Домівка Про проект Зворотний зв'язок Зробити закладку
beta

  
ukrslov.com →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру Х (40)

ХАБАР
рос. взятка гроші або матеріальні цінності, що передаються посадовій особі як підкуп чи оплата дій, що карається законом.
ХАБАРНИЦТВО
рос. взяточничество приймання службовою особою, а також давання їй хабара з метою одержання певних вигод протизаконним порядком. Бюрократичні системи особливо податливі на хабарі. …
ХАЙВЕЙ
рос. хайвей шосе, автомагістраль.
ХАЙД-ПАРК
рос. Хайд-Парк Див. Гайд-Парк.
ХАЙТЕК-КОМПАНІЯ
рос. хайтек-компания компанія, яка впроваджує і використовує новітні технології, устаткування, розробки.
ХАКІМ
рос. хаким у країнах Близького і Середнього Сходу: 1) правитель області або округу, губернатор;2) третейський суддя, арбітр, посередник.
ХАКЕР
рос. хакер програміст, який розробляє програмну продукцію, що дає змогу одержати несанкціонований доступ до захищених іншим користувачем даних.
ХАЛАЛ
рос. халал розмінна монета Саудівської Аравії. Дорівнює 1/100 ріала.
ХАЛАТНІСТЬ
рос. халатность невиконання або неналежне виконання посадовими особами своїх обов'язків внаслідок недбалого чи недобросовісного виконання їх, чим завдають суттєвої шкоди організаціям, …
ХАЛУПНИКИ
рос. халупники категорія найбіднішого міського і сільського населення в Україні ХVІ-ХІХ ст., яке не мало власної землі й володіло лише хатами (халупами) та невеликими садибами. Вони …
ХАО
рос. хао розмінна монета В'єтнаму. Дорівнює 1/10 донга.
ХАОС
рос. хаос 1. У давньогрецькій міфології — безмежний простір, безладна суміш матеріальних елементів світу, з яких начебто виникли Гея (земля), Ерос (кохання), Ереб (морок) та Нюкта (ніч), …
ХАРАКТЕР
рос. характер 1. Сукупність стійких психічних, психологічних та інших властивостей людини, що формується в процесі її виховання, навчання, праці, громадської діяльності; вдача. 2. …
ХАРАКТЕРИСТИКА
рос. характеристика те, що служить відмінною ознакою) — 1. Визначення якостей конкретної людини або чого-небудь. 2. Офіційний документ про діяльність певної людини.
ХАРАКТРОН
рос. характрон знакова індикаторна електронно-променева трубка, що використовується для відтворення на екрані букв, цифр та інших знаків, занесених у запам'ятовуючий пристрій. …
ХАРДВЕР
рос. хардвер галузь промисловості, яка виготовляє матеріальну частину обчислювальної техніки.
ХАРИЗМА
рос. харизма виключна обдарованість, яка вирізняє (виокремлює) особу серед інших.
ХАРТІЯ
рос. хартия 1. Грамота, політичний документ, що висловлює основні вимоги широкого народного руху (права, привілеї). 2. У середні віки документ, який засвідчував якісь права або привілеї. …
ХАТРИНГ
рос. хатринг середньостроковий договір оренди устаткування, одна з форм лізингу, що займає проміжне становище між звичайним лізингом і рейтингом.
ХЕДЖ ДОВГИЙ
рос. хедж длинный угода страхування продавців і покупців від можливого підвищення цін. Досягається купівлею разом з основним торговельним договором додаткового ф'ючерсного контракту.
ХЕДЖ КОРОТКИЙ
рос. хедж короткий купівля ф'ючерсного контракту для захисту від можливого зниження цін.
ХЕДЖ ЧИСТИЙ
рос. хедж чистый термінова угода з метою "замкнути" позичковий процент і таким чином застрахуватися від можливого падіння ставки позичкового процента.
ХЕДЖЕР
рос. хеджер фірма або банк, що здійснюють операції хеджування на ф'ючерсній біржі.
ХЕДЖИНГ
рос. хеджинг 1. Страхування від цінових ризиків. 2. Ф'ючерсний контракт, який слугує для страхування від цінових ризиків.
ХЕДЖУВАННЯ
рос. хеджирование форма страхування ціни (вартості) товару або прибутку, валютного ризику при здійсненні ф'ючерсних угод у банківській, страховій, біржовій та комерційній практиці. …
ХЕМІТРОН
рос. хемитрон різновид електронно-променевої трубки, яку використовують, напр., для візуального подання інформації при взаємодії людини з обчислювальною машиною.
ХИМЕРА
рос. химера 1. У давньогрецькій міфології — страховисько з головою лева, тулубом кози й хвостом дракона. 2. Переносно — витвір хворобливої уяви, фантастична, нездійсненна, дивовижна мрія.
ХОБІ
рос. хобби захоплення, улюблене заняття на дозвіллі.
ХОЛ
рос. холл велике приміщення для очікування, невимушеного спілкування. Інша назва — вестибюль.
ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ
рос. холдинговая компания добровільне об'єднання підприємств, організацій — суб'єктів підприємницької діяльності з метою досягнення спільних корпоративних інтересів на акціонерних …
ХОЛЬД
рос. хольд міра площі в Угорщині, дорівнює 0,432 га.
ХОПЕР
рос. хопер саморозвантажний вагон з кузовом — бункером, яким перевозять стійкі вантажі.
ХРОНІКА
рос. хроника 1. Запис історичних подій у хронологічній послідовності. 2. Літературно-журналістський жанр, коротке повідомлення про перебіг певних подій; послідовна тривала констатація …
ХРОНІЧНИЙ
рос. хронический довготривалий, неспинний, затяжний (процес).
ХРОНО...
рос. хроно... у складних словах відповідає поняттю "час" (напр., хронометр).
ХРОНОЛОГІЯ
рос. хронология 1. Історична дисципліна, що встановлює точні дати подій, джерел. 2. Послідовність дій, подій у часі. 3. Таблиця з переліком подій у часовій послідовності.
ХРОНОМЕТРАЖ
рос. хронометраж вимірювання кількісних показників виконання певних робіт, здійснення певних операцій за одиницю часу (секунду, хвилину, годину, день); один із головних засобів вивчення …
ХУДОЖНІ ПРОМИСЛИ
рос. художественные промыслы основні та підсобні промисли з виготовлення художньо оздоблених виробів і сувенірів, що відображають місцеві особливості традиційних національних художніх …
ХУНТА
рос. хунта 1. Назва громадсько-політичних організацій, об'єднань, спілок, комісій в іспаномовних країнах (Іспанія та більшість країн Латинської Америки). 2. Військові союзи і …
ХУТІР
рос. хутор сільські землеробські однодворові чи небагатодворові поселення в Україні, на Кубані і на Дону, що існували до 1940 р.


© ukrslov.com - 2010