Домівка Про проект Зворотний зв'язок Зробити закладку
beta

  
ukrslov.com →  Словник іншомовних соціокультурних термінів →  А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру П (47)

ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ , ПІ-АР
(від англ. public relaction) 1) зв'язок особи, організації з громадськістю, інформація про чию-небудь діяльність, реклама і пропаганда 2) техніка служби інформації 3) служба …
ПАБЛІСІТІ
(від англ. publicity) 1) публічність, слава, популярність 2) реклама
ПАНК
(від англ. punk - гниль) направлення молодіжної субкультури, яке відкидає встановлені в суспільстві норми поведінки
ПАРАДИГМА
(від грецьк. paradeigma - приклад, зразок) система уявлень, характерна для визначення етапу розвитку науки, культури, суспільного життя
ПАРК
(від англ. park, лат. parricus - відгороджене місце) ділянка землі для прогулянок, відпочинку, гри з природною або посадженою рослинністю, алеями, водоймами тощо
ПАСІОНАРНІСТЬ
(від лат. пристрасть) здатність людини до активних, енергійних дій. Цей термін увів учений Лев Гумільов
ПАСІОНАРНИЙ
(від лат. passio - пристрасть) термін, який означає внутрішньо притаманне кожному етносу прагнення до оновлення та розвитку, здійснюване незалежно від зовнішніх обставин
ПАТІ
(від англ. party) компанія, прийом гостей, вечірка, званий вечір
ПАТЕРН
(від англ. patron) прийняті у певній культурі зразки та стереотипи поведінки
ПЕЙДЖЕР
(від англ. page - сторінка) портативний пристрій, який забезпечує приймання текстів повідомлень по каналах радіозв'язку
ПЕЙНБОЛ
(від англ. фарба + кулька) спортивна гра - стрільба із особливої пневматичної зброї кульками, наповненими різнокольоровими фарбами
ПЕНТЕНЦІАРНИЙ
(від лат. poenitentiarius - виправний) вживається стосовно до позбавлення волі, карного покарання
ПЕРМАНЕНТНИЙ
(від фр. permanent , лат. permaneo - зостаюсь, продовжуюсь) стосовно до соціокультурної сфери - перманентна (безперервна) освіта
ПЕРФОРМАНС
(від англ. performance - вистава) вид художньої творчості, яка об'єднує можливості ізомистецтва і театру; на відміну від хепенінгу в перфомансі домінує сам художник або спеціальні …
ПЕРЦЕПЦІЯ
(від лат. perceptio - сприйняття) чуттєве сприйняття зовнішніх предметів
ПЛАСТИКА
(від грецьк. plastikos - пластичний, піддатливий) 1) мистецтво ліплення, скульптури 2) у танці - сукупність рухів тіла, відповідних характеру і манері танців 3) плавність, вишуканість …
ПЛЕЙ-ОФФ
(від англ. play-off) спосіб організації спортивних і конкурсно-ігрових змагань, при якому команда, що програла, не бере участі у подальшій грі
ПЛЕЙЄР , ПЛЕЄР
(від англ. player, to play - грати) портативний звуковідтворювальний пристрій з автономним живленням
ПЛЮРАЛІЗМ
(від лат. pluralus - множинність) характеристика демократичної політичної системи, при якій соціальні групи мають можливість для реалізації своїх інтересів через своїх представників …
ПОДІУМ
(від лат. podium) спеціально підвищена площадка для виступів, головним чином стосовно до естради, демонстрації мод тощо
ПОЛІТЕС
(від фр. politesse) визначений порядок дотримання форм світського етикету
ПОП-КУЛЬТУРА
(від англ. pop, ular - загальнодоступний, популярний + культура) культура, яка свідомо орієнтує створювані та розповсюджувані нею духовні та матеріальні цінності на посередній рівень …
ПОП..
(від англ. pop - народний, популярний, загальнодоступний) перший компонент складних слів, має значення "масовий", "популярний", напр., поп-музика
ПОПСА
(від англ. pops - естрадний, модний, популярний) загальна назва модних, популярних пісень та дисків, звичайно невисокого художнього рівня
ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ
(від лат. popularis - народний) 1) розповсюдженння чого-небудь, намагання зробити що-небудь широко відомим 2) виклад якого-небудь питання у популярній, загальнодоступній формі
ПОРНОГРАФІЯ
(від грецьк. pornos -розпусник + графія) вульгарно-натуралістичне, непристойне зображення сексуального життя в літературі, театрі, кіно, ізомистецтві тощо
ПОСТМОДЕРНІЗМ
(від лат. post - потім, після + фр. modernusme - сучасний) велика культурна течія, у орбіту якої сьогодні потрапляють не тільки мистецтво, але і багато гуманітарних наук; …
ПОСТТОТАЛІТАРИЗМ
(від лат. - після + тоталітаризм) стан суспільства після падіння тоталітарного режиму
ПРАЙМ-ТАЙМ
(від англ. primetime - першокласний час) ефірний час на радіо та телебаченні, який охоплює максимальну кількість радіослухачів та телеглядачів (звичайно з 19.00 до 22.00 годин)
ПРАЙС-ЛИСТ
(від англ. price - ціна + list - список) систематизований збірник цін (тарифів) за групами та видами товарів і послуг (це те, що і прейскурант)
ПРЕЗЕНТАЦІЯ
(від лат. presentatio - представлення) публічне представлення нового фільму, книги, програми, колекції одягу, фірми тощо
ПРЕС-РЕЛІЗ
(від англ. press - випуск для преси) спеціальні бюлетені для працівників засобів масової інформації з матеріалами для термінової інформації
ПРИМІТИВІЗМ
(від лат. primitivus - первинний, належний до ранніх стадій) у художній культурі наслідування нормам мистецтв примітивів, повернення до примітивних форм художнього вираження
ПРОВАЙДЕР
(від англ. to provide - забезпечувати) організація, яка забезпечує послуги з користування глобальних інформаційних систем та ме-реж
ПРОГНОЗУВАННЯ
(від грецьк. prognosis - передбачення, пророкування) розроблення прогнозів, тобто вірогідних суджень про розви-ток та стан якого-небудь явища у майбутньому
ПРОДЮСЕР
(від лат. producere - виробляти) довірена особа кінокомпанії, яка здійснює художній та організаційно-фінансовий контроль за постановкою фільму
ПРОЕКТОР
(від лат. projuere - відкидати) оптичний прилад для отримання на екрані зображення, рисунків або фотознімків у збільшеному вигляді
ПРОМЕНАД
(від англ. promenade) прогулянка, гуляння, місце прогулянок, бульвар
ПРОМОУТЕР
(від англ. promoter, to promote - допомагати, підтримувати, сприяти, лат. promovere - просуватися) 1) особа, яка сприяє втіленню у життя якого-небудь проекту шляхом залучення інвесторів, …
ПРОМОУШН
(від лат. - просування) 1) втілення промоутерами у життя певних проектів шляхом залучення інвесторів та спонсорів 2) реклама, рекламна компанія, рекламно-пропагандистська діяльність про …
ПРОПАГАНДА
(від лат. propaganda - те, що підлягає розповсюдженню) розповсюдження політичних, наукових, художніх, філософських та інших ідей в суспільстві; у більш вузькому смислі - політична або …
ПРОСПЕКТ
(від лат. prospectus - вид) 1) друкований рекламний або торговий каталог з описом товарів (послуг) і умовами їх оплати 2) детальний виклад плану майбутньої книжки
ПРОФІ-АРТ
(від нім. profi - прoфесіонал + лат. art - мистецтво) професійне (на відміну від самодіяльного) мистецтво
ПСИХОАНАЛІЗ
(від грецьк. psyche - душа + аналіз) психологічне вчення і метод психотерапії, які в центр уваги ставлять безсвідомі психічні процеси та мотивації
ПСИХОДЕЛІКА
(від грецьк. psyche - душа + delos - ясний) стилістичні риси, які виникли у західній молодіжній контркультурі - вони впливають на музику, моду, декоративний дизайн тощо; відзначаються …
ПУБЛІКА
(від лат. publicus - суспільний) соціально-психологічна спільність споживачів різних видів культури та предметів мистецтва, по-в'язаних між собою та художниками багатоманітними …
ПУБЛІЦИСТИКА
(від лат. суспільний) рід художніх або документально-художніх творів та програм, присвячених актуальним проблемам та явищам поточного життя суспільства


© www.ukrslov.com - 2010