Домівка Про проект Зворотний зв'язок Зробити закладку
beta

  
ukrslov.com →  Словник іншомовних соціокультурних термінів →  А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру К (29)

КАБАРЕ
(від фр. cabare - шинок) спочатку імпровізовані вистави у артистичних кафе за участю поетів, музикантів, акторів, в подальшому ресторани з естрадними програмами і виступами театрів малих …
КАМЛАНІЄ
(від тюрк. кам - шаман) шаманський обряд, сутність якого полягає у тому, що шаман у стані ритуального екстазу вступає у спілкування зі своїми духами-помічниками
КАНТРІ
(від англ. countri - сільський, селянський) поняття, яке означає традиційну пісенно-інструментальну музику сільських районів, що виросла із фольклорних джерел та представлена множиною …
КАРАОКЕ
(яп.) 1) функція, яка реалізується в деяких звукостворювальних пристроях і дає можливість виокремити у фонограмі тільки музику 2) вид шоу або розважальної програми, яка полягає у …
КАРНАВАЛ
(від фр. carnaval, італ.сarnevale: carne - м'ясо + vale - прощай) вид народного свята з вуличними процесіями, театралізованою грою, маскарадами тощо; з'явився в Італії в ХІІІ ст., був …
КАТАРСИС
(від грецьк. katharsis - очищення) духовне очищення, просвітлення, облагородження почуттів у процесі співпереживання та співстраждання
КВАЗІ
(від лат. quasi - якби, немов) частина складних слів, які відповідають значенням "несправжній", "уявний" (наприклад, квазінауковий тощо)
КИТЧ , КИЧ
(від нім. kitsch) 1) дешевина, позбавлена смаку масова продукція, розрахована на зовнішній ефект 2) промислова імітація унікальних виробів
КЛІП
(від англ. to clip - робити вирізки, стригти) короткий кіно- або відеофільм, знятий як рекламний ролик, за сюжетом пісні тощо
КЛАН
(від гельськ. clann - рідня, потомство) у кельтських народів (шотландців, ірландців та ін.) назва родової групи, члени якої мали ім'я предка - етоніма з додаванням слів "син" (Мак) у …
КЛУБ
(від англ. club) громадське об'єднання, організація, які складаються з людей однакових поглядів та смаків і які збираються для спільного відпочинку, розваг, культурного спілкування, …
КОМПАКТ-ДИСК
(від лат. compaktus - щільний, стислий) носій звукової інформації у вигляді диска, на якому інформація закодована у цифровій формі і відтворюється лазерним програвачем
КОМПАРАТИВ
(від лат. comparativ - порівняльний) порівнюю з чим-небудь
КОМУНІКАБЕЛЬНІСТЬ
(від фр. communicable - який з'єднується, від лат. cjmmunicabilis - з'єдную, повідомляю) здатність людини до плідної взаємодії з іншими людьми; товариський
КОНДОМІНІМУМ
(від лат. con - разом + dominium - володіння) одна з форм об'єднання співбесідників для спільного управління об'єднаним майном
КОНКУРС
(від лат.concursus - зіткнення, сутичка) змагання для виявлення найкращих серед учасників представлених робіт тощо
КОНСЕНСУС
(від лат. consensus - згода, одностайність) прийняте рішення на основі загальної згоди
КОНТРАФАКЦІЯ
(від contre-faction - підробка, лат. contra - проти, facere - робити) порушення авторських прав шляхом відтворення та розповсюдження чужих творів
КОНТРКУЛЬТУРА
(від лат. contra - проти) поняття, яке використовується для позначення соціокультурних настанов, що протистоять фундаментальним принципам, що панують у конкретній культурі
КОНФЕТІ
(від італ. confetti) різнокольорові паперові кружечки, якими осипають один одного учасники карнавалів, балів та маскарадів
КОНФОРМІЗМ
(від лат. conformis - подібний, відповідний) пристосуванство, пасивне прийняття існуючого порядку, панівних думок, відсутність твердої власної позиції
КОНФОРМНІСТЬ
(від лат. - подібний) схильність людини підкорятися тиску групи, що проявляється у її поведінці та установках відповідно до позиції більшості
КОНЦЕПЦІЯ
(від лат. conceptio - розуміння, система) 1) керівна ідея, конструктивний принцип різних видів діяльності 2) визначений спосіб розуміння, трактування яких-небудь явищ
КОРЕЛЯЦІЯ
(від лат. correlatio - співвідношення) взаємний зв'язок, взаємозалежність, співвідношення предметів та понять
КРЕАТИВНІСТЬ
(від лат. creatio - створення, творення) створю-вальна, творча, новаторська діяльність
КРЕАЦІОЛОГІЯ
(від лат. creatio - створення, творчість + логія) наукова дисципліна, яка вивчає загальні закономірності творчої діяльності людини
КСЕНОФОБІЯ
(від грецьк. xenos - чужий + phobos - страх, побоювання) нетерпимість до чого-небудь, до незвичного
КУЛЬТУРА
(від лат. cultura - виховання, розвиток, оброблення тощо) історично визнаний рівень розвитку суспільства, творчих сил та здібностей людини, який полягає у типах і формах організації життя …
КУЛЬТУРНА АНТРОПОЛОГІЯ
(від лат. cultura + грецьк. antropos - людина + логія) галузь наукового пізнання, у рамках якої досліджуються фундаментальні проблеми генези людини як творця власне культури


© www.ukrslov.com - 2010