Домівка Про проект Зворотний зв'язок Зробити закладку
beta

  
ukrslov.com →  Словник іншомовних соціокультурних термінів →  А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру М (30)

МІКШЕР
(від англ. mixer to mix - змішувати, перемішувати) пристрій для змішування (складання) декількох сигналів у системах звукового мовлення або звукозапису
МІСТЕРІЯ
(від грецьк. misterion - таїна, таїнство) жанр середньовічного західноєвропейського релігійного театру - вільне інсценування біблійних сюжетів, які демонстрували на площах під час свят
МІСТИКА
(від грецьк. mistikos - таємничий) віра у надприродне, таємниче, у можливість безпосереднього спілкування людини з потойбічним світом; М. є у всіх релігіях
МІФ
(від грецьк. mytos - перекази, легенда) характерне для первісної свідомості синкретичне відображення дійсності у вигляді чуттєво-конкретних персоніфікацій і одухотворених істот, які …
МІФОЛОГІЯ
(від грецьк. - перекази + logos - розповідь, оповідання) 1) зображення світу як простору, населеного живими істотами з їх магічною, дивовижною та фантастичною практикою, відображення …
МАВЗОЛЕЙ
(від грецьк.) монументальна поховальна споруда. Від назви гробниці карійського царя Мавсола в Галікарнасі (IV ст. до н.е., Мала Азія)
МАРГІНАЛ
(від лат. marginalis - кордон, край, побічний, знаходження на краю) людина, яка випала з соціальної групи, перебуває у проміжному, приграничному положенні між якими-небудь соціальними …
МАРГІНАЛЬНІСТЬ
(від лат. побічний) характеристика соціальних явищ, які виникають у результаті розширення нормативно - ціннісних систем, найчастіше з маргінальністю пов'язують порушення соціальної …
МАРКЕТИНГ
(від англ. marketing market - ринок, базар) система управління виробничо-збуткової та масової обслуговуючої діяльності, заснованої на комплексному аналізі ринку; передбачає вивчення і …
МАС-МЕДІА
(від англ. mass media) засоби масової інформації (преса, радіо, телебачення, кіно та ін.)
МЕГАФОН
(від грецьк. megas - великий, phone - звук) портативний електронний пристрій для посилення голосу
МЕДІА-ОСВІТА
(від англ. media edication, лат. media - засоби) організація вивчення в системі навчальних закладів (школи та ін.) основних закономірностей масової комунікації (преси, телебачення, кіно, …
МЕДИТАТОР
(від лат. meditator - посередник) у соціокультурному лексиконі спеціаліст, який виступає у ролі посередника між культурою і тими, хто засвоює культурні цінності
МЕДИТАЦІЯ
(від лат. meditatio - роздуми) дії, метою яких є приведення психіки людини в стан заглиблення і зосередженості; відсутність емоційних проявів, відчуженість від зовнішніх об'єктів
МЕЙКЕР
(від англ. to make - робити, створювати) другий компонент складних слів, який має значення "створювач", напр., кліпмейкер - створювач коротких кіно- або відеофільмів
МЕЙСТЕР
(від нім. meister - майстер) другий компонент складних слів, який стосується спеціалістів, уживаний із значенням "майстер", напр., у сфері мистецтва: хормейстер, концертмейстер тощо
МЕЛОМАН
(від грецьк. melos - пісня, мелодія + mania - пристрасть, захоплення, безумство) пристрасний любитель музики
МЕНЕДЖМЕНТ
(від англ. management, to manage - управляти) сукупність принципів, методів і форм управління виробничими процесами
МЕНТАЛІТЕТ , МЕНТАЛЬНІСТЬ
(від лат. mentalis - духовний, розумовий) настрій, світосприйняття, образ мислення особистості або соціальної групи, національної спільноти)
МЕТІСИ
(від фр., metis) потомки від шлюбів між представниками різних рас людини: європейців та індіанців
МЕЦЕНАТСТВО
(від власного імені Меценат - римський громадянин, багатий покровитель поетів та художників) діяльність приватних осіб, які безкорисливо підтримують діячів культури матеріальними та …
МОДА
(від фр.mode, лат. modus- міра, засіб, правило) періодична зміна зразків культури і масової поведінки
МОДЕРНІЗМ
(від фр. modernisme ) загальне найменування явищ мистецтва та літератури, які відійшли від традиції зовнішньої подоби і визнали необхідність зображати дійсність за принципом розгалуженої …
МОНІТОРИНГ
(від англ. monitoring - контролювання) нагляд за якими-небудь процесами або станом чого-небудь (напр., суспільної свідомості тощо)
МОРАЛЬ
(від лат. moralis - моральний, від mores - звичаї) 1) система поглядів і уявлень, норм і оцінок, що регулююють поведінку людей; одна з форм суспільної свідомості 2) переносно - …
МОТИВИ
(від фр. motif, лат. moveo - рухаю) збудники діяльності, які складаються під впливом умов життя людини і визначають спрямування її активності; в ролі мотивів можуть виступати інтереси, …
МУЗЕЙ
(від грецьк. museion - храм муз) науково-просвітницький та науково-дослідний заклад, який здійснює комплектування, зберігання, вивчення і популяризацію пам'яток природознавчої історії, …
МУЗИ
(від грецьк. musa ) у грецькій міфології дочки Зевса та Мнемозини, богині - покровительки наук, поезії та мистецтва: Євтерпа - ліричної поезії, Кліо - історії, Талія - комедії, Мельпомена …
МУЛАТИ
(від араб. - нечистокровний, ісп. mulato - позашлюбне дитя) потомство від шлюбів між європейцями та неграми
МЮЗИКЛ
(від англ. musical - музичний спектакль) музично-сценічний (або кіно-) твір, у контексті якого використовуються засоби драми, естрадної та побутової музики, хореографічного та оперного …


© www.ukrslov.com - 2010