Домівка Про проект Зворотний зв'язок Зробити закладку
beta

  
ukrslov.com →  Музичні терміни →  А Б В Г Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я A

Слова на лiтеру Л (80)

ЛІБРЕТИСТ
(від іт. libretto) - автор лібрето. До найбільш відомих Л. належать Ж.Барб’є, В.Бєльський, А.Бойто, В.Вольський, Л.Галеві, В.Джакоза, Л.Ілліка, Р.Кальцабіджі, С.Каммарано, М.Карре, Ж.Кокто, …
ЛІБРЕТО
(іт. libretto - книжечка) - 1. Літературний текст опери, оперети, кантати, ораторії. 2. Сценарій балету, масового дійства. 3. Короткий виклад змісту опери, балету, драми, кінофільму тощо.
ЛІВЕНКА
різновид російської гармоніки, назва якої походить від назви м. Лівни Орловської губернії. Звукоряд діатонічний - мажор з пониженим VII ступенем. Ліва клавіатура не має готових акордів.
ЛІГА
(від лат. ligo - зв’язувати) - знак у вигляді дуги, який вказує на: 1) зв’язане виконання групи звуків різної висоти; 2) подовження звуків шляхом об’єднання суміжних нот однієї висоти; 3) У …
ЛІГАТУРА
(лат. ligatura - зв’язок) - 1. Знак нотопису, що з’єднує дві однакові за висотою ноти - ліга. 2. Зв’язана група нот в мензуральній нотації, де ритмічне значення кожної ноти залежить від її …
ЛІД
= ліде (нім. Lied - пісня) - німецька сольна або масова пісня.
ЛІДІЙСЬКА КВАРТА
1. Інтервал, утворений між І та IV ступенями лідійського ладу, збільшена кварта. 2. Підвищений IV ступінь натурального мажору.
ЛІДІЙСЬКИЙ ЛАД
давньогрецький натуральний лад, звукоряд якого відрізняється від натурального мажору підвищеним IV ступенем. Див. Додаток XVII.
ЛІДЕР
(від лат. leader - ведучий, керівник) - 1. Особистість, яка завдяки своїм якостям має переважний вплив на інших людей. За змістом впливу Л. бувають організаторами, програмістами, …
ЛІНЕАРИЗМ
(від лат. linearis - лінійний) - принцип композиції, що спирається на розуміння музики як руху звуковисотної лінії, уявляючи мелодію візуально, графічно. Передумови Л. містить старовинна …
ЛІНЕАРНІСТЬ
якість голосоведення, послідовність звуків, які утворюють мелодичну лінію. Поняття Л. близьке до інтонації і застосовується переважно до поліфонічної музики, а також монодії та гетерофонії, …
ЛІПСІ
(від лат. Lipsia - Лейпциг) - сучасний бальний танець, музика якого характеризується синкопованими акцентами. Музичний розмір 3/2. Автор музики - німецький композитор Р.Дуб’янскі.
ЛІРА
(гр. lyra) - 1. Струнні музичні інструменти з струнами, розміщеними паралельно поверхні резонансового корпуса 2. Давньогрецький музичний інструмент, за міфом виготовлений Гермесом з …
ЛІРИКА
(гр. lyrikos - ліричний) - музика, зосереджена на розкритті внутрішнього емоційно - суб’єктивного світу людини. Основні жанриЛ. - романс, пісня, інструментальна мініатюра тощо.
ЛІРИКО-ДРАМАТИЧНИЙ
в академічному вокальному мистецтві голос, проміжний між ліричним та драматичним, що дає йоговолодарям широкі виконавські можливості.
ЛІРИЦЯ
сербо-хорватський народний струнний інструмент з грушоподібним корпусом, шийкою, трикутною головкою і трьома струнами. Стрій квартово - квінтовий. Застосовується для супроводу танців.
ЛІРИЧНА ТРАГЕДІЯ
(фр. tragedie lyrique - лірична трагедія) - французький оперний жанр другої половини XVII ст., який віддзеркалював проблеми трагедій П.Корнеля і Ж.Расіна, античні, історичні, міфологічні та …
ЛІРНИК
народний український музикант - співак, який складав і виконував думи та пісні, акомпануючи собі на лірі.
ЛІРУ
карельський народний духовий язичковий інструмент з березовим стволом та 4 - 6 ігровими отворами та одинарною тростю.Звукоряд діатонічний, звук сильний і різкий.
ЛІТАНІЯ
(від гр. litareia - прохання, молитва) - спів або молитва про заступництво чи помилування в християнській культовій музиці, елемент літургії. До зразків належать чотири Л. В.А.Моцарта.
ЛІТУРГІЙНА ДРАМА
театралізована вистава Середньовіччя на сюжети з священної історії, яка виконувалась в церквах, а після 1210 року на паперті перед храмом у вигляді григоріанської монодії з текстом …
ЛІТУРГІЯ
(гр. leturgia - дослівно: загальнонародна справа) - найважливіше високе богослужіння православної церкви, що відбувається, як єдність читання і співів та містить молитви, присвячені …
ЛАБІЛЬНІСТЬ
(від лат. labilis - нестійкість, рухливість) - гнучкість нервової системи та психіки, здатність до швидких змін у відповідь на подразнення. Л. має значення для перебігу процесів музичного …
ЛАБАНОРА ДУДА
литовський пневматичний музичний інструмент типу волинки з шкіряним міхом і трьома трубками з тростини - парною мелодичною і бурдонною. Назва походить від місцевості Лабанорас, де ще в XVI …
ЛАВАБО
= равап = рабоб уйгурський струнний щипковий інструмент, подібний до рубоба.
ЛАД
(лат. modus, гр. harmonia, англ., фр. mode, іт. modo, нім. Tongeschlecht; слов’янське - злагода, лад, мир, порядок, стройність) - 1. Естетично прийнятна узгодженість звуків висотної …
ЛАД ЛАНЦЮГОВИЙ
див. Ланцюговий лад.
ЛАДОВА АЛЬТЕРАЦІЯ
підвищення або пониження нестійких ступенів ладу на півтону з метою посилення їх тяжіння до стійких ступенів в мажоро - мінорному Л. Л.а. позначається випадковими, а не ключовими знаками.
ЛАДОВА МОДУЛЯЦІЯ
модуляція в однойменну тональність.
ЛАДОВА ФУНКЦІЯ
інтонаційний зв’язок окремого ступеня ладу з тонікою або іншими ступенями або акордами.
ЛАДОВИЙ ДЖАЗ
див. Модальний джаз.
ЛАДОВИЙ РИТМ
розгортання ладу в часі на основі тяжіння нестійкості до розв’язання в стійкість. Термін запропонований Б.Яворським.
ЛАДОТОНАЛЬНІСТЬ
висотне положення ладу, пов’язане з розташуванням тоніки. (напр., соль мажор, сі мінор, дорійський ладдо, фрігійський лад фа і т.д.). Термін запропонований Б.Яворським.
ЛАЛУ
аварська назва дагестанського духового народного інструмента з тростини або комишу з 6 - 8 ігровими отворами.
ЛАМАНА ОКТАВА
роздільне виконання звуків інтервалу октави - спочатку верхнього, потім нижнього або навпаки.
ЛАМЕНТАЦІЯ
(від лат. lamentatio - плач, голосіння) - спів католицької служби на текст з Ветхого завіту. Відомі Л. Дж.Палестрини, О.Лассо, Т.Талліса, У.Бьорда, Ф.Куперена та ін. В ХХ ст. до жанру Л. …
ЛАМЕНТО
(іт. lamento - жалоба, плач) - 1. скорботна. сумна арія з італійської опери XVII - XVIIІ ст. (напр., Л. з опер К.Монтеверді, Г.Персела, Ф.Чілеа та ін.). 2. В співацькому мистецтві …
ЛАНСЬЄ
(від фр. lansie - улан) - англійський бальний танець ХІХ ст. Складається з п’яти фігур різного музичного розміру - 6/8 - дляпершої, третьої, четвертої, 3/4 - другої, 4/4 - п’ятої, який …
ЛАНЦЕ
танець, що походить від лансьє і був поширений в Російській імперії у ХІХ ст. Розмір 2/4. Мав різні варіанти та назви - лансе, ланчик, ланцзі, лансея, лантея тощо - в різних областях країни.
ЛАНЦЮГОВЕ ДИХАННЯ
хоровий виконавській прийом, що полягає в неодночасній зміні та поповненні дихання хористами, через що виникає враження безперервності звучання хору. Л.д. є засобом хорової виразності та …
ЛАРГЕТО
(іт. largetto - досить широко) - помірно повільний темп. Характерний приклад Л. - повільна частина II симфонії Л.В.Бетховена. Див. Додаток ХІ.
ЛАРГО
(іт. largo - широко) - широкий, дуже повільний темп, найповільніший з темпів, які застосовуються в творах величного, урочистого або скорботного характеру. В XVIII ст. Л. вважали дуже …
ЛАРЧЕМІ
= соінарі грузинський багатоствольний духовий музичний інструмент типу флейти Пана. Застосовується як сольний та ансамблевий інструмент.
ЛАТЕНТНИЙ ПЕРІОД
(від лат. latens - прихований) - час, необхідний для виявлення певного процесу, наприклад, початкових проявів оволодіння навичками фонації або гри на музичних інструментах.
ЛАТИН - РОК
(latin rock) - латиноамериканський напрямок музики року, який виник у середовищі пуерторіканської та мексиканської меншин населення США. Л.р. спирається на блюз, поліритмічні та мелодичні …
ЛАУРЕАТ
(від лат. laureatus - увінчаний лавровим вінком) - 1. В Римі - людина, нагороджена лавровим вінком за видатні досягнення.2. Тепер - вчений, артист, композитор, письменник, винахідник тощо, …
ЛАШАН
угорський народний парний танець. Музичний розмір 2/4, темп повільний, ритм синкопований. Сучасний Л. - перша частина чардашу.
ЛЕ
(фр. lei) - музична поетична форма творчості труверів Франції ХІІ - ХIV ст. на релігійні або світські сюжети, яка складалась з 60 - 100 і більше віршів на музику, близьку до секвенції.
ЛЕГАТО
(іт. lеgato - зв’язано, злито) - таке виконання, коли перехід від одного звуку до іншого відбувається зв’язано, без перерви між ними. Л. - один з основних видів артикуляції й штрихів. …
ЛЕГКА МУЗИКА
досить умовне поняття, яке використовується для визначення нескладної за змістом, простої за формою музики, яку слухачі сприймають без спеціальної музичної підготовки. До Л.м. належать …
ЛЕЗГИНКА
народний танець, поширений серед народів Кавказу - кабардинців, осетинів, чеченців, інгушів та інших. Музичний розмір 6/8, інколи 2/4, темп швидкий. Танцюристи, наче змагаючись, …
ЛЕЙТМОТИВ
(нім. Leitmotiw - провідний мотив) - музична тема, пов’язана з певним образом, ідеєю, явищем, яка неодноразово повторюється в опері, балеті, симфонії і т.д., характеризуючи певну дійову …
ЛЕКУРІ
стара назва грузинського танцю картулі.
ЛЕНДЛЕР
(нім. Landler - від назви місцевості Landl в Австрії) - австрійський і німецький селянський парний танець, який виконується колом, попередник вальсу. Розмір 3/4, темп помірний, мелодія …
ЛЕНТО
(іт. lento - повільно) - позначення темпу, близького до ларго, але не такого повного і вагомого звучання. Див. Додаток ХІ.
ЛЕТКА-ЄНКА
масовий сучасний молодіжний танець фінського походження. Музичний розмір 3/4, темп помірно швидкий, виконується ланцюжком.
ЛЕУТАР
(рум. lautar) - румунський і молдавський народний мандрівний співак - музикант. Свій спів Л. супроводжував грою на скрипці.
ЛИМБА
духовий музичний інструмент, поперечна флейта, виготовлена з бамбуку і поширена серед народів Бурятії, Монголії,Тибету, Туви.
ЛИТАВРИ
(від гр. poly - багато, taurea - бичача шкіра) - комплект ударних музичних інструментів з родини мембранофонів, які настроюються на визначену висоту тону. До комплекту Л. входять: велика …
ЛО
китайський ударний інструмент з родини ідіофонів, подібний до гонга. До комплекту Л. – юнь ло входить 13 - 24 інструменти. Л. застосовується в китайських національних оркестрах.
ЛОЖКИ
народний російський ударний інструмент, який включає дві однакові столові та одну велику дерев’яні ложки. Звук видобувають, тримаючи Л. правою рукою та вдаряючи ними по лівій долоні та по …
ЛОКРІЙСЬКИЙ ЛАД
= гіпофрігійський лад давньогрецький натуральний лад, звукоряд якого відрізняється від натурального мінорупониженими ІІ і V ступенями. Див. Додаток XVII.
ЛОМБАРДІЙСЬКИЙ РИТМ
(від назви провінції Ломбардія в Італії)- ритм, заснований на зворотному співвідношенні сильної та слабої долей порівняно з пунктирним ритмом - сильна доля майже в три рази коротша …
ЛОНГА
(лат. longa - довга, тривала) - знак мензуральної нотації, який позначав досить велику тривалість звуку.
ЛУМЗДЯЛІС
= лумджіс = ламзделіс = дуделе литовська народна свисткова флейта з дерева. Звукоряд діатонічний, має 3 - 8 пальцевих отворів, Застосовується як ансамблевий та акомпануючий інструмент.
ЛУНА
(гр. echo - відгук, луна) - 1. Ефект відбиття звукових хвиль, який сприймається роздільно від самого звуку (первісного імпульсу), якщо відстань в часі між ними дорівнює 0,05 - 0,06 сек. В …
ЛУНДУ
(порт. lundu) - 1. Давній афро - бразильський народний танець. Розмір - дводольний, гостросинкопований, темп рухливий. 2. Бразильський пісенний жанр, пов’язаний з Л.- танцем, ліричний за …
ЛУР
1. Духовий мундштучний скандинавський музичний інструмент першого тисячоріччя н.е., виготовлений з бронзи. 2. Скандинавська дерев’яна пастуша труба без мундштука та ігрових отворів.
ЛУШЕН
китайській духовий язичковий музичний інструмент, різновид шена з дерев’яним, мідним або гарбузним корпусом, шістьма трубками з бронзовим язичком. Застосовується як сольний, ансамблевий та …
ЛЮЙ-ЛЮЙ
(китайське - закон, міра, стрій) - Дванадцятиступенева хроматична звукова система, яка символізує філософсько - космологічні та морально - естетичні уявлення Давнього Китаю. Ця система не …
ЛЮТНЯ
(польске lutnia, від арабського аль-уд - дерево) - 1. Струнний щипковий інструмент східного походження. Має напівсферичний мигдалеподібний корпус з дерев’яних сегментів, рівну деку з …
ЛЮФТПАУЗА
(нім. Lufthause - дослівно: повітряна пауза) - коротка перерва в звучанні музики, яка не передбачена нотописом і виділяє початок нової побудови (мотиву, фрази, речення тощо). Л. інколи …
ЛЯ
(la) - 1. Одна із складових назв звуків, що відповідає буквено - му позначенню А або а. 2. Стрій інструментів (in A), які звучать на півтора тони нижче записаних (кларнет, корнет).
ЛЯ МІНОР
мінорна тональність, тонікою якої є ля (те ж саме, що a-moll).
ЛЯ МАЖОР
мажорна тональність, тонікою якої є ля(те ж саме, що А-dur). Має три дієзи біля ключа (фа-, до-, соль-дієз).
ЛЯ-БЕМОЛЬ МІНОР
мінорна тональність, тонікою якої є ля-бемоль (те ж саме, що as-moll). Має сім бемолів біля ключа (сі-, мі-,ля-, ре-, соль-, до-, фа-бемоль).
ЛЯ-БЕМОЛЬ МАЖОР
мажорна тональність, тонікою якої є ля - бемоль (те ж саме, що As-dur). Має чотири бемолі біля ключа (сі-, мі-, ля-, ре-бемоль).
ЛЯ-ДІЄЗ МІНОР
мінорна тональність, тонікою якої є ля-дієз (те ж саме, що ais-moll). Має сім діезів біля ключа (фа-, до-, соль-, ре-, ля-, мі-, сі-дієз).
ЛЯВОНИХА
(жіночий рід від білоруського імені Лявон) - білоруський народний парно-масовий танець, який виконується в швидкому темпі в супроводі пісні. Музичний розмір 2/4.
ЛЯНДИ
афганська побутова пісня. Музичний розмір 2/4, 3/4, інколи 7/8.


© ukrslov.com - 2010