Домівка Про проект Зворотний зв'язок Зробити закладку
beta

  
ukrslov.com →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру Ш (70)

ШАБЛОН
рос. шаблон 1. Взірець (еталон), за яким виготовляють однорідні вироби або звіряють (ототожнюють) форму готових виробів. 2. Кресленик архітектурної або іншої деталі. 3. Переносно — …
ШАГ
рос. шаг українська назва польсько-литовської срібної монети ХVІІ-ХVІІІ ст. вартістю в три гроші. У російській валюті шаг дорівнював 2 копійкам, а зі встановленням лічби на "срібло" …
ШАНС
рос. шанс імовірність успіху, здійснення будь-яких намірів, планів, можлива удача.
ШАНТАЖ
рос. шантаж злочин, що полягає в погрозі розголошення компрометуючих або начебто компрометуючих відомостей з метою одержання якихось вигод.
ШАРІАТ
рос. шариат система норм мусульманського права, а також релігійно-обрядових настанов і правил, що мають силу закону для мусульман.
ШАРВАРОК
рос. шарварок додаткова (крім панщини) феодальна повинність в Україні XV -XVIII ст. і праця на будівництві та ремонті шляхів, мостів, гребель, панських осель тощо. Розмір Ш. не був …
ШВИДКІСТЬ ОБІГУ ГРОШЕЙ
рос. скорость обращения денег кількість обертів на рік, яку кожна грошова одиниця із загальної їх маси, що перебуває в обігу, здійснює в процесі придбання товарів. Обчислюється як …
ШВИДКІСТЬ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ
рос. скорость передачи данных середня кількість біт, символів або блоків, що передаються за одиницю часу між двома відповідними пристроями системи передачі даних.
ШЕДЕВР
рос. шедевр 1-У середні віки — зразки виробів, які мали подавати ремісники, щоб здобути звання майстра. 2. Визначний твір науки, літератури, мистецтва.
ШЕДУЛА
рос. шедула розряди, групи, за якими класифікуються джерела доходів при обкладенні їх прибутковим податком.
ШЕДУЛЯРНИЙ ПРИБУТКОВИЙ ПОДАТОК
рос. шедулярный подоходный налог податок, який, на відміну від глобального прибуткового податку, утримується не з сукупного доходу платника податків, а частинами — шедулами — із джерел …
ШЕКЕЛЬ
рос. шекель грошова одиниця Ізраїлю.
ШЕРИФ
рос. шериф 1. У деяких країнах (напр., США) виборна або призначувана монархом (у Великобританії) службова посадова особа, що здійснює адміністративні, поліцейські та деякі судові …
ШЕФ
рос. шеф начальник, керівник підприємства, установи.
ШЕФМОНТАЖ
рос. ішефмонтаж спостереження і організаційно-технічне керівництво за постачанням і монтажем устаткування його постачальниками, що здійснюють спеціалісти замовника.
ШЕФСТВО
рос. шефство форма благодійництва, громадської діяльності (підтримки), систематичної допомоги (піклування), що надається однією особою (юридичною чи фізичною) іншій.
ШИК
рос. шик показна вишуканість у манерах, одязі тощо.
ШИЛІНГ
рос. шиллинг грошова одиниця Австрії, поділяється на 100 грошів, а також деяких африканських країн (Кенії, Танзанії та ін.) 100 центів.
ШИНОК
рос. шинок одна з найдавніших форм громадського харчування в Україні з певним асортиментом страв і напоїв. Див. також Бар, Кафетерій..
ШИПЧАНДЛЕР
рос. шипчандлер фірма, що забезпечує судна продовольством і постачає для них технічні засоби.
ШИРМА
рос. ширма 1. Переносна легка перегородка з рам-стулок, обтягнутих тканиною. 2. Переносно — те, що використовується як прикриття чогось у політичних, дипломатичних чи інших цілях.
ШИРОКОМОВНА МЕРЕЖА
рос. широковещательная сеть мережа ЕОМ, у якій сигнал, що передається однією станцією мережі, може бути прийнятий усіма іншими її станціями.
ШИРОКОПОЛОСНА ЛОКАЛЬНА МЕРЕЖА
рос. широкополосная локальная сеть локальна мережа, в одному каналі зв'язку якої може передаватися кілька сигналів одночасно.
ШИРПОТРЕБ
рос. ширпотреб 1. Найпростіші, звичайні товари широкого вжитку. 2. Характеристика товару масового попиту і невисокої якості.
ШИФР
рос. шифр 1. Код, значення елементів якого і правила кодування відомі обмеженому колу осіб. Використовується для шифрування інформації з метою її захисту від несанкціонованого доступу. …
ШИФР ДОКУМЕНТА
рос. шифр документа умовний реєстраційний знак, що наносять на документи, інформаційні матеріали для їх систематизації при користуванні й збереженні.
ШИФР РАХУНКІВ
рос. шифр счетов 1. Присвоєний, уніфікований, власний код рахунків бухгалтерського обліку, банківської системи. 2. Номер, що його визначено планом рахунків бухгалтерського обліку для …
ШИФР ТОВАРУ
рос. шифр товара сукупність умовних букв, знаків, позначок, з допомогою яких дається кодована характеристика товару: належність до певної товарної групи, назва виробника, споживчі й …
ШИФРУВАННЯ
рос. шифрование ведення записів повідомлень з допомогою умовних знаків, кодів, цифр і літер; наука, що розробляє математичну теорію і практику шифрування, називається криптографією.
ШКІДЛИВІ УМОВИ ПРАЦІ
рос. вредные условия труда комплекс факторів, які негативно впливають на здоров'я працівника (забруднення повітря, вібрація, випромінювання тощо). На роботах з Ш.у.п. застосовується …
ШКІДНИЦТВО
рос. вредительство злочин, спрямований на підрив економіки, грошової системи, а також діяльність державних чи інших організацій з метою ослаблення країни. Обов'язковою умовою притягнення …
ШКАЛА
рос. шкала 1. Деталь вимірювальних приладів; пряма лінія, поділена на рівні частини, що відповідають значенням вимірюваної величини (лінійка, мікрометр, транспортир). 2. Система чисел, з …
ШКАЛА ЗАМОВЛЕННЯ
рос. шкала заказа замовлення на купівлю (або продаж) цінних паперів, у якому зазначається загальна їх кількість для продажу за обумовленим відхиленням у ціні.
ШКАЛА ПРІОРИТЕТІВ
рос. шкала приоритетов виведена за рангом сукупність ознак, що характеризують перевагу того чи іншого товару тощо.
ШКАЛА ЦІН
рос. шкала цен класифікація цін на товари й послуги однієї фірми залежно від їх класифікації за якістю, модифікаціями, дизайном тощо.
ШКОДА
рос. ущерб у цивільному праві — знищення або зменшення особистого чи суспільного блага. Майнову Ш., виражену в грошовій формі, називають збитком.
ШКОДА МАТЕРІАЛЬНА
рос. ущерб материальный майнові або грошові втрати внаслідок невиконання або неналежного виконання покладених на працівників функцій, порушення господарського договору іншими …
ШКОЛА
рос. школа 1. Навчально-виховний загальноосвітній заклад. 2. Приміщення, де розташований навчально-виховний заклад. 3. Система освіти, сукупність навчальних закладів. 4. Напрям у науці, …
ШЛАГБАУМ
рос. шлагбаум спеціальний пристрій, встановлений упоперек транспортних шляхів, що періодично перекриває рух транспортних засобів і пішоходів. 2. Переносно — будь-яка перепона на шляху до …
ШЛЮЗ
рос. шлюз 1. Пристосування у вигляді широкого похилого жолоба для промивання золотоносної породи. 2. Споруда з двох ізольованих перемичок з лазом і стальними дверима (лядами) для …
ШЛЯГЕР
рос. шлягер 1. Модна популярна пісня, мелодія. 2. Переносно — будь-яка рекламна новинка.
ШЛЯХЕТНІСТЬ
рос. шляхетность вишуканість у поводженні, поведінці, діях, манерах; лицарство.
ШОДЗИНКА
рос. шодзинка регулювання (зменшення, збільшення чи переміщення) кількості робітників на різних ділянках виробничого процесу з метою регулювання обсягів випуску товарної продукції на …
ШОКОВА ТЕРАПІЯ
рос. шоковая терапия комплекс радикальних заходів, спрямованих на оздоровлення економіки, що супроводжується тимчасовими негативними явищами: стрімким зростанням цін, падінням зайнятості …
ШОМАЖ
рос. шомаж страхування втрат прибутку та інших фінансових збитків, що виникають внаслідок зупинення виробництва через стихійні лиха.
ШОП-ТУР
рос. шоп-тур організована зарубіжна поїздка за наміченим маршрутом, переважно з метою придбання товарів, як правило, для подальшого їх перепродажу.
ШОУ
рос. шоу 1. Вистава розважально-концертного жанру. 2. Переносно — природна демонстрація чогось малоймовірного з метою рекламування, з викликом комусь.
ШОУЇНГ
рос. шоуинг термін рекламного бізнесу, що означає межі охоплення певної місцевості, автотраси засобами реклами, розміщеної на плакатах, щитах, панелях. Нормою охоплення є 100 Ш.; …
ШПИГУНСТВО
рос. шпионаж заздалегідь сплановане, зумисне передавання, вилучення, викрадення або збирання відомостей, що становлять державну, військову, політичну чи економічну таємну інформацію з …
ШПИГУНСТВО ПРОМИСЛОВЕ
рос. шпионаж промышленный таємне збирання інформації, викрадення документів, матеріалів, зразків, які становлять виробничу, промислову, технічну, комерційну, службову таємницю, з метою …
ШРИФТ
рос. шрифт 1. Матеріал у вигляді літер, букв, розділових знаків, математичних, хімічних та інших знаків, який застосовується при відтворенні тексту. 2. Форма письмових чи друкованих …
ШТАБ-КВАРТИРА
рос. штаб-квартира розміщення головного центрального приміщення державного органу, міжнародної організації, концерну, компанії, корпорації.
ШТАМП
рос. штамп 1. Прямокутна або іншої форми печатка, в якій зазначається назва установи, її адреса, телефони адміністрації. Таку печатку використовують для проштамповування документів, …
ШТАНДАРТ
рос. штандарт 1. Прапори, хоругви за часів українського козацтва. 2. Прапор певної держави.
ШТАНДОРТ
рос. штандорт найвигідніше розташування промислових підприємств.
ШТАТ
рос. штат 1. Постійний склад працівників установи, організації, фірми, підприємства. 2. Самоврядна територіальна одиниця, складова частина ряду держав з федеративною формою державного …
ШТАТНИЙ РОЗПИС
рос. штатное расписание документ, що встановлює для даної установи, організації або підприємства структуру адміністративно-управлінського апарату, штат і посадові оклади. Ш.р. для …
ШТЕМПЕЛЬ
рос. штемпель 1. Інструмент з опуклим або заглибленим зворотним зображенням малюнка чи напису; використовується для багаторазового відтворення зображення: клейма, печатки на папері, …
ШТИВКА
рос. штивка 1. Належне розміщення вантажу в трюмі судна. 2. Вартість робіт за розміщення вантажу, товару.
ШТОФ
рос. штоф 1. Давня одиниця вимірювання об'єму рідини в Україні та Росії, що дорівнювала 1,23 л. 2. Пляшка, що вміщувала цю міру.
ШТРАФ
рос. штраф 1. Примусова плата за невиконання або неналежне виконання умов договору для підвищення договірної дисципліни й відшкодування збитків стороні, стосовно якої не виконані …
ШТРАФЕЛЬ
рос. штрафель бухгалтерський рахунок особливої форми, у якому дебетові й кредитові обороти показані в одній загальній графі.
ШТРАФИ АДМІНІСТРАТИВНІ
рос. штрафы административные один із заходів адміністративного стягнення, що застосовується до осіб, які вчинили адміністративний проступок. Застосовують до громадян і службових осіб, …
ШТРАФНІ САНКЦІЇ
рос. штрафные санкции передбачені договором, документально зафіксовані види й рівні штрафу, що стягується з осіб, які порушили умови, зобов'язання за контрактом. Найчастіше Ш.с. …
ШТРЕЙКБРЕХЕР
рос. штрейкбрехер особа, яка відмовилася взяти участь у страйку і підтримати страйкарів, стала на бік адміністрації у її суперечках із страйкарями і підтримала адміністрацію своїм …
ШТРИХОВЕ КОДУВАННЯ ТОВАРУ
рос. штриховое кодирование товара нанесення штрихових міток на товар, які утворюють штриховий код; по ньому можна встановити вид товару, його належність до певної товарної групи, якісні …
ШТУРМАНСЬКА РОЗПИСКА
рос. штурманская расписка судновий документ про прийняття вантажу для перевезення, який видається судновою адміністрацією вантажовідправникові після завантаження товару на судно.
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ
рос. искусственный интеллект 1. Образна назва галузі досліджень, що являє собою сукупність різноманітних методів, прийомів і засобів аналізу процесів мислення з метою конструювання …
ШУКАЮЧИЙ ЦІНУ"
рос. "ищущий цену" монополіст, що вибирає для себе ціну та обсяг випуску продукції.
ШУЛЕР
рос. шулер шахрай, шахрай-професіонал.


© ukrslov.com - 2010