов'язання вантажо-одержувача (чи відвантажувача), яке надається власникові транспортного засобу (морського судна) про те, що в разі непередбачених …
АВАРІЙНИЙ ЗАПАС
рос. аварийный запас запас, який створюється на підприємствах (окрім страхового запасу) як технічно необхідний резерв матеріалів, палива чи устаткування для ліквідації можливої аварії, а …
АВАРІЙНИЙ КОМІСАР
рос. аварийный комиссар фізична або юридична особа, до послуг якої звертаються страхівники для захисту своїх інтересів у разі страхового випадку із застрахованим майном. Страхівник …
АВАРІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
рос. аварийный сертификат документ, який засвідчує причини, характер і розміри збитків, завданих застрахованому майну під час аварії.
АВАРІЯ
рос. авария (італ. avaria — пошкодження, збиток) — 1. Нещасний випадок, велика невдача, порушення нормального ритму праці. 2. Шкода, збитки, пов'язані з нещасним випадком з транспортними …
АВЕРАЖ
рос. авераж (від англ. avaraging — упосереднення) — упосереднені строки оплати кредитів, позик частинами (щомісячні, щоквартальні, річні тощо).
АВЕРАЖНИЙ СТРОК
рос. аверажный срок узгоджені (прийняті) строки сплати кредитів частинами, поетапно (місяць, квартал, півріччя, рік).
АВЕРС
рос. аверс (фр. аvers, від латин. adversus — повернутий обличчям) — лицьовий бік грошової купюри, монети, медалі.
АВРАЛ
рос. аврал (від англ. OVER — нагору і all — усі) — незаплановане залучення всього персоналу судна, підприємства, установи до виконання певних термінових робіт. Напр., при стихійних …
АВТАРКІЯ
рос. автаркия (грец. autarkea — самовдоволення) — створення замкненого самодостатнього господарства в межах окремої країни або групи країн, спрямоване на максимальне обмеження імпорту, …
АВТЕНТИЧНИЙ
рос. аутентичный (від грец. authentilos — справжній) — дійсний, рівнозначний, той, що ґрунтується на першоджерелі.
АВТЕНТИЧНИЙ ТЕКСТ
рос. аутентичный текст офіційний текст міжнародного акту, договору, підписаного уповноваженими представниками і скріпленого печатками відповідних держав.
АВТО...
рос. авто... (від грец. autos — сам) — у складних словах відповідає поняттям "само..." (напр.: авторегулятор, автоблокування).
АВТОБІОГРАФІЯ
рос. автобиография життєпис якої-небудь особи, складений нею самою.
АВТОГРАФ
рос. автограф 1. Власноручний, зазвичай пам'ятний, підпис або напис. 2. Власноручний авторський рукописний текст.
АВТОГРАФІЯ
рос. автография точне відтворення почерку або зображення, зробленого від руки.
АВТОКРАТ
рос. автократ (грец. autokrates — самовладний, від autos — сам і kratos — влада) — необмежений, повновладний правитель.
АВТОКРАТІЯ
рос. автократия (грец. autokra-teia-самовладдя, самоуправство) — 1. Система, принципи, форми і методи управління державою, регіоном, підприємством, процесами, що базується на …
АВТОЛОГІЯ
рос. автология вживання слів у їх прямому значенні на відміну від переносного.
АВТОМАТ
рос. автомат (від грец. automatos- самодіючий) — технічний пристрій, що здійснює будь-які процеси, дії чи операції (напр., технологічні операції процесу управління виробництвом, продаж …
АВТОМАТИЗАЦІЯ
рос. автоматизация впровадження у виробничу та невиробничу сфери систем управління машинної техніки, сучасних технологій з метою вдосконалення і поліпшення праці, підвищення її …
АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ (АСУ)
рос. автоматизированные системы управлений (АСУ) сучасні системи управління суспільно-економічними процесами, які забезпечують життєдіяльність держави. Базуються на використанні …
АВТОМАТИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВА СИСТЕМА (АІПС)
рос. автоматизированная информационно-поисковая система (АИПС) сукупність мовних, алгоритмічних і технічних засобів, призначених для автоматичного зберігання, пошуку, видачі необхідної …
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ (АСЕП)
рос. автоматизированная система электронных платежей (АСЭП) система переказу платежів окремими особами (фізичними або юридичними), що ґрунтується на використанні засобів автоматизації та …
АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ (АРМ)
рос. автоматизированное рабочее место (АРМ) комплекс технічних і програмних засобів індивідуального користування, зорієнтований на виконання певних функцій. АРМ утворюється на базі …
АВТОМАТИКА
рос. автоматика (від грец. automatos — самодіючий) — 1. Сукупність механізмів і пристроїв, які виконують операції, певну роботу без участі людини. 2. Галузь науки й техніки, що …
АВТОМАТИЧНА КОМПРЕСІЯ ТЕКСТУ
рос. автоматическая компрессия текста стиснення тексту за допомогою ЕОМ з повним або частковим зберіганням його змісту.
АВТОМАТИЧНИЙ
рос. автоматический 1. Той, що виконується пристроєм без втручання людини. 2. Переносно — машинальний, мимовільний.
АВТОМАТИЧНИЙ СТАБІЛІЗАТОР
рос. автоматический стабилизатор економічна змінна, яка дає змогу без постійного втручання вирівнювати коливання в системі державних фінансів і цін. Податки на прибуток компанії, …
АВТОМАТИЧНИЙАНАЛІЗ ТЕКСТУ
рос. автоматический анализ текста дослідження тексту природною мовою за допомогою ЕОМ з метою встановлення його семантико-синтаксичної структури на базі здійснення процедур …
АВТОМОБІЛЬНИЙ ПОДАТОК
рос. автомобильный налог визначений державними органами збір з фізичних і юридичних осіб — власників транспортних засобів для відшкодування державних витрат, пов'язаних з утриманням …
АВТОМОБІЛЬНИЙ ТАРИФ
рос. автомобильный тариф різновид митного збору (тарифу), встановленого для автотранспортних засобів, які перетинають кордон.
АВТОНОМІЯ
рос. автономия (грец. autono-mia — незалежність) — 1. Самоврядування певної частини території держави (регіону), що здійснюється в обсягах, межах, передбачених законами даної держави …
АВТОНОМНІ КАПІТАЛОВКЛАДЕННЯ
рос. ав-тономные капиталовложения частина капіталовкладень цільового призначення, яка централізовано направляється державними органами на фінансування пріоритетних програм розвитку …
АВТОНОМНИЙ
рос. автономный той, що користується автономією.
АВТОНОМНИЙ БЮДЖЕТ
рос. автономный бюджет самостійні кошториси доходів і видатків, відносно незалежні від загально-державного бюджету. А.б. мають державні і змішані підприємства та установи, а також …
АВТОПАРК
рос. автопарк 1. Автотранспортне підприємство, яке здійснює автомобільні перевезення, а також збереження, технічне обслуговування і ремонт рухомого складу. 2. Спеціально обладнане місце …

1 2 3 4 5 6 > >>

© ukrslov.com - 2010