Домівка Про проект Зворотний зв'язок Зробити закладку
beta

  
ukrslov.com →  Словник іншомовних соціокультурних термінів →  А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру Е (20)

ЕВРИСТИКА
(від грецьк. heurisco - знаходжу, відшукую) наука, яка вивчає продуктивне творче мислення (евристична діяльність)
ЕВРИТМІЯ
(від грецьк. eurythmia - гармонійний, злагоджений, ритмічний) назва спеціальних мистецьких рухів, які розроблені і застосовувуються зі сценічною, педагогічною, лікувальною та іншою метою; …
ЕГОТИЗМ
(від фр. egosme, лат. ego - я) переоцінка своєї значущості, самозакоханість
ЕГОЦЕНТРИЗМ
(від Я + центр) негативна риса характеру, яка полягає в крайній формі індивідуалізму та егоїзму
ЕЗОТЕРИЧНА КУЛЬТУРА
(від грецьк. esoterikos - внутрішній) найстародавніша і невід'ємна частина людської культури; таємне, заповітне знання на відміну від знання зовнішнього (екзотеричного), відкритого …
ЕКСКЛЮЗИВНИЙ
(від фр. exclusive з лат. excluder - виключати, виключно) особливий, винятковий, розповсюджений на обмежене коло суб'єктів та об'єктів (напр., ексклюзивне інтерв'ю)
ЕКСКУРС
(від лат. excursus - відступ, та excurro - вибігаю) у викладі або описі чого-небудь відхилення від основної теми з метою висвітлення побічних та додаткових питань (напр., е. у минуле …
ЕКСКУРСІЯ
(від лат. excursio - подорож) 1) колективне відвідування відомих місць, музеїв тощо з культурно-просвітницькою та навчальною метою 2) група осіб, для якої проводиться показ чого-небудь
ЕКСПЛІКАЦІЯ
(від лат. explicatio - роз'яснення) 1) складений режисером план постановки вистави, який має дуже детальні вказівки щодо мізансцен, оформлення тощо 2) короткий письмовий супровід …
ЕКСТАЗІ
(від англ. ecstasy - екстаз, збудження) синтетичний наркотик, поширюється при організації масових молодіжних розваг (дискотек тощо) для штучної стимуляції фізичної та нервової діяльності …
ЕКШЕН
(від англ. action - акція, дія) 1) художній твір у стилі хепенінга; вистава + жива картина, у створенні якої беруть участь і глядачі 2) жанр літератури, кіно, комп'ютерних ігор, які …
ЕЛІТАРНА КУЛЬТУРА
(від фр. elite - краще, відбірне) субкультура панівних груп суспільства, які обслуговують меншість суспільства; е.к. протистоїть масовій культурі або культурі більшості
ЕЛЕКТОРАТ
(від лат. elector - виборець) сукупність усіх людей, які беруть участь у виборах; найчастіше, коло виборців, які голосують за певного кандидата або за представників певної партії чи блоку
ЕМПАТІЯ
(від грецьк. empatheia - співпереживання) здатність розуміти емоційний стан інших людей за допомогою співпереживання
ЕСКАПІЗМ
(від англ. to escape - бігти, спастися) намагання людини позбавитися впливу навколишнього середовища, загальноприйнятих стандартів і норм, поринути у світ ілюзій, міражів та мрій
ЕТАТИЗМ
(від фр. еtatisme, etat - держава) напрям суспільної думки, яка розглядає державу як вищий результат і мету суспільного розвитку
ЕТНО..
(від грецьк. ethnos - плем'я, народ) перша частина складних слів, яка означає ставлення до народу, народів, етносів: етнокультура, етнологія, етнопсихологія, етнографія тощо
ЕТНОЛОГІЯ
(від грецьк. - народ, плем'я та logos - слово, наука, вчення) 1) наука про народи світу, яка, узагальнюючи та систематизуючи фактичний матеріал, вирішує теоретичні питання 2) у …
ЕТНОПЕДАГОГІКА
(від грецьк. - народ + педагогіка) науковий напрям, у рамках якого етнічна традиційна культура, побут, сімейно-родинні відносини тощо розглядаються у їх значенні для становлення …
ЕТОС
(від грецьк. etos - характер, звичай) узагальнена характеристика культури певної соціальної спільноти, яка виражена в системі їх панівних цінностей і норм поведінки


© www.ukrslov.com - 2010