Домівка Про проект Зворотний зв'язок Зробити закладку
beta

  
ukrslov.com →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру Ц (160)

1 2 > >>
ЦІЛЬОВІ АВАНСИ
рос. целевые авансы грошові суми, що видаються для закупівлі певних товарів, для проведення комерційних операцій.
ЦІЛЬОВІ ВНЕСКИ
рос. целевые взносы формування певних коштів для проведення окремих специфічних заходів, що вимагають залучення таких коштів.
ЦІЛЬОВІ ОБЛІГАЦІЇ
рос. целевые облигации цінні папери, що випускаються для фінансування переважно приватних підприємств; підприємці одержують прибуток за рахунок нижчої процентної ставки порівняно з …
ЦІЛЬОВІ ПОДАТКИ
рос. целевые налоги форма мобілізації державою коштів на проведення певних заходів (напр., підтримання у належному стані економіки, прокладання транспортних шляхів, магістралей тощо).
ЦІЛЬОВІ ПОЗИКИ
рос. целевые займы державні позики, кошти від яких спрямовуються на здійснення певних соціально-економічних завдань, досягнення конкретних господарських цілей, що зазначається під час …
ЦІЛЬОВА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
рос. целевая комплексная программа сукупність виробничо-технологічних, науково-технічних, соціальних, організаційних заходів, взаємоузгоджених за строками, виконавцями, ресурсами і …
ЦІЛЬОВА ПРЕМІЯ
рос. целевая премия премія за певні успіхи, досягнення, здійснені операції, виконані роботи, що виплачується у встановлений період.
ЦІЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ
рос. целевое управление спрямування діяльності щодо управління об'єктом на досягнення поставлених певних цілей і завдань. Інша назва — програмно-цільове управління.
ЦІЛЬОВЕ ФІНАНСУВАННЯ
рос. целевое финансирование виділення фінансових ресурсів цільовим призначенням для досягнення певної мети, вирішення конкретної соціально-економічної проблеми, будівництва конкретного …
ЦІЛЬОВЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ
рос. целевое ценообразование метод встановлення цін для забезпечення бажаного рівня доходу на вкладений капітал.
ЦІЛЬОВИЙ МАРКЕТИНГ
рос. целевой маркетинг форма маркетингової діяльності, у процесі якої продавець товару розмежовує сегменти ринку і для кожного з них розробляє певну окремо визначену, конкретну тактику, …
ЦІНА
рос. цена грошова оцінка (вираз) вартості уречевленої в товарі праці, грошовий вираз вартості товару, величина його вартості. Визначається суспільне необхідним робочим часом на його …
ЦІНА DAF
рос. цена DAF передбачена міжнародним контрактом ціна експортного товару, до якої, крім вартості товару, включається вартість його транспортування до кордону, яку сплачує фірма — …
ЦІНА ІНТЕРВЕНЦІЙНА
рос. цена интервенционная спеціально встановлювана заохочувальна ціна (підвищена) при закупівлях окремих видів товарів, що здійснюються державою чи групою держав відповідно до …
ЦІНА АУКЦІОННА
рос. цена аукционная первинна ціна, встановлена на товар (стартова). Реальні купівельні ціни на майнові цінності визначаються у процесі аукціонного торгу.
ЦІНА БІРЖОВА
рос. цена биржевая Див. Біржова ціна.
ЦІНА БАЗИСНА
рос. цена базисная 1. Попередньо узгоджена між договірними сторонами (продавцем і покупцем) ціна, що є основною (базисною) для визначення реальної договірної відкритої ціни, що …
ЦІНА БЕЗЗБИТКОВОСТІ
рос. цена безубыточности ціна реалізації товару, при використанні якої товаровиробник покриває лише суму виробничих витрат, не отримуючи прибутку.
ЦІНА БРУТТО
рос. цена брутто ціна (попередня, початкова), встановлена на товар, цінні папери без урахування додаткових витрат. націнок, зборів, пов'язаних з їх реалізацією. На фондових біржах — без …
ЦІНА ВІДПУСКНА
рос. цена отпускная ціна, за якою виробнича або оптова (гуртова) торговельна фірма реалізує товар для подальшого продажу.
ЦІНА ВАЛОВА
рос. цена валовая загальна сумарна ціна, що враховує, крім виробничих, витрати на зберігання, комплектування, транспортування, а також страхові та інші видатки.
ЦІНА ВИРОБНИЦТВА
рос. цена производства ціна товару, в основу якої закладено матеріальні витрати, оплату праці, загальнозаводські витрати та середній розмір прибутку у розрахунку на одиницю виробу.
ЦІНА ГУРТОВА
рос. цена оптовая застосовується для продажу великими партіями для подальшого перепродажу. Як правило, вона завжди нижча за роздрібну ціну, оскільки оптовий продаж не супроводжується …
ЦІНА ДДУ
рос. цена дду передбачена міжнародним контрактом поставка експортного товару за ціною, до якої разом з вартістю товару включено всі інші витрати (транспортні, страхові), окрім суми …
ЦІНА ДЕМПІНГОВА
рос. цена демпинговая Див. Демпінгова ціна.
ЦІНА ДЕРЖАВНА
рос. цена государственная ціна, що централізовано встановлюється державними органами на окремі види товарів та послуг (напр., на електроенергію, газ, поштові витрати) і на цінні папери.
ЦІНА ДОВІДКОВА
рос. цена справочная орієнтовно усереднена ціна, що діє на біржах і занесена у відповідні довідники, прейскуранти. Використовується при здійсненні торговельних операцій суб'єктами угод …
ЦІНА ЗАГАЛЬНА
рос. цена общая 1. Ціна на весь закуплений товар. 2. Ціна, що включає всі витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією товару.
ЦІНА ЗЕМЛІ
рос. цена земли цінова вартість (сума), отримувана землевласником від покупця або орендаря за продаж чи здачу в оренду одиниці земельної площі.
ЦІНА ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА
рос. цена внешнеторговая визначена зовнішньоторговельним контрактом ціна, за якою здійснюються експортні поставки товарів. В основу її визначення береться базова ціна з поправками на …
ЦІНА КАТАЛОГОВА
рос. цена каталоговая офіційно зафіксована на певний час ринкова (оптова і роздрібна) ціна, що зазначається (друкується) у каталогах виробничими, торговельними організаціями, фондовими …
ЦІНА КАФ
рос. цена каф зазначена у міжнародних контрактах ціна, до якої, крім вартості самого товару, додаються витрати за транспортування вантажу до місця його одержання покупцем.
ЦІНА КОВЗКА
рос. цена скользящая встановлена фондовою угодою ціна, розмір якої може бути замінений у момент оплати покупцем до певних меж, відповідно до зміни кон'юнктури ринку.
ЦІНА КОМІСІЙНА
рос. цена комиссионная різновид роздрібної ціни, за якою здійснюється торговельна операція купівлі-продажу товару за дорученням довірителя за певну комісійну винагороду.
ЦІНА КОНВЕРСІЇ
рос. цена конверсии 1. Спеціальна ціна, яка застосовується при операціях з цінними паперами. Напр.. коли облігації можуть бути обмінені на інші види цінних товарів тієї самої …
ЦІНА КОНВЕРТОВАНА
рос. цена конвертируемая ціна цінних паперів, визначена (оцінена) у конвертованій валюті. Застосовується при здійсненні емісії і служить еквівалентом для наступних операцій з цінними …
ЦІНА КОНТРАКТНА
рос. цена контрактная ціна, що зазначена в угоді (контракті) купівлі-продажу товару, у т. ч. при зовнішньоторговельних операціях. Може бути твердою, з подальшою фіксацією чи змінною за …
ЦІНА КОТИРУВАЛЬНА
рос. цена котировальная ціна. визначена на фондовому ринку на цінні папери, на підставі котирувань, які використовуються сторонами біржових операцій (торговельних угод) як орієнтири для …
ЦІНА КОШТОРИСНА
рос. цена сметная розрахункова (планова) ціна за матеріали, будівельні конструкції, витрати на експлуатацію технічного обладнання та устаткування, транспортування вантажів для здійснення …
ЦІНА КРАСНА
рос. "цена "красная" ціна угоди, яка задовольняє і продавців, і покупців.
ЦІНА КРЕДИТУ
рос. цена кредита вартість оплати позичальником кредитного боргу за користування позиченими коштами, виражена у процентах до суми кредитних ресурсів. Вона відповідає економічній природі …
ЦІНА КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
рос. цена купли-продажи ціна, зазначена у контракті на купівлю-продаж товару, у т. ч. і при експортних поставках товарів. Див. також Ціна контрактна.
ЦІНА ЛІМІТНА
рос. цена лимитная Див. Лімітна ціна.
ЦІНА ЛІМІТОВАНА
рос. цена лимитированная мінімальна (оптимальна, максимальна) ціна, за якою державні, недержавні, акціонерні та інші організації гарантують товаровиробникам закупівлю у них пропонованої …
ЦІНА ЛІЦЕНЗІЇ
рос. цена лицензии 1. Частина додаткового прибутку, який сплачується власникові ліцензії за впровадження (реалізацію) змісту ліцензії у практику підприємницької діяльності. 2. Виражена у …
ЦІНА МОНОПОЛЬНА
рос. цена монопольная Див. Монопольна ціна.
ЦІНА НА ПОСЛУГИ
рос. цена на услуги різновид цін, за якими господарські структури і населення сплачують за послуги суб'єктам, що їх здійснюють. У цьому ціноутворенні широко застосовується система знижок …
ЦІНА НЕТТО
рос. цена нетто 1. Чиста ціна товару на місці його купівлі-продажу. 2. Для продавця-фактично одержана сума продажу товарів за вирахуванням витрат на їх реалізацію, а для покупця — сума, …
ЦІНА НОМІНАЛЬНА
рос. цена номинальная відправна біржова котирувальна ціна, за якою пропонується товар чи цінні папери для реалізації; зазначена у прейскурантах, каталогах, інших біржових документах і …
ЦІНА НОУ-ХАУ
рос. цена ноу-хау узагальнюючий показник корисності і вартості ноу-хау — сукупності науково-технічних знань, секретів виробництва, винаходів. Дорівнює винагороді за використання ноу-хау, …
ЦІНА ОПТИМАЛЬНА
рос. цена оптимальная пропонована для продажу-купівлі науково обґрунтована, підтверджена на ринку реальна ціна товару, за якою він може бути реалізований з одержанням оптимального …
ЦІНА ОСТАТОЧНА
рос. цена заключительная значення цін, курсів, котирувань, зареєстрованих на біржі перед її закриттям.
ЦІНА ПІЛЬГОВА
рос. цена льготная спеціально визначена знижена ціна на товар (за рахунок державних дотацій) для стимулювання його випуску і споживання. Застосовується щодо особливо важливих для …
ЦІНА ПАУШАЛЬНА
рос. цена паушальная ціна різнорідних за якістю товарів, що встановлюється в цілому як середня, незалежно від індивідуальних якостей товару.
ЦІНА ПИТОМА
рос. цена удельная середня ціна одиниці товару, яка являє собою статистичний показник динаміки ціни і торгівлі, розрахованої на основі інформації про середній рівень цін у різних …
ЦІНА ПЛИННА
рос. цена скользящая ціна, що встановлюється на вироби з тривалим строком виготовлення на основі принципу плинності — з урахуванням змін у витратах виробництва (зміни в цінах на …
ЦІНА ПОВНА
рос. цена полная ціна, що містить у собі собівартість продукції з сумарною величиною всіх надбавок, нарахувань і додаткових витрат.
ЦІНА ПОЗОВУ
рос. цена иска грошовий вираз майнових вимог, заявлених позивачем у суді або арбітражі для подальшого відшкодування йому відповідачем у разі позитивного для нього рішення суду …
ЦІНА ПОПИТУ
рос. цена спроса ціна, яка застосовується в умовах такої ринкової кон'юнктури, коли пропозиція товарів набагато перевищує попит і покупець (група покупців) можуть диктувати свої ціни.
ЦІНА ПОСТАВКИ ТОВАРУ
рос. цена поставки товара вартість суми поставки товару за певними угодами, контрактами.
ЦІНА ПОСТАЧАННЯ
рос. цена поставки ціна на поставку товарів за строковими контрактами, яка встановлюється розрахунковою палатою.
ЦІНА ПРЕЙСКУРАНТНА
рос. цена прейскурантная Див. Прейскурантні ціни.
ЦІНА ПРОЕКТНА
рос. цена проектная ціна, що визначається у процесі створення нової продукції.
ЦІНА ПРОНИКНЕННЯ
рос. цена проникновения спеціально визначена (порівняно нижча) ціна, що забезпечує власника товару можливістю проникнути на товарний чи регіональний ринок і зайняти стійкі позиції.
ЦІНА ПРОПОЗИЦІЇ
рос. цена предложения ціна, офіційно запропонована продавцем на ринку, коли складається кон'юнктура торгівлі (співвідношення попиту і пропозиції) на користь продавця і він може диктувати …
ЦІНА РЕАЛІЗАЦІЇ
рос. цена реализации 1. Остаточно визначена ціна, за якою товар продається чи купується. 2. Офіційно визначений курс цінних паперів, за яким вони можуть бути реалізовані чи куплені на …
ЦІНА РОЗДРІБНА
рос. цена розничная Див. Роздрібна ціна.
ЦІНА СІФ
рос. цена сиф ціна товару, до вартості якого додаються витрати продавця на його страхування, завантаження, транспортування, а також на сплату мита й інші витрати до моменту завершення …
ЦІНА СВІТОВА
рос. цена мировая Див. Світова ціна.
ЦІНА СЕРЕДНЯ
рос. цена средняя середній рівень ціни окремого різновиду товару (чи групи товарів). Визначається за формулою середньої арифметичної зваженої і залежить як від рівня цін, так і від …
ЦІНА СПОТ
рос. цена "спот" різновид ціни, що застосовується в угодах з термінових комерційних операцій. Напр., коли реалізація товару чи послуги здійснюється з обов'язковою терміновою передоплатою.
ЦІНА СУБВЕНЦІОНОВАНА
рос. цена субвенционированная ціна товару, яка встановлена на рівні, меншому від затрат на його виробництво (його собівартості), внаслідок певних відшкодувань виробникові державою …
ЦІНА Ф'ЮЧЕРСНА
рос. цена фьючерсная ціна, сформована на підставі біржових ф'ючерсних угод.
ЦІНИ ЄДИНІ
рос. цены единые 1. Встановлені державою, її органами, окремими недержавними великими організаціями-монополістами фіксовані єдині (сукупні) ціни на товари або послуги. Напр., на …
ЦІНИ ДОГОВІРНІ
рос. цены договорные Див. Договірні ціни.
ЦІНИ ЗАГОТІВЕЛЬНІ
рос. цены заготовительные договірні ціни, за якими проводиться закупівля с.-г. продуктів у колективних і фермерських господарствах, в окремих селян.
ЦІНИ ЗАКУПІВЕЛЬНІ
рос. цены закупочные ціни, за якими організації споживчої кооперації проводять закупівлі у с.-г. підприємствах і сільського населення м'ясопродуктів, овочів, фруктів, лікарських рослин, …
ЦІНИ ПОРІВНЯЛЬНІ
рос. цены сопоставимые ціни. що використовуються для оцінки обсягу продукції, виробленої в різні періоди, з метою порівняння показників виробництва й аналізу їхньої динаміки. …
ЦІНИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
рос. цены рыночной экономики ціни, які встановлюють відповідно до стратегії розвитку ринкової економіки, що залежать, зокрема, від стану кон'юнктури ринку, співвідношення попиту і …
ЦІНИ СВІТОВОГО РИНКУ
рос. цены мирового рынка ціни, за якими здійснюються експортно-імпортні торговельні операції. Визначаються на підставі кон'юнктури світового товарного ринку і курсу валют різних держав …
ЦІННІ ПАПЕРИ АГРЕСИВНІ
рос. ценные бумаги агрессивные цінні папери, що мають забезпечити швидке зростання вкладеного в них капіталу.
ЦІННІ ПАПЕРИ ГРОШОВІ
рос. ценные бумаги денежные грошові облігації, векселі, грошові чеки, майнові сертифікати тощо.
ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРНІ
рос. ценные бумаги товарные папери, що закріплюють майнові права їх власників: коносаменти (товарні накладні), складські свідоцтва. Особливе значення займають акції, які дають власникам …
ЦІННІСНА ОРІЄНТАЦІЯ
рос. ценностная ориентация вибіркове, індивідуальне (окремішне) відношення людини до матеріальних і духовних цінностей, система її установок, переконань, відданих комусь чи чомусь …
ЦІННОСТІ ВАЛЮТНІ
рос. ценности валютные до них належать: іноземна валюта в готівці; платіжні документи (чеки, векселі, тратти, акредитиви тощо) в іноземній валюті; фондові цінності (акції, облігації) в …
ЦІНОВІ ВІЙНИ
рос. ценовые войны конкурентні дії та протидії, які порушують ринкову рівновагу. Щоб уникнути Ц.в., які завдають шкоди усьому загалу підприємців і торговців, олігополістичні фірми …
ЦІНОВА ГНУЧКІСТЬ
рос. ценовая гибкость змінність цін залежно від кон'юнктури ринку, попиту і пропозиції та інших факторів, що впливають на ціноутворення (витрати виробництва й обігу, податкові, цінові …
ЦІНОВА ДИСКРИМІНАЦІЯ
рос. ценовая дискриминация продаж в один і той самий момент одного товару різним покупцям за різними цінами, коли різниця у цінах не виправдана різними витратами виробництва цього товару …
ЦІНОВА ЕЛАСТИЧНІСТЬ
рос. ценовая эластичность реагування ціни і її зміна залежно від співвідношення попиту, пропозиції та стану кон'юнктури ринку.
ЦІНОВА ЕЛАСТИЧНІСТЬ ДУГОВА
рос. ценовая эластичность дуговая залежність попиту і пропозиції від зміни цін, що вимірюється як середня на дузі кривої попиту і пропозиції.
ЦІНОВА ЕЛАСТИЧНІСТЬ ТОЧКОВА
рос. ценовая эластичность точечная залежність попиту і пропозиції від зміни цін, що вимірюється у точці кривої, яка описує (обґрунтовує) цю залежність.
ЦІНОВА ЗНИЖКА
рос. ценовая скидка базисна ціна товару, зменшена на розмір знижки, що запроваджується у разі продажу великої партії товару або як заохочувальний захід для пріоритетного покупця чи …
ЦІНОВА КОНКУРЕНЦІЯ
рос. ценовая конкуренция один з видів конкуренції, пов'язаний з використанням цін як засобу досягнення кращих економічних умов збуту, проникнення і завоювання ринку. Включає швидке …
ЦІНОВА РІВНОВАГА
рос. ценовое равновесие досягнення за допомогою цінової політики такого співвідношення цін на різні групи товарів, яке забезпечує рентабельну роботу і підприємств, які їх купують, і …
ЦІНОВА СТРАТЕГІЯ МАРКЕТИНГУ
рос. ценовая стратегия маркетинга стратегія, що базується на основі вивчення сегментів ринку, особливостей категорій споживачів, корисності, необхідності товарів і послуг у процесі …
ЦІНОВА СТРАТЕГІЯ ПРОНИКНЕННЯ
рос. ценовая стратегия проникновения 1. Зниження ціни товару чи послуг для масового захоплення ринку. 2. Зваження (оцінка) ситуації з припущенням наперед, що товар матиме попит на ринку.
ЦІНОВА УГОДА
рос. ценовое соглашение контракт, договір, у якому встановлюється або закріплюється на певний строк ціна на товар, на цінні папери.
ЦІНОВИЙ ІНДЕКС
рос. ценовой индекс показник, який характеризує відносні зміни середнього рівня цін товарів у часі й територіальному (регіональному) розрізі.
ЦІНОВИЙ МАРКЕТИНГ
рос. ценовой маркетинг акції управління ціною продукції для забезпечення її збуту. Враховується дія таких факторів, як витрати виробництва, рівень необхідності певного товару для …
ЦІНОУТВОРЕННЯ
рос. ценообразование процес утворення цін на товари і послуги на підставі існуючих методів і способів, єдиних для всіх товарів і послуг.

1 2 > >>

© ukrslov.com - 2010