Домівка Про проект Зворотний зв'язок Зробити закладку
beta

  
ukrslov.com →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру Ю (25)

ЮАНЬ
рос. юань грошова одиниця Китайської Народної Республіки, поділяється на 10 цзяо, або 100 финів.
ЮВІЛЕЙНІ МОНЕТИ
рос. юбилейные мо-неты спеціально випущені державою грошові знаки — різної вартості монети для відзначення історичних дат, ювілеїв видатних історичних осіб, діячів держави, науки, …
ЮЛІАНСЬКИЙ КАЛЕНДАР
рос. юлианский календарь стара система літочислення, запроваджена Юлієм Цезарем 46 р. до н.е. У ньому з кожних чотирьох років три роки були по 365 днів, а четвертий — високосний — 366 …
ЮНІДО
рос. юнидо міжнародна організація для сприяння прискоренню індустріалізації країн, що розвиваються і стали на шлях самостійного розвитку. Створена в листопаді 1966 р. за рішенням XXI …
ЮНЕСКО
рос. юнеско міжнародна організація, спеціалізована установа ООН. Набрала сили в листопаді 1946 р. її цілі — сприяння справі миру шляхом розвитку співробітництва між країнами в галузі …
ЮНКТАД
рос. юнктад орган Генеральної асамблеї ООН, покликаний сприяти розвиткові міжнародної торгівлі, взаємовигідного рівноправного співробітництва. Резолюції, заяви ЮНКТАД мають …
ЮНСІТРАЛ
рос. юнситрал комісія ООН з питань прав у міжнародній торгівлі. Затверджена Генеральною Асамблеєю ООН у 1966 р.
ЮНФПА
рос. юнфпа фонд ООН в галузі народонаселення. Заснований у 1966р.
ЮПІ
рос. юпи Юнайтед Пресе Інтернешнл — одне з найбільших інформаційних агентств США, що монополізувало 2/3 американських газет і понад 3 тис. радіо та телестанцій США, має 150 відділень у …
ЮРИДИЗАЦІЯ
рос. юридизация надання певним діям, фактам правового статусу (легалізація), обґрунтування, наголошення правочинності певних явищ, подій, питань.
ЮРИДИЧНІ ФАКТИ
рос. юридические факты передбачені законом обставини, які є основою для виникнення (зміни, припинення) реальних правовідносин. Поділяються на дві групи: події і дії. Події — це юридичне …
ЮРИДИЧНА АДРЕСА
рос. юридический адрес офіційно визначена (зареєстрована) у встановленому законом порядку адреса організацій, підприємств, установ.
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
рос. юридическая ответственность визначена чинним законодавством держави відповідальність фізичних і юридичних осіб за дотримання законів і підзаконних норм, правил, актів у процесі …
ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ
рос. юридическая консультация 1. Спеціально створювані структури з певного числа правників (адвокатів) для надання юридично-правових послуг фізичним і юридичним особам. 2. Фахові …
ЮРИДИЧНА НАУКА
рос. юридическая наука система знань про закономірності виникнення держави і права, їх розвитку і функціонування, про їх місце і призначення в суспільному житті. Ю.н. розвивається на …
ЮРИДИЧНА ОСОБА
рос. юридическое лицо організація, підприємство, установа, що має статус майнової і юридичної окремішності (незалежності), володіє майном, може від свого імені набувати майнових і …
ЮРИДИЧНА СЛУЖБА
рос. юридическая служба окрема установа, підприємство або структурний підрозділ організації, підприємства, установи, що здійснює юридично-правові акти, надає юридично-правничі послуги і …
ЮРИДИЧНИЙ ОБОВ'ЯЗОК
рос. юридическая обязанность складова правовідносин, закріплена нормою права, що відбиває передбачену законом міру належної поведінки суб'єктів права (фізичних і юридичних осіб, …
ЮРИСДИКЦІЯ
рос. юрисдикция повноваження певної особи, установи давати правову оцінку фактам, діям, розв'язувати правові питання.
ЮРИСДИКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНА
рос. юрисдикция административная встановлена законодавче діяльність органів державного управління і окремих посадових осіб (наділених відповідними повноваженнями) щодо розв'язання …
ЮРИСКОНСУЛЬТ
рос. юрисконсульт особа, що працює на підприємстві, в установі, організації, навчальному закладі, громадській організації тощо консультантом з юридичних питань. На Ю. покладається робити …
ЮРИСПРУДЕНЦІЯ
рос. юриспруденция сукупність правових наук, правознавство. Вживається також для позначення теоретичної діяльності в галузі права й практики його застосування.
ЮРИСТ
рос. юрист офіційна особа, що має професійну юридичну освіту і проводить юридичну практику (роботу).
ЮСТИЦІЯ
рос. юстиция сукупність правових установ, діяльність судових органів щодо здійснення правосуддя, а також судове відомство.
ЮСТИЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНА
рос. юстиция административная 1. Система спеціальних органів щодо контролю за дотриманням законності у сфері державного управління. 2. Особливий процесуальний порядок розв'язання …


© ukrslov.com - 2010