Домівка Про проект Зворотний зв'язок Зробити закладку
beta

  
ukrslov.com →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру Г (274)

1 2 3 > >>
...ГРАФ
рос. ...граф (від грец. grapho — пишу, креслю, зображую) — у складних словах означає особу, яка пише, або прилад, що записує (напр., бібліограф, термограф).
ГІБРИДНІ ЦІННІ ПАПЕРИ
рос. гибридные ценные бумаги представлені на фондовій біржі цінні папери — облігації, які можуть бути використані як привілейовані кумулятивні акції.
ГІГАНТОМАНІЯ
рос. гигантомания (від грец. gigas — велетенський і mania — захоплення) — надмірна (хвороблива) пристрасть до всього величезного, грандіозного.
ГІД
рос. гид (від фр. guide) — 1. Супровідник екскурсантів, туристів. 2. Путівник.
ГІДЖРА
рос. гидржа (араб. — втеча) — мусульманське літочислення, яке бере початок з 622 р.
ГІДР... , ГІДРО...
рос. гидр... гидро... (від грец. hydor — вода) — у складних словах відповідає поняттям "вода", "водний простір" (напр., гідроакустика, гідродинаміка).
ГІДРОЕНЕРГЕТИКА
рос. гидроэнергетика галузь енергетики, пов'язана з вивченням і використанням енергії води для вироблення електроенергії на гідроелектростанціях.
ГІДРОЛОГІЯ
рос. гидрология наука, яка вивчає природні води (океани, річки, озера, водосховища, болота, скупчення вологи у вигляді снігу, льодовиків, ґрунтових і підземних вод), явища і процеси, що …
ГІЛЬДІЯ
рос. гильдия (від. нім. Gilde — об'єднання) — об'єднання ремісників, виробників, промисловців для захисту спільних інтересів.
ГІМНАЗІЯ
рос. гимназия (від грец. gymnasion — гімназій) — середньоосвітний загальний навчальний заклад.
ГІНТЕРЛАНД
рос. гинтерланд (нім. Hinter-land, від hinter — за, позаду і Land — місцевість) — 1. Район, що прилягає до промислового чи торговельного центру. 2. У колоніальній політиці — територія, …
ГІПЕР....
рос. гипер... (грец. hyper) — префікс, що означає підвищення, надмірність (напр., гіпертонік). Протилежне — гіпо...
ГІПЕРІНФЛЯЦІЯ
рос. гиперинфляция надмірне нерегульоване збільшення грошової маси і викликане цим стрімке знецінення грошової одиниці, що призводить до різкого порушення грошового обігу і загострення …
ГІПЕРБОЛІЗАЦІЯ
рос. гиперболизация (від гіпербола) — надмірне перебільшення чогось, когось.
ГІПЕРМАРКЕТ
рос. гипермаркет неспеціалізований з багатопрофільним асортиментним набором товарів та з великими торговельними площами (2,5 і більше тисяч метрів торговельних приміщень) магазин з …
ГІПО...
рос. гипо... (грец. hipo) -префікс, що означає зниження, пониження, нестачу (напр., гіпотермія). Протилежне — гіпер.
ГІПОТЕЗА
рос. гипотеза (грец. hipothesis — основа, припущення) — 1. Наукове припущення можливого здійснення певних дій, подій і передбачення їх наслідків. 2. У правових відносинах — складова …
ГІПОТЕТИЧНИЙ
рос. гипотетический (грец. hipothetikos) — заснований на гіпотезі: гаданий.
ГІСТОГРАМА
рос. гистограмма (від грец. histos — тут — стовп і ...грама) — 1. Графічне зображення густоти розподілу ймовірностей випадкових величин. 2. Стовпчикова діаграма, що показує рівень …
ГААЗЬКІ ПРАВИЛА
рос. гаагские правила основні положення, що визначають обсяг відповідальності судновласників при перевезенні вантажів за коносаментами. Одним із недоліків положень було обмеження …
ГАБАРИТ
рос. габарит (від фр. gabarit) — граничні зовнішні обриси предметів.
ГАЗГОЛЬДЕР
рос. газгольдер (від англ. gasholder gas — газ і holder — тримач) — стаціонарне газосховище — резервуар для нагромадження і зберігання газу.
ГАЙД-ПАРК
рос. гайд-парк (англ. HydePark) — один з найвідоміших у світі, найбільший парк Лондона — традиційне місце проведення політичних мітингів, зборів, дебатів.
ГАЛ
рос. гал (від англ. gap — розходження) — швидкоплинні зміни біржової кон'юнктури, коли мінімальна ціна біржових торгів минулого (попереднього) дня значно переважає максимальну ціну …
ГАЛАНТЕРЕЯ
рос. галантерея (фр. galanterie — ввічливість, люб'язність) — одна з товарних груп непродовольчих товарів, близька до товарів культурно-побутового призначення: предмети туалету, товари …
ГАЛАНТНИЙ
рос. галантный (від фр. galant — люб'язний) — занадто ввічливий, привітний, вишукано одягнутий, чемний.
ГАЛОН
рос. галон (від англ. gallon) — міра об'єму сипких і рідких тіл: в Англії ( і Г. = 4,546 л) і США (для рідин — і Г. = 3,785 л; для сипких тіл — і Г. = 4,405 л).
ГАЛОПУЮЧА ІНФЛЯЦІЯ
рос. галопирующая инфляция Див. Інфляція галопуюча, а також Гіперінфляція.
ГАЛУЗЬ
рос. отрасль сукупність організацій, підприємств, фірм, корпорацій, згрупованих і об'єднаних за певними спільними функціями, дійовими виробничими і невиробничими ознаками: спеціалізацією …
ГАЛУЗЬ ПРАВА
рос. отрасль права сукупність норм права, якими регулюються відносини в певній галузі суспільного життя: фінансове, земельне, цивільне, трудове, сімейне, цивільно-процесуальне, …
ГАМА
рос. гамма 1. Ряд різних звуків у музиці. 2. Кольорова Г.-ряд гармонійно взаємопов'язаних відтінків кольору. 3. У біржовій практиці — внутріструктурні зміни попиту залежно від коливання …
ГАММА
рос. гамма 1. Третя літера грецького алфавіту. 2. Позасистемна одиниця маси, що її застосовують іноді для вимірювання малихмас. і Г = 106г (мікрограм). З. У складних словах означає стан …
ГАРАЖ
рос. гараж (фр. garage, від garer — поставити під навіс, сховати) — приміщення чи комплекс споруд для зберігання, технічного обслуговування й поточного ремонту автомобілів.
ГАРАНТІЇ ПОКУПЦЯМ
рос. гарантии покупателям письмове зобов'язання, яке береться особою-Гарантом (самим покупцем чи особою від його імені) виконати фінансові зобов'язання, взяті покупцем (здебільшого …
ГАРАНТІЇ РИЗИКУ ЕКСПОРТУ
рос. гарантии риска экспорта гарантія забезпечення державою, її банківською системою ризиків, пов'язаних з проведенням експортних операцій, у разі невиконання своїх контрактних …
ГАРАНТІЇ СОЛІДАРНОСТІ
рос. гарантии солидарности Гарантії забезпечення зобов'язань стосовно торговельно-фінансових операцій, що надаються солідарне двома або кількома організаціями-Гарантами.
ГАРАНТІЇ СОЦІАЛЬНІ
рос. гарантии социальные сукупність матеріальних юридичних засобів, що забезпечують реалізацію конституційних соціально-економічних і соціально-політичних прав членів суспільства.
ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
рос. гарантийное обязательство письмове зобов'язання, що видається організацією-Гарантом кредитору про забезпечення своєчасної сплати кредиту в разі неможливості боржника виконати …
ГАРАНТІЙНЕ СТРАХУВАННЯ
рос. гарантийное страхование здійснюване страховими органами добровільне страхування можливих матеріальних збитків від втрати майна внаслідок крадіжок, неохайного поводження з ним …
ГАРАНТІЙНИЙ
рос. гарантийный пов'язаний з Гарантією.
ГАРАНТІЙНИЙ ВНЕСОК
рос. гарантийный взнос попередній внесок однієї з сторін угоди (покупцем, замовником) часткової суми, передбаченої угодою у вигляді завдатку. У разі відмови (покупця, замовника) від …
ГАРАНТІЙНИЙ ЗАВДАТОК
рос. гарантийный задаток суми грошей (певна частка від загальної суми контракту), які вносять учасники біржових операцій як Гарантії своїх платіжних зобов'язань у вигляді початкового …
ГАРАНТІЙНИЙ ЗАКЛАДНИЙ ДЕПОЗИТ
рос. гарантийный залоговый депозит сума, яка депонується у розрахунковій палаті біржі її членами як гарантія виконання клієнтами своїх платіжних зобов'язань перед палатою.
ГАРАНТІЙНИЙ КАПІТАЛ
рос. гарантийный капитал власний капітал банків, кредитно-фінансових структур, призначений для забезпечення зобов'язань кредиторів, вкладників. Він утворюється із вкладень кредиторів і …
ГАРАНТІЙНИЙ КОНТРАКТ
рос. гарантийный контракт 1. Контракт, відповідно до умов якого одна із його сторін зобов'язується виконувати функції Гаранта. 2. Контракт, відповідно до якого одна із сторін …
ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ
рос. гарантийное письмо офіційний лист підприємства чи організації за підписом керівника та головного бухгалтера, скріплений печаткою або нотаріально підтверджений, у якому зазначені …
ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК
рос. гарантийный срок період, протягом якого на виготовлювача (підрядчика) покладається обов'язок забезпечити надійну і безвідмовну експлуатацію технічних засобів, обладнання тощо.
ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН
рос. гарантийный срок строк, протягом якого покупець (споживач) може пред'явити претензії щодо якості придбаного товару або виконаної роботи.
ГАРАНТІЯ
рос. гарантия (від фр. garantie — порука, забезпечення) — юридичне і фінансове забезпечені зобов'язання юридичної чи фізичної особи виконати певні дії, зобов'язання.
ГАРАНТІЯ БАНКІВСЬКА
рос. гарантия банковская порука, взяті зобов'язання банку-гаранта за певну юридичну або фізичну особу (як правило, свого клієнта) виконати певні грошові чи майнові зобов'язання у разі …
ГАРАНТІЯ МІЖНАРОДНА
рос. гарантия международная сукупність правових норм, принципів, що захищає кредити, інвестиції (головним чином у країнах, які розвиваються) від ризику неплатоспроможності окремих …
ГАРАНТІЯ ПАРИТЕТУ
рос. гарантия паритета банківська Гарантія забезпечення ризику в обмінних валютних операціях у разі погіршення кон'юнктури валютного ринку: різкого зростання чи спадання валютного курсу.
ГАРАНТІЯ РИЗИКУ ІНВЕСТИЦІЙ
рос. гарантия риска инвестиций Гарантія забезпечення державою, П банківською системою ризиків, пов'язаних з Інвестуванням зарубіжних інвестиційних проектів, які слугують певним інтересам …
ГАРАНТІЯ РИЗИКУ ЕКСПОРТЕРА
рос. гарантия риска экспортера здійснюване страховими органами страхування можливих збитків у експортних торговельних операціях.
ГАРАНТІЯ СТРАХОВА
рос. гарантия страховая Гарантована порука страхової компанії за кредитоспроможність страхувальника, якою зазначається, що в разі порушення страхувальником застережних умов неплатіжності …
ГАРАНТОВАНІ ЦІННІ ПАПЕРИ
рос. гарантированные ценные бумаги цінні папери (акції, облігації, векселі), оплату яких у будь-який момент гарантує держава, уряд.
ГАРАНТОВАНА ПОЗИКА
рос. гарантированный заем 1. Позика, Гарантію якої забезпечує держава, коли суб'єкти фінансового ринку (банківсько-фінансові установи, фірми, концерни) надають позику іншим державам, їх …
ГАРАНТОВАНИЙ ДОХІД
рос. гарантированный доход дохід, одержання якого є безсумнівним. Гарантованим за будь-яких змін кон'юнктури ринку.
ГАРАНТОВАНИЙ КРЕДИТ
рос. гарантированный кредит кредит, який надається організаціями одна одній під запоруку (гарантію) банку чи уряду. Застосовується здебільшогого в експортних операціях капіталу і товарів.
ГАРАНТОВАНИЙ ЧЕК
рос. гарантированный чек чек клієнта, який Гарантійне забезпечений банком.
ГАРМОНІЗАЦІЯ
рос. гармонизация спільна домовленість організацій, установ певної галузі господарства, компаній, корпорацій щодо уніфікації документообороту, розрахункових операцій, товарної …
ГАРМОНІЗАЦІЯ ПОДАТКІВ
рос. гармонизация налогов міждержавна спільна домовленість двох або кількох країн — учасниць міждержавних економічних зв'язків про уніфікацію, систематизацію і координацію податкових …
ГАРМОНІЙНИЙ
рос. гармонический заснований на гармонії (інтересів, поглядів тощо).
ГАРМОНІЮВАТИ
рос. гармонировать (від грец. harmonia — злагодженість) — бути співзвучним, відповідати чомусь.
ГАРМОНІЯ
рос. гармония (грец. harmonia — злагодженість) — 1. Струнка узгодженість частин єдиного цілого. 2. Співмірність окремих частин будови або архітектурного комплексу.
ГАРНІТУР
рос. гарнитур (фр. garniture від ga-rnir — постачати) — комплекс, набір однохарактерних предметів певного призначення.
ГАРНІТУРА
рос. гарнитура (нім. Garnitur фр. garniture) — повний комплекс друкарських шрифтів різних накреслень і кеглів, але однакового за характером малюнка.
ГАРЯЧІ ГРОШІ
рос. "горячие деньги" грошові ресурси, що стихійно перемішуються їх власниками із одного виду бізнесової діяльності в інший або із однієї країни до іншої з метою збереження їх вартості …
ГАСТАРБАЙТЕР
рос. гастарбайтер (від нім. Gast-Arbeiter — робітник-іммігрант) — робітник, який прибув з іншої країни (як правило, з економічно слаборозвинутої) і залучається до виконання робіт (як …
ГАСТРОЛЕР
рос. гастролер (від нім. Gastrolle, Gast — гість, Rolle — роль) — 1. Артист, який приїхав для виступів в іншу місцевість, країну. 2. Переносно — людина, яка випадково й тимчасово робить …
ГАСТРОНОМ
рос. гастроном (фр. gastronome, від грец. gaster — шлунок і nomos — закон) — 1. Любитель і знавець витончених справ. 2. Торговельна установа.
ГАСТРОНОМІЯ
рос. гастрономия 1. Тонкий смак у їжі. 2. Сукупність харчових продуктів (товарів) високоякісного приготування.
ГАТУНОК
рос. сорт узагальнена категорія, що характеризує якісні показники чого-не-будь (в основному товару).
ГВАРАНІ , ГУАРАНІ
рос. гварани, гуарани (ісп. guarani) — грошова одиниця Парагваю, дорівнює 100 сентимо.
ГЕГЕМОН
рос. гегемон (від грец. hegemon- вождь) — керівник, той, хто є рушійною силою чогось, носій гегемонії.
ГЕГЕМОНІЯ
рос. гегемония (грец. hegemo-nia — провід, керівництво) — керівництво, керівна роль якого-небудь класу, держави щодо інших класів або держав.
ГЕДОНІЗМ
рос. гедонизм (від грец. hedone- насолода) — філософсько-етичне вчення, за яким насолода є найвищим благом, метою життя. Протилежне — аскетизм.
ГЕДОНІЯ
рос. гедония (від грец. hedone — насолода) — відчуття піднесення, приємне самопочуття.
ГЕКТАР
рос. гектар (від грец. hekaton — сто і ар) — одиниця земельної площі, яка становить 100 ар ( 10 000 м2).
ГЕКТО...
рос. гекто... (від грец. hekaton — сто) — у складних словах означає "сто", "в сто раз" (напр., гектограф).
ГЕКТОГРАМ
рос. гектограм одиниця маси або ваги, що становить 100 г.
ГЕКТОЛІТР
рос. гектолитр міра рідини або сипких тіл, яка становить 100 л.
ГЕЛІКОПТЕР
рос. вертолет (від грец. helix (helixos) — спіраль, гвинт і pteron — крило) — літальний апарат, важчий за повітря. Інша назва-вертоліт.
ГЕЛІОЕНЕРГЕТИКА
рос. гелиоэнергетика галузь енергетики, що вивчає і впроваджує методи експлуатації енергії і сонячного проміння для промислових і побутових потреб.
ГЕЛЕР
рос. гелер розмінна монета Чехії та Словаччини, дорівнює 1/100 крони.
ГЕЛЕРТЕР
рос. гелертер (від нім.Gelehter- вчений) — людина, яка формально вчена, але відірвана від життя, практичної діяльності, схоласт, начотчик.
ГЕМІ...
рос. геми... (від грец hemi) — префікс, що означає "наполовину" (напр., гемісфера).
ГЕНІАЛЬНИЙ
рос. гениальный (від латин. genialis — властивий генієві, плідний) — найдосконаліший; створений генієм.
ГЕНІЙ
рос. гений (від латин. genius — дух) — 1. Найвища ступінь творчої обдарованості; людина, якій притаманна така обдарованість. Творіння Г. позначаються виключною новизною та самобутністю, …
ГЕНЕЗИС
рос. генезис (грец. genesis — породжую, створюю) — походження, виникнення; процес утворення.
ГЕНЕРАЛІЗАЦІЯ
рос. генерализация (від латин. generalis — загальний) -узагальнення, логічний перехід від окремого до загального, підпорядкування окремих явищ загальному принципові. Застосовується в …
ГЕНЕРАЛЬНА ЛІЦЕНЗІЯ
рос. генеральная лицензия Див. Ліцензія генеральна.
ГЕНЕРАЛЬНА УГОДА З ТАРИФІВ І ТОРГІВЛІ
рос. генеральное соглашение по тарифам и торговле багатостороння міжнародна угода з тарифів та торгівлі (ГАТТ), яка регламентує торговельну політику країн-учасниць: умови торгівлі, …
ГЕНЕРАЛЬНИЙ
рос. генеральный (від латин. generalis — загальний, головний) — 1. Головна посадова (керівна) особа (напр., Г. директор — над директорами: генеральний секретар). 2. Г, план — …
ГЕНЕРАЛЬНИЙ АГЕНТ
рос. генеральный агент головна організація, установа, яка уданому місті, регіоні, країні здійснює агентське обслуговування фізичних або юридичних осіб за дорученням основної організації …
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
рос. генеральный директор директор великої багато-профільної чи багатоступеневої організації, керівники функціональних структур якої (дочірніх підприємств, відділень, окремих напрямів …
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИСТРИБУТЕР
рос. генеральный дистрибьютер (від англ. distributor — розподілювач, агент із продажу) — організація, що здійснює збут продукції за дорученням товаровиробника у різних регіонах своєї …
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ОПЦІОН
рос. генеральный опцион (від латин. optio-вибір, бажання) — обумовлене у чартерній угоді право фрахтувальника морського (річкового) судна вибирати порт навантаження і розвантаження судна …
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПОЛІС
рос. генеральный полис страховий загальний поліс, умовами якого передбачено страхування багаторазового почергового транспортування великих партій вантажів у зазначених розмірах …
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПОСТАЧАЛЬНИК
рос. генеральный поставщик організація, яка відповідно до договору є основним організатором комплектування, нагромадження і комплексного постачання товарів, обладнання і несе матеріальну …

1 2 3 > >>

© ukrslov.com - 2010