Домівка Про проект Зворотний зв'язок Зробити закладку
beta

  
ukrslov.com →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру Ф (299)

1 2 3 > >>
...ФІЛ
рос. ...фил (грец. filx — друг, товариш, прихильник) -у складних словах відповідає поняттям "любитель", "прихильник" (напр., українофіл, русофіл).
...ФОБ
рос. ...фоб у складних словах відповідає поняттям "нетерпимий", "супротивник", "ненависник" (напр., англофоб).
{...}ФАГ
рос. ...фаг (від грец. phagos-пожирач) — у складних словах означає "поїдаючий" "поглинаючий" (напр., фаготерапія, фагоцитоз).
{...}ФОБІЯ
рос. ...фобия у складних словах відповідає поняттям "нетерпимість", "боязнь", "нелюбов", "ненависництво" (напр., гідрофобія).
Ф'ЮЧЕРСИ
рос. фьючерсы вид угод на товарних і фондових біржах. Передбачають оплату товарів, цінних паперів чи валюти через певний час після укладення угоди за ціною, визначеною в контракті. Має …
Ф'ЮЧЕРСНА УГОДА
рос. фьючерсная сделка угода, яка укладається на біржах щодо купівлі товарів, валюти, цінних паперів за діючими під час укладання угоди цінами, але з поставкою товарів і їх проплатою у …
Ф'ЮЧЕРСНИЙ КОНТРАКТ
рос. фьючерсный контракт контракт на попередню купівлю-продаж певної кількості визначеного товару за певну зафіксовану в момент укладення контракту ціну, який укладається на ф'ючерсному …
ФІАСКО
рос. фиаско (італ. fiasco. букв. — пляшка для вина) — цілковита невдача, провал, поразка.
ФІДУЦІАР
рос. фидуциар (від латин. fiducia- довіра) — юридична чи фізична особа, яка управляє майном і несе відповідальність за нього в інтересах іншої особи.
ФІДУЦІАРНА ЕМІСІЯ
рос. фидуциарная эмиссия (від латин. fiducia — довіра) — емісія банкнот, інших грошових знаків, не забезпечена запасом дорогоцінних металів емісійного банку. Історично емісія банкнот …
ФІДУЦІЯ
рос. фидуция (від латин. fiducia — угода) — договір, оснований на довірі.
ФІЗІОКРАТИ
рос. физиократы одна із шкіл у політичній економії, яка джерелом суспільного багатства вважала не сферу обігу (що проповідували меркантилісти), а сферу виробництва-природу. Французькі …
ФІЗИЧНА ОСОБА
рос. физическое лицо громадянин, що бере участь в економічній діяльності як повноправний суб'єкт цієї діяльності. Ф.о. вважаються громадяни своєї країни, громадяни інших країн, особи без …
ФІЗИЧНЕ ЗНОШЕННЯ
рос. физический износ матеріальне зношування машин, устаткування, інструментів, будинків, споруд та інших засобів праці під час функціонування їх у процесі виробництва. В економічному …
ФІЗИЧНЕ ЗНОШЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ
рос. физический износ основных фондов часткова чи повна втрата основними фондами споживних властивостей і вартості в процесі їх експлуатації, під впливом навколишнього середовища.
ФІКС
рос. фикс (фр. fixe, від латин. fixus — твердий, міцний, незмінний, надійний) — 1. Встановлена стала ціна на товари. 2. Точно визначена сума винагороди.
ФІКСАЦІЯ , ФІКСУВАННЯ
рос. фиксация, фиксирование 1. Запис, реєстрація, встановлення чого-небудь, зосередження уваги на чомусь. 2. Закріплення чогось, встановлення йому певного, визначеного місця.
ФІКСАЦІЯ ЦІН
рос. фиксация цен підтримання цін на товари, цінні папери на певному рівні. Фіксована ціна може встановлюватись продавцем при укладенні угоди про продаж товару протягом певного строку і …
ФІКСИНГ
рос. фиксинг (англ. fixing, від fix- зміцнювати) — ціна чи цінове котирування товару, що встановлюється на біржі у певний проміжок часу.
ФІКСОВАНІ ПЛАТЕЖІ
рос. фиксированные платежи платежі до державного бюджету, що їх встановлюють для підприємств з більш сприятливими природними й транспортними умовами виробництва, що дає змогу їм …
ФІКСОВАНИЙ АНУЇТЕТ
рос. фиксированный аннуитет страховий поліс, що гарантує фіксовані виплати протягом усього життя або певного його періоду застрахованій особі, незалежно від коливання цін і рівня …
ФІКСОВАНИЙ ВАЛЮТНИЙ КУРС
рос. фиксированный валютный курс курс валюти, закріплений державою, національним банком, який не підлягає ринковим змінам.
ФІКСОВАНИЙ ПРОЦЕНТ
рос. фиксированный процент постійна ставка процента на банківський кредит, яка встановлюється на певний календарний період.
ФІКТИВНИЙ
рос. фиктивный (фр. fictif від латин. fictio — вигадка) — той, що є фікцією, недійсний, вигаданий, підроблений, сфабрикований.
ФІКТИВНИЙ КАПІТАЛ
рос. фиктивный капитал Див. Капітал фіктивний.
ФІКЦІЯ
рос. фикция (латин. fictio — вигад-ка) — щось неіснуюче, хибне, вигадане, підроблене, видаване за дійсне.
ФІЛ , ФІЛС
рос. фил, филс дрібна розмінна монета Іраку, дорівнює 1/100 іранського динара; Йорданії — 1/100 йорданського динара та інших країн.
ФІЛІАЛ , ФІЛІЯ
рос. филиал (від латин. filius- син, filialis — синівський) — відгалуження від основного підприємства чи організації, яке здійснює ту саму діяльність, але, як правило, поза межами …
ФІЛІСТЕР
рос. филистер (нім. Philister) — самовдоволена і обмежена людина з вузьким, міщанським кругозором; обиватель, дрібний міщанин.
ФІЛАНТРОП
рос. филантроп (грец. philanthrop (philanthropos) — людинолюбний) — людина, яка займається благодійністю, благодійник.
ФІЛАНТРОПІЯ
рос. филантропия (від грец. philanthrop- людинолюбство) — благодійність, допомога і покровительство нужденним.
ФІЛАТЕЛІЯ
рос. филателия (фр. philatelie, від грец. phileo — люблю і ateleia — звільнення від оплати, тут — грошові марки) — вивчення і колекціонування поштових марок та інших знаків оплати …
ФІЛЕР
I рос. филер (фр. fileur, від filer — вистежувати) — нишпорка, агент таємної поліції. II рос. филлер (угор. filler) — розмінна монета Угорщини, дорівнює 1/100 форинга.
ФІЛЬЄРА
рос. фильера ( фр. filiere — пристрій) — особливий вексель, виданий продавцем, у якому пропонується тому, хто його придбав, товар за певну ціну і на певних умовах. Продавець товару …
ФІЛЬЄРИСТ
рос. фильерист держатель фільєри, який представляє інтереси покупця товару і здійснює остаточний розрахунок за товар.
ФІНІНСПЕКТОР
рос. фининспектор Див. Інспектор фінансовий.
ФІНАЛ
рос. фінал 1. Кінець якоїсь події, справи, явища, завершення чогось. 2. Заключна зустріч, з'ясування першого місця у якомусь змаганні. 3. Заключна частина музичного або літературного …
ФІНАНСИ
рос. финансы система грошових відносин держави, за допомогою яких вона здійснює розподіл ВВП і національного доходу для утворення і використання грошових фондів на розширене відтворення …
ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ
рос. финансовые инвестиции т. зв. "портфельні інвестиції", що вкладаються у акції, облігації та інші цінні папери, а також розміщення капіталу в банках.
ФІНАНСОВІ ІННОВАЦІЇ
рос. финансовые инновации методи, що застосовуються фірмами з метою здійснення операцій з новими видами фінансових активів або у вигляді нових операцій з діючими активами, що дають …
ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ
рос. финансовые инструменты різноманітні види фінансів ринкової економіки: цінні папери, грошові зобов'язання, валюта, ф'ючерси, опціони тощо.
ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ
рос. финансовые отношения економічні зв'язки, взаємовідносини, виражені у грошовій формі.
ФІНАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
рос. финансовые обязательства зобов'язання, зумовлені договірно-фінансовими відносинами підприємств, компаній, фірм (обов'язкові платежі, розрахунки тощо).
ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ
рос. финансовые показатели показники результативності фінансової діяльності підприємницької структури і, у першу чергу, використання фінансових ресурсів, які характеризують різні напрями …
ФІНАНСОВІ РЕЗЕРВИ
рос. финансовые резервы кошти, зарезервовані державою, підприємствами, об'єднаннями, фірмами, організаціями для забезпечення непередбачених витрат, спеціальних потреб, усунення …
ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
рос. финансовые результаты результати господарської діяльності підприємств (установ, організацій) усіх форм власності в цілому або окремих ланок їх роботи, виражені в грошовій формі. …
ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ
рос. финансовые ресурсы Див. Ресурси фінансові.
ФІНАНСОВІ УМОВИ
рос. финансовые условия умови економічного, політичного, соціального, організаційного, методичного характеру, за яких функціонує фінансова система і здійснюються фінансові операції.
ФІНАНСОВІ Ф'ЮЧЕРСИ
рос. финансовые фьючерсы довгострокові, строкові біржові угоди. контракти, пов'язані з купівлею і продажем валюти, цінних паперів.
ФІНАНСОВА ІНТЕГРАЦІЯ
рос. финансовая интеграция Див. Інтеграція фінансова.
ФІНАНСОВА БЛОКАДА
рос. финансовая блокада припинення або обмеження фінансових відносин з блокованою країною для здійснення на неї економічного тиску.
ФІНАНСОВА ГРУПА
рос. финансовая группа міжгалузевий монополістичний промислово-банківський торговий комплекс. Добровільне об'єднання організацій, фірм. об'єднань з метою концентрації їх фінансових …
ФІНАНСОВА ДИСЦИПЛІНА
рос. финансовая дисциплина Див. Платіжна дисципліна.
ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
рос. финансовая компания фінансова організація, що здійснює фінансові операції з надання кредитів. у т. ч. й інвестиційних, за рахунок залучення вільних коштів юридичних і фізичних осіб. …
ФІНАНСОВА КРИЗА
рос. финансовый кризис глибокий розлад державної фінансової, грошової системи, що, насамперед, проявляється у занадто великій невідповідності доходів бюджету і його видатків, …
ФІНАНСОВА МОНОПОЛІСТИЧНА ГРУПА
рос. финансовая монополистическая группа організаційна форма розвитку фінансового капіталу та панування фінансової олігархії. У фінансову монополістичну групу об'єднується …
ФІНАНСОВА ОЛІГАРХІЯ
рос. финансовая олигархия нечисленна група найбільших і найбагатших монополістів, які уособлюють панування фінансового капіталу. Ф.о. утворюються на основі зрощування промислових і …
ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
рос. финансовая политика частина економічної політики держави, уряду; курс, що виявляється у використанні державних фінансових ресурсів. регулюванні доходів і видатків, формуванні і …
ФІНАНСОВА СИСТЕМА
рос. финансовая система сукупність законів, правил, норм, що регулюють фінансову діяльність і фінансові відносини держави (грошова система, система фінансових установ). Ф.с. виникла …
ФІНАНСОВА УСТАНОВА
рос. финансовое учреждение організація, що здійснює операції з фінансовими ресурсами і регулює фінансові зв'язки і відносини. Є складовою фінансової системи країни — фінансових фондів, …
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
рос. финансовое обеспечение сума коштів на рахунку клієнта біржі (з врахуванням прибутку і збитку за відкритими контрактами, а також комісійних за цими контрактами), яку можна буде …
ФІНАНСОВЕ ПРАВО
рос. финансовое право галузь права, норми якої регулюють відносини, що виникають у сфері фінансової діяльності держави; наука, що вивчає закономірності виникнення і розвитку всіх …
ФІНАНСОВИЙ ІНЖИНІРИНГ
рос. финансовый инжиниринг Див. Інжиніринг фінансовий.
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ КОМПАНІЇ
рос. финансовый отчет компании обов'язкова форма звіту компанії, фірми, яка передбачена законодавством більшості країн світу. Він містить фінансовий баланс за звітній період, звіт про …
ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ
рос. финансовый капитал грошовий капітал.
ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ
рос. финансовый контроль 1. Контроль за веденням фінансової документації, її відповідності встановленим нормам і правилам. 2. Контроль за дотриманням законів і нормативних актів при …
ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ
рос. финансовый лизинг Див. Лізинг фінансовий.
ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ
рос. финансовый механизм складова господарського механізму, являє собою сукупність форм і методів створення та використання фондів фінансових ресурсів з метою забезпечення потреб …
ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК
рос. финансовый учет Див. Облік, фінансовий.
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
рос. финансовый план програма забезпечення потреб економіки країни, галузі, об'єднання, підприємства у фінансових ресурсах, їхнього формування і розподілу. Розробляється у формі балансу …
ФІНАНСОВИЙ ПОСЕРЕДНИК
рос. финансовый посредник інститут (установа) типу банку, страхової компанії, кредитної спілки або позичкового фонду, що отримує готівку від постачальників капіталу та інвестує її.
ФІНАНСОВИЙ РІК
рос. финансовый год період, на який розробляється і протягом якого діє державний бюджет. Ф.р. може не збігатися з календарним.
ФІНАНСОВИЙ РИЗИК
рос. финансовый риск 1. Ризик, який бере на себе позичальник чи страхова компанія, надаючи позики, кредити, інвестиції або Гарантії на їх забезпечення у разі неможливості …
ФІНАНСОВИЙ РИНОК
рос. финансовый рынок соціально-економічні умови формування пропозиції фінансово-грошових ресурсів, а також умови їх реалізації, використання і відтворення. Ємність фінансового ринку …
ФІНАНСОВИЙ СТАН
рос. финансовое состояние стан економічного суб'єкта (держави, регіону, підприємства, фірми, підприємця, сім'ї), що характеризується наявністю у нього фінансових ресурсів, забезпеченням …
ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ ІНСТИТУТИ
рос. финансово-кредитные институты державні і приватні комерційні організації, що здійснюють фінансові операції з кредитування, депонування вкладів, ведення розрахункових рахунків, …
ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ
рос. финансово-кредитная система Украины 1. Сукупність фінансово-кредитних відносин, на основі яких забезпечується утворення і використання фондів грошових ресурсів для функціонування …
ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА
рос. финансово-промышленная группа статутна або договірна юридична особа, створена шляхом об'єднання промисловими підприємствами, організаціями та іншими суб'єктами підприємницької …
ФІНАНСУВАННЯ
рос. финансирование забезпечення фінансовими ресурсами економіки держави, соціальних потреб і програм, виробництва продукції, науково-технічних досліджень, будівництва і переобладнання …
ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТНЕ
рос. финансирование бюджетное Див. Бюджетне фінансування.
ФІНАНСУВАННЯ ВЕНЧУРНЕ
рос. финансирование венчурное форма фінансування капіталу, пов'язана з підвищеним ризиком, за якої кредит надається не під проценти, а під певну частку приросту капіталу чи під частку …
ФІНАНСУВАННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ
рос. финансирование капитальных вложений процес надання і витрачання грошових коштів на здійснення капітальних вкладень, які за джерелами фінансування поділяються на централізовані, що …
ФІНАНСУВАННЯ ПРЯМЕ
рос. финансирование прямое спосіб фінансування, коли заощаджені кошти власника спрямовуються до позичальника без участі фінансових посередників.
ФІНАНСУВАННЯ СПІЛЬНЕ
рос. финансиро-вание общее Див. Спільне фінансування.
ФІНАНСУВАННЯ ЦІЛЬОВЕ
рос. финансиро-вание целевое Див. Цільове фінансування.
ФІНТ
рос. финт удаваний рух, удаваний випад, навмисне ухиляння від чогось.
ФІО
рос. фио умова "ІНКО-ТЕРМС", за якою вартість вантажно-розвантажувальних робіт віднесено на рахунок вантажовідправника або власника судна.
ФІРМА
рос. фирма об'єднання підприємців, первинний осередок виробничої чи комерційно-підприємницької діяльності. Юридична особа, що здійснює свою діяльність для задоволення певних потреб …
ФІРМА ДОЧІРНЯ
рос. фирма дочерняя формально незалежна підприємницька структура, що має право юридичної особи, однак контрольний пакет акцій належить іншій (материнській) компанії, яка визначає основні …
ФІРМОВА НАЗВА
рос. фирменное наименование назва фірми, під якою вона офіційно виступає в економічних операціях. Як правило, це не тільки назва фірми, а й відображення головного напряму її діяльності …
ФІРМОВИЙ ЗНАК
рос. фирменный знак зареєстрована символіка товарів певної фірми, підприємства, що відрізняє їх від продукції інших підприємств, фірм. Власник товарного знака має виключне право на його …
ФІРМОВИЙ СТИЛЬ
рос. фирменный стиль сукупність інформативних, ілюстративних, мовнотекстових, музично-звукових, кольорово-освітлювальних та інших засобів впливу на інформаційний простір і споживачів …
ФІСК
рос. фиск 1. Державна скарбниця. 2. Сховище грошей, коштовностей, інших матеріальних цінностей.
ФІСКАЛЬНІ ДОХОДИ
рос. фискальные доходы доходи державної скарбниці, державного бюджету. У вужчому значенні — доходи від державних фіскальних монополій (винної, горілчаної, тютюнової).
ФІСКАЛЬНА МОНОПОЛІЯ
рос. фискальная монополия одна з форм непрямого оподаткування, що виникає з виключного права держави на виробництво й продаж будь-якого товару масового споживання з метою нагромадження …
ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА
рос. фискальная политика політика уряду щодо оподаткування, державних витрат, державного бюджету, спрямована на усунення інфляційних процесів, підвищення зайнятості населення. Є …
ФІСКАЛЬНЕ МИТО
рос. фискальная пошлина мито, що вводиться урядом для збільшення надходжень у державний бюджет.
ФІТО...
рос. фито... у складних словах вказує на зв'язок з поняттями "рослина", "рослинний світ" (напр., фітобіологія, фітопатологія).
ФІФО
рос. фифо 1. Метод бухгалтерського обліку товарно-матеріальних запасів за ціною першої виготовленої партії товару або першої партії товару (матеріалів, сировини, напівфабрикатів тощо), …
ФАБРИКА
рос. фабрика (латин. fabrica — ремесло; фр. fabrique — фабрика, майстерня) — промислове підприємство; форма організації виробництва, найпоширеніша у легкій і харчовій промисловості.

1 2 3 > >>

© www.ukrslov.com - 2010