Домівка Про проект Зворотний зв'язок Зробити закладку
beta

  
ukrslov.com →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру А (594)

< 1 2 3 4 5 6 >>
АРГУМЕНТ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ
рос. аргумент внутреннего рынка аргумент на користь протекціонізму, за яким вважається, що зменшення чи взагалі усунення імпорту дасть можливість виробити всередині країни більше товару, …
АРГУМЕНТ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ
рос. аргумент диверсификации аргумент на користь протекціонізму, який спонукає захист імпорту як одного із засобів диверсифікації експорту з метою зменшення нестабільності експортного …
АРГУМЕНТ ЗАЙНЯТОСТІ
рос. аргумент занятости аргумент на користь протекціонізму, згідно з яким введення тарифу або інших форм імпортних обмежень у періоди безробіття призводить до заохочення внутрішнього …
АРГУМЕНТ ЗАПОБІГАННЯ ЗБИТКАМ
рос. аргумент предотвращения убытков аргумент, який використовується на користь протекціонізму і який передбачає зменшення вразливості економіки від зростаючого імпорту в результаті …
АРГУМЕНТ МОЛОДИХ ГАЛУЗЕЙ
рос. аргумент молодых отраслей аргумент на користь протекціонізму, за яким нова галузь, що має потенційну порівняльну перевагу, може не вистояти, якщо їй не надати тимчасового захисту …
АРГУМЕНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
рос. аргумент национальной безопасности аргумент на користь протекціонізму, який підтверджує необхідність "адекватної" національної оборони. Проблема полягає в тому, щоб визначити …
АРГУМЕНТ НИЗЬКОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
рос. аргумент низкой заработной платы аргумент, що висувають на користь протекціонізму, який передбачає, що країна з високими заробітками не може дозволити собі торгувати з країнами з …
АРГУМЕНТ ПЕРЕГОВОРІВ ТА ВІДПЛАТНИХ ЗАХОДІВ
рос. аргумент переговоров и оплатных мер аргумент на користь протекціонізму, який випливає з того положення, що країна із захисними тарифами перебуває у кращому становищі, щоб …
АРГУМЕНТ ПОЛІТИКИ СТРАТЕГІЧНОЇ ТОРГІВЛІ
рос. аргумент политики стратегической торговли аргумент належить до витончених аргументів захисту і полягає в тому, що політика стратегічної торгівлі застосовується для переміщення …
АРГУМЕНТ УМОВ ТОРГІВЛІ
рос. аргумент условий торговли аргумент захисту, який ґрунтується на тому положенні, що накладання ввізного мита призводить до зростання внутрішніх цін на імпортні товари. У цьому разі …
АРГУМЕНТАЦІЯ
рос. аргументация (латин. argumentatio) — наведення аргументів на користь чого-небудь чи кого-небудь.
АРЕНА
рос. арена (латин. arena, букв. — пісок) — 1. Майданчик, посиланий піском, у давньоримському амфітеатрі, де відбувалися бої гладіаторів. 2. Переносно — поле діяльності.
АРЕШТ
рос. арест (від латин. arrestum — судова постанова) — 1. Найсуворіший запобіжний захід, який застосовують органи попереднього розслідування щодо обвинуваченого. 2. Адміністративне …
АРЕШТ МАЙНА
рос. арест имущества накладання заборони на право розпоряджатися майном з метою його збереження до визначення подальшої долі цього майна. Застосовуються органами суду і прокуратури для …
АРЕШТ НА ВКЛАД
рос. арест на вклад призупинення банком операцій з видачі грошей з рахунку вкладника. Накладається тільки за постановою суду, органів попереднього слідства й дізнання, а також у …
АРИСТОКРАТІЯ
рос. аристократия (грец. aristokratiaа, букв. — влада найкращих, найзнатніших) — вищий прошарок панівних, елітних класів, привілейована знать у різних політичних формаціях суспільства. …
АРОБА
рос. арроба (ісп. arroba) — 1. Міра ваги в країнах Латинської Америки (10- 15 кг). 2. Міра об'єму в тих самих країнах (12,6- 40 л).
АРТІЛЬ
рос. артель (татар, ортак, тюрк. орти — спільність людей, громада) — форма добровільного об'єднання людей на певних умовах, які визначають спільну участь в А. працею або працею і …
АРТЕРІЇ
рос. артерии (грец. arteria) — переносно — шлях сполучення.
АРТИКУЛ
рос. артикул (від латин. articulus- розділ, різновид) — узагальнений показник, що характеризує основні функціональні та якісні показники товару: шифр, тип, об'єм, призначення.
АРХІ...
рос. архи... (грец. archi-старший, головний) — префікс, що означає головний, старший, найвищий ступінь чогось, когось (напр., архімандрит, архієпископ).
АРХІВ
рос. архив (від латин archivum-урядовий будинок) — 1. Установа (або відділ в установі), де збирають, упорядковують, зберігають важливі документальні матеріали. 2. Сукупність документів, …
АРХІВАРІУС
рос. архивариус (нім. Archivarius, з латин. archivarius — охоронець архіву) — 1. Працівник архіву. 2. Охоронець архівних матеріалів.
АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ
рос. архитектурно-строительный контроль спеціальна інспекція, що здійснює контроль за якістю забудови міст і селищ міського типу, стежить за якістю будівництва найважливіших будинків і …
АРХАЇЗМ
рос. архаизм (від грец. archaios — стародавній) — 1. Слово чи мовний зворот, що застарів або вийшов із ужитку. 2. Пережиток минулого.
АРХАЇЧНИЙ
рос. архаичный старовинний, застарілий.
АРХЕО...
рос. архео... (грец. archaios-старо-давній) — належний до давнини (напр., археологія, археографія).
АРШИН
рос. аршин міра довжини давньої Русі. Один А. дорівнює 71,12 см. Надалі замінений метричною одиницею — метром. Застосовувався А. у Болгарії і Туреччині, дещо відрізняючись розмірами.
АСАМБЛЕЯ
рос. ассамблея (фр. assemblee- збори) — збори; державний або керівний орган якоїсь міжнародної організації (напр., Генеральна Асамблея ООН).
АСЕКУРАЦІЯ
рос. ассекурация страхування товарів, майна.
АСИГНАЦІЯ
рос. ассигнация (від латин. as-signatio- призначення) — історична назва паперових грошей, які випускались у різних державах. Використовується в сучасній розмовній мові в значенні …
АСИГНОВКА
рос. ассигновка (від латин. assignare — призначити) — документ, на підставі якого проводяться одержання і видача кредитів, Позичок позичальникам — юридичним або фізичним особам.
АСИГНУВАННЯ
рос. ассигнование (від латин. assigno — призначаю) — цільові кошти, виділені державними установами чи організаціями недержавної форми власності на реалізацію певних …
АСИГНУВАТИ
рос. ассигновать (від латин. assigno — призначаю) — 1. Виділити, видати певну суму грошей для цільового призначення. 2. Переносно-спонсорувати, надавати грошову підтримку.
АСИМІЛЯЦІЯ
рос. ассимиляция (латин. as-similatio-уподібнення) — 1. Придбання інвесторами нових цінних паперів після їх розпродажу в ході андерлайтингу. 2. Штучне (нав'язане) злиття одного народу з …
АСИМЕТРІЯ
рос. ассиметрия (грец. asummetria — невідповідність) — відсутність або порушення симетрії.
АСИМЕТРИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
рос. ассиметрическая информация Див. Інформація асиметрична.
АСИСТЕНТ
рос. ассистент (від латин. assistens (assistentis) — присутній, помічник) — 1. Помічник спеціаліста (професора, доцента, лікаря, екзаменатора). 2. У вузах — штатна посада на кафедрі; …
АСОРТІ
рос. ассорти (фр. assorti-добре підібраний) — набір однорідних предметів різних сортів.
АСОРТИМЕНТ
рос. ассортимент (фр. assor-timent-набір, комплект) — склад, набір різних видів товарів, призначених для продажу. Термін А. застосовується здебільшого для товарів народного вжитку. …
АСОЦІАЛЬНИЙ
рос. асоциальный протисуспільний, негромадський.
АСОЦІАЦІЇ ДІЛОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
рос. ассоциации делового сотрудничества громадські організації для сприяння розвиткові і координації зовнішньоекономічних зв'язків підприємств, об'єднань та організацій з вітчизняними і …
АСОЦІАЦІЇ КРАЇН-ЕКСПОРТЕРІВ
рос. ассоциации стран-экспортеров форма координації політики експортерів на світових товарних ринках. Головною метою такої координації є, як правило, підтримка цін на певному рівні. …
АСОЦІАЦІЯ
рос. ассоциация (латин. asso- ciatio — з'єднання від associo — з'єдную) — добровільне об'єднання фізичних або юридичних осіб для досягнення спільної мети на засадах взаємовигідної …
АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИЧА
рос. ассоциация производственная у виробництві великий територіально-галузевий комплекс, що створюється для задоволення потреб економіки регіону і населення в певних видах продукції. …
АСОЦІАЦІЯ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ ЄДНАННЯ
рос. Ассоциация содействия развитию частного предпринимательства в украине "Еднання" недержавна і некомерційна організація, є добровільним об'єднанням підприємств і організацій для …
АСОЦІЙОВАНА ОСОБА
рос. ассоциированное лицо службовці комісійних магазинів (будинків), а також агенти фірм і пов'язані з ними особи, які за дорученням керівництва постійно виконують комерційні завдання, …
АСОЦІЙОВАНИЙ ЧЛЕН
рос. ассоциированный член 1. Член біржі (тільки на деяких біржах Великобританії), якому не дозволено укладати угоди на біржовому кільці, але він сплачує менший (ніж не член біржі) …
АСПІРАНТ
рос. аспирант (латин. аaspirans (aspirantis) — той, що чогось прагне) — особа, що готується до наукової чи педагогічної діяльності; навчається в аспірантурі.
АСПІРАНТУРА
рос. аспирантура система підготовки при вищих навчальних закладах або науково-дослідних інститутах професорсько-викладацьких і наукових кадрів.
АСПЕКТ
рос. аспект (латин. aspectus — погляд, вид) — точка зору, з якої сприймається або оцінюється те чи інше явище, предмет, подія; перспектива, в якій вони виступають.
АСЮРЕ
рос. ассюре (від фр. assure — забезпечувати) — друкарська лінійка, якою утворюють відбиток у вигляді кількох тонких паралельних ліній.
АТ
рос. ат розмінна монета Лаосу, дорівнює 1/100 кіпа.
АТАКА
рос. атака (від фр. attaque — напад) — в економіці — активна цінова політика фірм, компаній, спрямована на здобуття пріоритетних позицій на товарних або регіональних ринках.
АТАКТИЧНИЙ ПОЧЕРК
рос. атактический почерк (від грец. ataxia — безладдя) — почерк особи, яка страждає розладом координації рухів (атаксією).
АТАШЕ
рос. атташе (фр. attache. букв. — прикріплений) — 1. Молодший дипломатичний ранг. 2. Службова особа дипломатичного складу в посольствах, місіях. 3. Представники не дипломатичних …
АТЕСТАТ
рос. аттестат (від латин. attestor — посвідчую) — офіційний документ, що видається державними органами і засвідчує певний юридичний факт (напр., А. про закінчення навчального закладу, А. …
АТЕСТАЦІЯ
рос. аттестация (від латин. attestatio — посвідчення) — 1. Визначення рівня професійної кваліфікації кадрів, оцінка їхніх ділових якостей, здібностей, професіоналізму. 2. Визначення …
АТЕСТАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ
рос. аттестация продукции система організаційних, науково-технічних та економічних заходів, спрямованих на всебічну оцінку технічного рівня і якості продукції. Застосовується як …
АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ
рос. аттестация рабочих мест комплексна оцінка кожного робочого місця на його відповідність нормативним вимогам за технічним, організаційним рівнем, умовами праці і техніки безпеки. Є …
АТИПІЯ
рос. атипия відсутність типових, характерних рис або особливостей у певної речі або явища; відхилення від нормального.
АТОМІСТИЧНА ЕКОНОМІКА
рос. атомисти ческая экономика економіка, що характеризується високим ступенем конкуренції, яка створюється великою кількістю дрібних незалежних виробництв в усіх галузях. Вони …
АТОРНЕЙ
рос. атторней (від англ. attorney) — довірений представник певної правової структури, що надає юридичні послуги довірителю — юридичній або фізичній особі.
АТРИБУТ
рос. атрибут (від латин. attributum — додане) — невід'ємна, необхідна для забезпечення цілісності об'єкта, суб'єкта (предмета) властивість, його частина, додаток. Напр., для …
АТРИБУТИВНА ТЕОРІЯ
рос. аттрибутивная теория (від латин. attributum-додане) — теорія яка визначає закономірність або випадковість впливу на людину тих чи інших факторів за певної ситуації. Напр., якщо …
АТРИБУТИВНИЙ
рос. атрибутивный той, що стосується означення, вживається як означення; означальний.
АУДІЄНЦІЯ
рос. аудиенция (латин. audientia — вислухування) — офіційний прийом у високопоставленої особи; у міжнародному праві — прийом першими посадовими особами високопоставлених дипломатичних …
АУДИТ
рос. аудит (від латин. audire- слухати) — аналіз (ревізія) господарсько-фінансової діяльності підприємства, організації, установи, що проводиться спеціалізованими незалежними службами з …
АУДИТОР
рос. аудитор (від латин. auditor — слухач) — особа, що має право перевіряти стан фінансово-господарської діяльності різних організацій та установ на основі контракту, укладеного з їх …
АУДИТОРІЯ
рос. аудитория (від латин. auditorium) — 1. Приміщення, де проводяться збори, читаються лекцій. 2. Споживачі інформації — слухачі лекції; люди, що контактують із засобами реклами, іншої …
АУДИТОРСЬКІ СЛУЖБИ , АУДИТОРСЬКІ ФІРМИ
рос. аудиторские службы, фирмы (від латин. audit — слухати) — спеціальні підрозділи великих фірм, спеціалізовані установи, контори, фірми, що виконують консультативні, облікові, …
АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ
рос. аудиторский от-чет висновок аудитора про стан бухгалтерської роботи корпорації (акціонерної компанії) та її фінансове становище, що публікується у встановленому порядку в річному …
АУКЦІОН
рос. аукцион (від латин. auctio — збільшення) — вид продажу товарів з публічних торгів у заздалегідь призначений час і в певному місці. Майно чи товари, виставлені на А., продаються тій …
АУКЦІОН ПОДВІЙНИЙ
рос. аукцион двойной організаційна форма ведення аукціону, коли конкурують між собою і продавці, і покупці відповідно до змін кон'юнктури, пропорцій попиту і пропозиції, або коли …
АУКЦІОНІСТ
рос. аукционист організатор і ведучий торгів на товарній або фондовій біржі.
АУКЦІОНЕР
рос. аукционер потенційний покупець (особа, зацікавлена у придбанні товару), що бере участь у торгах.
АУТРАЙТ
рос. аутрайт (англ. outright — звичайний, прямий, відкритий) — Див. Валютні операції.
АУТРЕЙД
рос. аутгрейд (англ. outtrade) — незавершена торговельна угода, яка не відбулась через суб'єктивні причини — відсутність згоди сторін або одної сторони з невідомих причин, технічних …
АУТСАЙДЕРИ
рос. аутсайдеры (англ. outsider — стороння особа) — 1. Підприємства (в основному дрібні та середні), які не входять до монопольних об'єднань своєї сфери діяльності і ведуть з ними …
АФІДЕВІТ
рос. аффидевит (англ. affidavit) — заява перед присягою (нотаріальним засвідченням), що підтверджує факт володіння цінними паперами і пояснює засоби їх придбання.
АФІЛІАЦІЯ
рос. аффилиация (фр. affiliatio — з'єднання) — приєднання невеликих підприємств до великої (головної) материнської компанії на правах філії, відділення.
АФІЛІРОВАНА КОМПАНІЯ
рос. аффилированная компания дочірня компанія, яка є у підпорядкуванні материнської компанії.
АФІНАЖ
рос. афинаж (фр. affiner — очищати) — очищення коштовних металів (золота, платини, срібла) від домішок з метою отримання кінцевого продукту високої проби.
АФІРМАЦІЯ
рос. аффирмация (латин. affirmatio — підкріплюю, стверджую) — підтвердження, засвідчення, затвердження документів, рахунків.
АФІША
рос. афиша (фр. affiche) — оприлюднене, вивішуване оголошення про виставку, конференцію, комерційну акцію, концерт.
АФІШУВАННЯ
рос. афиширование (фр. afficher — виставляти напоказ) — виставляння напоказ, щоб виділитися, часто безпідставне.
АФГАНІ
рос. афгани грошова одиниця Афганістану, поділяється на 100 пулів.
АФЕКТ
рос. аффект (латин. affectus — настрій, хвилювання, пристрасть) — короткочасне надбурхливе, вибухове переживання, надмірне емоційне піднесення (гнів, жах, лють, відчай, раптова велика …
АФЕКТАЦІЯ
рос. аффектация (латин. affectatio, від affecto- удаю, прикидаюсь) — неприродність, штучність у поведінці, манерах, надмірна піднесеність у мові.
АФЕРА
рос. афера (фр. affaire — справа) — шахрайський вчинок.
АФЕРИСТ
рос. аферист людина, що вчиняє аферу, шахрай.
АФОРИЗМ
рос. афоризм (грец. aphorismos- визначення, вислів) -короткий, оригінальний, влучний узагальнюючий вислів, що зробився визнаним і зрозумілим багатьом (напр., "без видатків нема …
АФРИКАНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ (АФБР)
рос. Африканский банк развития (АФБР) регіональний кредитно-фінансовий інститут країн африканського континенту, мета якого полягає у сприянні економічному розвиткові і соціальному …
АХІНЕЯ
рос. ахинея дурниця, нісенітниця, безглуздя.

< 1 2 3 4 5 6 >>

© ukrslov.com - 2010