Домівка Про проект Зворотний зв'язок Зробити закладку
beta

  
ukrslov.com →  Музичні терміни →  А Б В Г Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я A

Слова на лiтеру М (196)

1 2 > >>
МІ
(mi) - 1. Одна із складових назв звуків, те ж саме, що Е або е. 2. Стрій транспонуючих інструментів (in E), які звучать на 4 тони нижче запису (напр., у валторни).
МІ МІНОР
мінорна тональність, тонікою якої є нота мі (те ж саме, що е-moll). Має один дієз біля ключа (фа - дієз).
МІ МАЖОР
мажорна тональність, тонікою якої є нота мі (те ж саме, що E - dur). Має чотири діези біля ключа (фа-, до-, соль-,ре - дієз).
МІ-БЕМОЛЬ
1. Одна із складових назв звуків, те ж саме, що Es або e. Стрій транспонуючих інструментів (in Es), які звучать: а) на 1 1/2 тони вище запису (напр., малий кларнет, малий корнет, саксофон - …
МІ-БЕМОЛЬ МІНОР
мінорна тональність, тонікою якої є нота мі-бемоль (те ж саме, що es-moll); має шість бемолів біля ключа (сі-, мі-, ля-, ре-, соль-, до-бемоль).
МІ-БЕМОЛЬ МАЖОР
мажорна тональність, тонікою якої є нота мі-бемоль (те ж саме, що Es - dur); має три бемолі біля ключа (сі-, мі-, ля-бемоль).
МІЗЕРЕРЕ
(лат. miserere - помилуй) - католицький спів на текст 51 псалма (Miserere mei Deus - помилуй мене, Боже). На початку XVІ ст. на цей текст з’явився твір К.Фесте (1517), згодом О.Лассо …
МІКРОІНТЕРВАЛІКА
(від гр. mikros - маленький та intervallum - відстань) - звукова система, яка застосовує інтервали, менші за півтони та похідні від них - чвертитон (1/4 тону), п’ятинатон (1/5 тону), …
МІКРОХРОМАТИКА
(від гр. mikros - маленький та kromatos – колір) - див. Мікроінтерваліка.
МІКСОЛІДІЙСЬКА СЕПТИМА
1. Інтервал між І та VII ступенями в міксолідійському ладі. 2. Понижений VII ступінь натурального мажору.
МІКСОЛІДІЙСЬКИЙ ЛАД
давньогрецький натуральний лад, якій відрізняється від натурального мажору пониженим VII ступенем.Див. Додаток XVII.
МІКШЕР
(від лат. mixtus - мішаний) - електронний музично-акустичний пристрій, який має широкі сервісні можливості - еквалайзер, різноканальний підсилювач, канали ефектів, реверберацію, затримку, …
МІМІКА
(від гр. Mimikos - наслідування) - виражальні рухи м’язів обличчя, форма виявлення почуттів і психічних станів людини, що посідає важливе місце в музично-виконавській діяльності митціві …
МІНІАТЮРА
(іт. miniatura - маленька) - невелика, досконала за формою музична п’єса для різного виконавського складу. За змістом М. може бути ліричною, пейзажною, зображальною, жанровою тощо. Розквіт …
МІНІМА
(лат. minima - найменша) - знак Мензуральної нотації, що з XIV ст. позначав короткий звук.
МІНІМАЛІЗМ
(від лат. minimum - найменше) - музичний напрямок рок - композиції, що поєднує багаторазове повторення статичної гармонії, яка постійно поєднується з гіпнотичною дією акустичних ефектів.
МІНЕЗИНГЕР
(від нім. Minne - любов і Singer - співак) - співак любові, в Австрії та Німеччині XII - XIV ст. - поет-співак, автор і виконавець творів лицарської лірики - міннезанга. До найбільш відомих …
МІНОР
(іт. minore - менший, а також moll, від mollis - м’який) - лад, основою якого є малий (мінорний) тризвук з малою терцією (між І та V ступенями). Різновиди М.: а) натуральний; б) …
МІНОРНА ГАММА
мелодична послідовність усіх ступенів мінорного ладу: від І до VIII вгору і від VIII до І вниз.
МІНОРНИЙ ЛАД
див. Мінор.
МІНОРНИЙ ТРИЗВУК
тризвук, який в стислому розташуванні послідовно має малу і велику терцію, які утворюють чисту квінту, інакше - малий тризвук.
МІНСТРЕЛ-ШОУ
(від англ. minstrel - служник та shows - шоу) - самобутня форма американського музичного театру, яка виникла в першій половині ХІХ ст. під впливом негритянського фольклору в середовищі …
МІНЬОН
(від фр. mignon - малюсінький) - 1. Рояль найменшого розміру. 2. Бальний танець, близький до вальсу, поширений в Російській імперії ХІХ ст.
МІРЗАІ
сольний (переважно жіночий) народний танець іранського походження, поширений у Вірменії, Азербайджані та Грузії. Музичний розмір 6/8, 3/8, темп помірний.
МІРЛІТОНИ
музичні інструменти з мембраною, яка підсилює та змінює тембр голосу (напр., українська очеретина - гребінець, загорнутий у цигарковий папір).
МІССАЛ
(від лат. missa - меса) - книга текстів і наспівів католицької служби, відома з Х ст.
МІХ
1. В пневматичних і язичкових інструментах - пристрій для нагнітання повітря, який забезпечує роботу джерела звуку в баяні, акордеоні, фісгармонії, органі і т.д. 2. У волинки - мішок для …
МІШАНІ ТАКТИ
див. Несиметричні такти.
МІШАНЕ РОЗТАШУВАННЯ
таке розташування акорду в чотириголосному складі, коли інтервал між першим і третім голосами дорівнює октаві, а відстань від баса до третього голосу не береться до уваги.
МІШАНИЙ ХОР
хор, до складу входять жіночі та чоловічі голоси.
МАБУ
= мапу китайський і тибетський дерев’яний духовий музичний інструмент з одинарним надрізаний язичком, 6 - 7 ігровими отворами і невеликим розтрубом. Застосовується як сольний та …
МАГНІТОФОН
(від гр. magnetis - магніт та grapho - звук) - електричний пристрій для магнітного запису звуку на спеціальну стрічку і його наступного відтворення. З впровадженням в побут персональних …
МАГНІФІКАТ
(лат. magnificat - звеличує) спів католицької церкви, де висловлюється радість з приводу народження сина у діви Марії. Входить до складу вечірні. Спочатку М. - це псалм, пізніше - …
МАДРИГАЛ
(іт. madrigale - дослівно: пісня материнською мовою) - світський музично-поетичний жанр епохи Відродження, пісні якого виконувавались рідною італійською мовою. В XVI ст. М. - …
МАДРИГАЛЬНА КОМЕДІЯ
музичний комедійний жанр, що виник в Італії XVI ст. як хоровий твір в характері мадригалу, де всі партії виконував багатоголосий ансамбль. Сюжети М.к. - побутові, дію передавала пантоміма. …
МАЕСТОЗО
(іт. maestoso - урочисто) - величне, урочисте виконання.
МАЕСТРО
(від лат. magister - керівник, учитель) - визнаний діяч в різних галузях мистецтва.
МАЖОР
(від лат. major - великий, а також dur, від лат. durus - твердий) - лад, основою якого є великий (мажорний) тризвук з великою терцією в основі (між І та V ступенями). Різновиди М.: …
МАЖОРНІСТЬ
якісна характеристика музики, створеної в мажорі, педагогічне поняття, запропоноване Д.Кабалевським.
МАЖОРНА ГАМА
мелодична послідовність усіх ступенів мажорного ладу від І до VIII - у русі вгору і від VIII до І - вниз.
МАЖОРНИЙ ЛАД
див. Мажор.
МАЖОРНИЙ ТРИЗВУК
великий тризвук, який у стислому розташуванні має послідовність великої і малої терції, що утворюють чисту квінту.
МАЖОРО-МІНОР
особлива об’єднана система, яка сполучає однойменні лади - мажор і мінор однієї тональності, а обидві терції ладу використовуються як рівноправні. М.-м. в музиці ХХ ст. розробляли Г.Риман, …
МАЗУРКА
(польске masur - житель провінції Мазовія) - польський народний танець з чітко визначеним ритмічним малюнком, різкими акцентами на будь - яких долях такту. Розмір 3/4. Темп - від помірного …
МАЙСТЕРНІСТЬ
високий рівень вправності у певному виді музичної діяльності, який передбачає наявність професійних знань, умінь, навичок, характеризуючи музиканта щодо здатності до впевненого і …
МАКАМ
(араб. розташування пальців на грифі інструмента) - ладово - мелодична модель арабської, іранської й турецької музики,комплекс поспівок, підпорядкованих певним закономірностям. Звукоряди М. …
МАКАМАТ
мистецтво макамів, їх сукупність, створення і виконання макамів.
МАКОМ
1. Узбецько - таджицький різновид макама, де сформувалась система з шести ладів - шаш-маком, в якій кожний лад має власну назву і символізує певну якість - бузурук (велич і …
МАКСИМА
(лат. maxima - найдовша) - знак мензуральної нотації, що позначав найбільшу тривалість звуку.
МАЛА ОКТАВА
частина музичного звукоряду. Звуки М.о. позначаються: 1) в басовому ключі від ноти до між другою і третьою лінійкою до ноти сі над п’ятою лінійкою. 2) Латинськими малими буквами (c, d, …
МАЛАГЕНЬЯ
= малагуенья (ісп. malaguena, від назви провінції Малага) - андалузький парний танець зі співом, місцевий варіант фанданго. Музичний розмір 3/8 або 3/4, темп помірний або помірно рухливий.
МАЛИЙ ТРИЗВУК
те ж саме, що мінорний тризвук.
МАМБО
(ісп. mambo) - сучасний латиноамериканський танець, різновид румби, який виник у 1930 роках, а з 1950-х років набув популярності в Європі. Музичний розмір 4/4, темп швидкий.
МАНДОЛІНА
(іт. mandolino) - щипковий інструмент з чотирма подвійними струнами. Стрій М. - квінтовий, як у домри. Оркестр, до якого входить родина М. - пікколо, прима, альт (мандола), віолончель …
МАНДОЛА
= мандора = пандора = пандурина (іт. mandola) - 1. Струнний щипковий інструмент, менший за лютню, відомий з ХІ ст. Родина М. існує з XVI ст. Звук видобувався плектром. 2. Мандоліна - …
МАНУАЛ
(від лат. manualis - ручний) - клавіатура для рук в багатоклавіатурних музичних інструментах (органі, фісгармонії, електрооргані тощо), на відміну від клавіатури для ніг - педалі. На органі …
МАНУАЛЬНА ТЕХНІКА
(від лат. manualis - ручний) - система диригентських жестів, за допомогою яких здійснюється керування виконавським колективом (хором, оркестром).
МАРАКА
= мбарака = нварака = кабасо = гуїро найдавніший тип ударно-шумових інструментів індіанців Латинської Америки - порожня посудина з сухого гарбуза, наповнена камінцями, насінням і т. …
МАРАКАСИ
(ісп. maracas) - парний ударний інструмент латиноамериканського походження (див.Марака) з родини ідіофонів, виготовлений з порожнього кокосового горіха, сухого гарбуза чи дині з ручкою і …
МАРИМБА
(ісп. marimba) - 1. Ударний інструмент невизначеної висоти звуку з родини ідіофонів - комплект пластинок з деревини та гарбузів - резонаторів. Звук видобувається дерев’яними паличками з …
МАРИМБАФОН
див. Маримба (2).
МАРИНЕРА
див. Самакуека.
МАРСІ-БІТ
(англ. mersey beat - удар з Марсі) - музика року групи з місцевості Марсі сайд, що знаходиться близько гирла річки Марсі.
МАРШ-ОРКЕСТР
негритянський духовий оркестр, поширений в період архаїчного джазу в Новому Орлеані. Репертуар М.-о.складався з маршів, популярних танців і ритуальної музики, які виконувались в …
МАРШОВІСТЬ
термін, запропонований Д.Кабалевським для визначення сукупності характерних ознак маршу в навчальній програмі з музики для загальноосвітньої школи.
МАСКА
(від лат. maskus - маска) - 1. Термін з практичної сфери вокальної педагогіки, що означає суб’єктивне відчуття “резонування” співацького звука у верхній частині обличчя, яка може …
МАСОВА ПІСНЯ
пісня, призначена для масового виконання. Успадкувавши кращі якості народних пісень, М.п. яскраво віддзеркалює думки і почуття людського загалу. М.п., користуючись широкою популярністю, є …
МАСШТАБНО-ТЕМАТИЧНІ СТРУКТУРИ
закономірні співвідношення побудови мелодії, теми, розділу музичної форми. Найпростіша М.т.с. - структура періодичності, повторення побудови без змін або з варіюванням чи секвенцією. …
МАТЛОТ
(від фр. matlot - матрос) - французький матроський танець, подібний до жиги. Музичний розмір 2/4, темп жвавий.
МАТОУЦІНЬ
= морінхур струнний народний смичковий інструмент, поширений в Китаї та Монголії. Має чотирикутний корпус із деревини, дві струни з квартовим строєм. Застосовується як сольний та …
МБАРАКА
див. Марака.
МЕДІАНТА
(від лат. media - середня; та, що розподіляє навпіл) - 1. Верхня М. - третій звук від тоніки вгору, третій ступінь мажорного або мінорного звукоряду. 2. Нижня М. - третій звук від тоніки …
МЕДІСОН
(англ. madison) - американський експресивний танець, що виконується в помірному темпі. Музичний розмір 4/4.
МЕЙНСТРІМ
(англ. mainstream - основний напрям) - джазовий термін, пов’язаний з відродженням свінгу, яким позначаються помірно - прогресивні напрямки будь-якого джазового стилю. Для М. характерні …
МЕЛІЗМИ
(від гр. melos - пісня, мелодія) - 1. Уривки мелодій або цілі мелодії, які виконують на один склад тексту, елемент орнаментики - колоратура, пасаж, рулада. 2. Невеликі мелодичні прикраси та …
МЕЛОІНТОНАЦІЯ
(від гр. melos - мелодія та intono - гучно вимовляти) - висотне інтонування літературного тексту без дотриманняправил вокалізації, прийом, який використовують виконавці поп-,реп-, …
МЕЛОГРАФ
(від гр. melos - пісня і grapho - пишу) - пристрій, який додається до фортепіано для запису виконуваної музики у вигляді знаків, які легко перекласти в ноти.
МЕЛОДЕКЛАМАЦІЯ
(від гр. melos - мелодія і лат. declamatio - декламувати) - поєднання художнього читання з музикальним супроводом без дотримання музичної інтонації.
МЕЛОДИКА
(від гр. melodikos - мелодійний, пісенний) - 1. Сукупність мелодичних виражальних засобів, властивих музичному напрямку, композиторській школі, творчості певного митця, музичному твору. 2. …
МЕЛОДИСТ
1. Народний співак або інструменталіст в країнах Середньої Азії та Казахстані, який створює пісенні чи інструментальні мелодії. 2. Композитор, чия музика характеризується яскравістю і …
МЕЛОДИЧНА ГРУПА
(англ. melody section) - музиканти, які в ансамблі чи оркестрі виконують мелодичну функцію, як правило, виконавці на струнних та духових інструментах. В традиційному джазі - труба, кларнет, …
МЕЛОДИЧНИЙ ІНТЕРВАЛ
див. Інтервал мелодичний.
МЕЛОДИЧНИЙ МІНОР
різновид мінорного ладу, який відрізняється від натурального мінору підвищеними на півтон VI і VII ступенями. При виконанні гами М.м. у низхідному русі мелодична гама мінору замінюється …
МЕЛОДИЧНИЙ МАЖОР
різновид мажорного ладу, який відрізняється від натурального мажору пониженими на півтон VI і VII ступенями. Див. Додаток XVII.
МЕЛОДРАМА
(від гр. melos - пісня і drama - дія) - 1. Музично - театральний жанр, поширений у XVIII ст., драматичний твір, що супроводжується музикою. 2. Драматичний твір, який вирізняється надмірною …
МЕЛОМІМІКА
(від гр. melos - мелодія і mimicos - наслідування) - поєднання музичного виконання з мімічною грою у відповіднихсценічних умовах.
МЕЛОМАН
(від гр. melos - пісня і mania - божевілля, несамовитість)- пристрасний аматор музичного мистецтва.
МЕЛОПЕЯ
(від гр. melos - пісня і poiea - роблю, будую) - в Давній Греції - створення мелодії, а також розділ учення про звуковисотніспіввідношення елементів музики в композиції.
МЕЛОПЛАСТ
(від гр. melos - пісня і plastos - виліпити) - спрощений метод початкового навчання музики, розроблений в 1817 році П.Галеном і поширений у Франції ХІХ ст. М. включав цифрову систему …
МЕМБРАНОФОНИ
(від лат. membrana - перетинка і phone - звук) – родина ударних музичних інструментів, де джерелом звуку є перетинка - мембрана - шкіра, плівка тощо. До М. належать барабани,бубони, литаври …
МЕНЕДЖЕР
(від англ. manager - адміністратор, керівник) - комерційний керівник справ окремого виконавця або групи музикантів, який здійснює укладання угод про виступи, організацію гастролей, реклами …
МЕНЕСТРЕЛЬ
(фр. menestrel - той, хто слугує) - народний мандрівний співак-музикант, який до XVII ст. був слугою трубадура або феодала. З часом поняття М. і трубадур стали синонімами. Найбільш …
МЕНЗУРА
(лат. mensura - міра) - 1. Вид ритмічного поділу тривалостей в мензуральній нотації. Починаючи з XIV ст., розрізнялись два види М. - тридольна - досконала і дводольна - недосконала. М. …
МЕНЗУРАЛЬНА НОТАЦІЯ
(від лат. mensura - міра, дослівно: рівномірна нотація) - система запису музики, яка застосовувалась в ХІІ - XVI ст. для фіксації поліфонічної та монодійної музики. На відміну від …
МЕНТАЛІТЕТ
= ментальність (від лат. mental - розумовий) - цілісне духовне утворення, яке визначається специфікою сприймання та інтерпретації національного бачення світогляду і зовнішніх обставин, що …
МЕНУЕТ
(фр. menuet, від menu - малий, дрібний) - 1. Старовинний французький танець, який виконувався плавно і граціозно. Розмір3/4. Був поширений в XVII - XVIII ст. як придворний танець. 2. До ХІХ …
МЕРСІ БІТ
див. Марсі біт.
МЕСА
(іт. messa, від лат. mitto - відпускаю, посилаю) - центральний твір добового богослужбового циклу католицької церкви, аналогічний літургії православної церкви. М. призначена для виконання …
МЕСА ДІ ВОЧЕ
(іт. messa di voce) - динамічна прикраса тривалого звука в стилі бельканто, інакше - філірування звуку від могутнього fortissimo до найніжнішого pianissimo і навпаки; важливий елемент …

1 2 > >>

© ukrslov.com - 2010