Домівка Про проект Зворотний зв'язок Зробити закладку
beta

  
ukrslov.com →  Енциклопедія політичної думки →  А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру П (41)

ПАРЕТО ВІЛЬФРЕДО
(1848—1923) - Італійський економіст і політичний соціолог. Парето насправді навчався на інженера, але з 1873 року працював у бізнесі. У 1889 році він почав писати про економіку, а з 1893 до …
ПАСКАЛЬ БЛЕЗ
(1623–1662) - французький математик, фізик і релігійний філософ. Паскаль став відомим своїми науковими роботами з математики, коли йому виповнився 31 рік, – якраз перед цим він відмовився …
ПАТЕРНАЛІЗМ
У сучасному вжитку цей термін зазвичай належить до тих законів і соціальної політики, що обмежують свободу людини з огляду на те, що це в її ж інтересах. Прикладами патерналізму в цьому …
ПАТРІАРХАЛІЗМ
в історичному плані теорія чи доктрина, згідно з якою політичні владні повноваження є наслідком або похідними від управління домашнім господарством (або ж їх можна визначити на цій основі). …
ПАТРІОТИЗМ
любов до батьківщини, яка включає в себе готовність постати на її захист та діяти в її інтересах. Патріотизм часто плутають з націоналізмом, але патріотизм є значно давнішим поняттям і несе …
ПАЦИФІЗМ
переконання в тому, що всі війни є злом, наскільки б справедливою не була причина для боротьби або що б не загрожувало якійсь держави. Це переконання часто грунтується на релігійній вірі, …
ПЕЙН ТОМАС
(1737—1809) - Британський памфлетист та міжнародний революціонер. Народившись у Норфолку в Квекерській сім’ї, Пейн, за його власними словами, отримав “надзвичайно хорошу моральну освіту та …
ПЛАТОН
(427–347 до н. е.) - грецький філософ. Політична філософія уродженця Афін Платона протиставляється політичній філософії Сократа починаючи з ранніх платонівських діалогів з «Держави». Ми не …
ПЛЕХАНОВ ГЕОРГІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
(1856–1918) - російський марксист. Як прихильник популізму (народництва) Плеханов займався запровадженням марксизму в російський революційний рух від самого його започаткування (Див. …
ПЛЮРАЛІЗМ
ідеологія, котра не лише не приймає якусь одну точку зору за ідеальну, але й сама функціонує в безліч способів. Вона становить альтернативу конкуруючим ідеологіям комуналізму та …
ПОЗИТИВІЗМ
Існує багато припущень стосовно того, на якому грунті постав позитивізм, виникнення якого пов’язується з різними особами і групами з різних епох. Тому складно вирішити, яких же, власне, …
ПОКАРАННЯ
У політичному суспільстві покарання загалом визначається як ужиття державною владою певного заходу, котрий, як правило, вважається неприємним для індивіда чи, рідше, групи, у відповідь на …
ПОЛІБІЙ
(бл. 200 – після 118 до н. е.) - греко-римський історик. Полібій почав свою кар’єру з нижчих військових і політичних щаблів грецької держави, громадянином якої він був як представник …
ПОЛІТИКА
Політику можна визначити лаконічно як процес, в ході якого група людей, чиї погляди або інтереси на початковій стадії різняться, приймає колективне рішення стосовно згуртування групи …
ПОЛІТИЧНА ТЕОРІЯ
Постійними стали роздуми про природу і призначення державного устрою, що показово включає в себе і розуміння існуючих політичних інститутів, і бачення того, яким чином їх потрібно змінювати …
ПОЛІТИЧНА ТЕОРІЯ І ПОЛІТОЛОГІЯ
До 70-х років XX століття вислів «політична теорія» був за межами американської політології лише категоріальним терміном, що стосувався канонічних класичних текстів від Платона до Маркса і …
ПОЛІТИЧНИЙ ОБОВ’ЯЗОК
Багато що з історії сучасної (а вона розвивається починаючи з XVIІ століття) політичної філософії обертається навколо проблеми політичного обов’язку. Проблема має три головних аспекти: 1) …
ПОЛІТОЛОГІЯ
Див. «політична теорія і політологія».
ПОППЕР КАРЛ РАЙМУНД
(1902) - філософ. Поппер народився у Відні і залишив Австрію незадовго до насильницького приєднання її до Німеччини ; з 1937 до 1945 року він викладав філософію в Новій Зеландії, а з …
ПОПУЛІЗМ
термін із широким спектром значень, які можна розділити на дві великі категорії: «аграрний популізм» – низка радикальних рухів і соціально-економічних доктрин, що виражають інтереси селян і …
ПОТРЕБИ
Див. «інтереси» та «справедливість».
ПРІСТЛІ ДЖОЗЕФ
(1733-1804) - Британський хімік, теолог та філософ. Його “Есе про перші принципи правління” (1768) допомогло започаткувати бентхемський утилітаризм. Пізніше він розлютив громадську думку …
ПРАВА
У політичній філософії цей термін уживається в трьох основних значеннях: 1) для опису типу інституціональних установлень, на основі яких гарантується законний захист інтересів, законна …
ПРАВА ЛЮДИНИ
права, які має людина як жива істота. Термін «права людини» почав відігравати важливу роль тільки в цьому столітті; у попередні часи ці права зазвичай називали «природними правами», або …
ПРАВА ТВАРИН
поняття, що означає турботу про гуманне ставлення до нелюдських істот. Моральні і політичні проблеми, пов’язані з тваринами, розглядалися в рамках багатьох різних філософських доктрин і …
ПРАЙС РІЧАРД
(1723–1791) - aнглійський мораліст. Прайс був етичним раціоналістом, чий виступ на захист французької революції під назвою «Роздуми про любов до нашої країни» (1789) спровокував Берка до …
ПРЕДСТАВНИЦТВО
представлення через окремих осіб-посередників, групи людей або абстракції, яких насправді не існує. У політиці представництво означає домовленість, згідно з якою певні особи представляють …
ПРИВАТНІСТЬ
Проблема приватності така ж давня, як і проблема суспільного життя, однак обговорення цієї концепції та виступи на її захист доволі недавнього походження. Нині вже вважається …
ПРИРОДА ЛЮДИНИ
Потрібно усвідомлювати, що теорія природи людини є невід’ємною складовою будь-якої політичної теорії. Політична теорія є серед іншого вченням про способи, у які суспільний та державний лад …
ПРИРОДНІ ПРАВА
Див. «права людини».
ПРИРОДНИЙ ЗАКОН
Див. «закон».
ПРИРОДНИЙ СТАН
термін гуманітарних наук, запроваджений розробниками концепції суспільного договору для позначення такого стану справ, за якого державної політичної влади не існує. Його роль може полягати …
ПРОГРЕС
Ідея прогресу є однією з панівних ідей західної цивілізації, яка сягає ще часів Давньої Греції та Риму. Інші цивілізації знали ідеї вдосконалення і досягання доброчесності, мудрості і …
ПРОЛЕТАРІАТ
змістовно перевантажений термін на позначення найбіднішого класу суспільства, що вказує на те, що його представники живуть у злиднях і позбавлені всіх благ громадянства. У марксистському …
ПРОСВІТНИЦТВО
рух, пов’язаний з ідеологічними зрушеннями, що протягом XVIII століття охопили всі європейські країни (й Америку). По суті, його метою було звільнення людського розуму з-під гніту …
ПРОТАГОР
(бл. 490 - бл. 415 до нар-ння Христа). - Грецький філософ. Провідний софіст, відомий своїм скептицизмом щодо тверджень про абсолютне знання, один з перших політичних філософів (Див. «Греції …
ПРОТИВАГ І СТРИМУВАНЬ СИСТЕМА
Ідею стосовно того, що справедливість державного устрою забезпечується противагою і стримуванням однієї частини владних інституцій іншою, висловлювали в Англії багато діячів, таких як …
ПРУДОН П’ЄР-ЖОЗЕФ
(1809-1865) - Французький анархіст. Прудон, син бунтівного невдахи-бондара, виріс у Безансоні. Після того, як через сімейну бідність, він був змушений покинути навчання у місцевій середній …
ПРЯМА ДІЯ
форма громадянської непокори, коли учасники такої акції намагаються досягти своєї мети прямим шляхом, тобто перешкоджаючи фізично здійсненню політичного заходу, що викликає заперечення, а …
ПУФЕНДОРФ САМУЕЛЬ
(1632-1694) - Німецький натурфілософ. Народившись у Лютеранській Саксонії, Пуфендорф навчався у Ляйпцізі, викладав у Гайдельберзі (1660-1667) і Лунді (1667-1668), з того часу аж до смерті …


© www.ukrslov.com - 2010