Домівка Про проект Зворотний зв'язок Зробити закладку
beta

  
ukrslov.com →  Музичні терміни →  А Б В Г Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я A

Слова на лiтеру Н (79)

НІМА КЛАВІАТУРА
апарат, винайдений А.Верджілем для тренування пальців піаніста без видобування звуку. Використання Н.к. дозволяє розвивати техніку піаніста поза слухового контролю та музично - слухових …
НАБАТ
(від араб. набаут - барабанний бій) - 1. Давньоруський ударний інструмент, подібний до величезної литаври. Використовувавсяу військовій справі для подання сигналів та залякування ворогів. …
НАВІЮВАННЯ
(від лат. suggero - навіюю, раджу) - психічний вплив однієї людини на іншу, який має на меті актуалізацію або зміну психічних установок, ціннісних орієнтацій, мотивів, ставлення, оцінок, …
НАВИЧКА
психічне новоутворення, яке забезпечує індивіду спроможність автоматичного виконання дій. Залежно від характеру розрізнюють рухові, мисленневі, мовленнєві, інтелектуальні, …
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
офіційний нормативний документ, що визначає зміст і обсяг знань, умінь і навичок з кожного предмету, їх розподіл за розділами, темами та підтемами в часі, а також подаються пояснення щодо …
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
офіційний нормативний документ, основа організації навчального процесу. Н.п. визначає графік, співвідношення усіх видів теоретичного і практичного навчання, перелік і послідовність вивчення …
НАВЧАННЯ
цілеспрямований процес взаємодії учня і педагога щодо передачі та засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної та творчої діяльності людини в будь-якій сфері музичного мистецтва. …
НАГАРА
1. Парний ударний інструмент типу литаври з родини мембранофонів, звук видобувають пальцями або паличками. Поширений в Азербайджані, Грузії (дипліпіто), країнах Азії, Північної Африки тощо. …
НАГАУТА
пісенна форма японської музики, що супроводжує танці в театрі Кабукі.
НАГОРА
вірменські або узбецько - таджицькі інструменти з родини мембранофонів, керамічні парні литаври без точної висоти настроювання.
НАГРАШ
народна плясова інструментальна мелодія з супроводом або без нього. (Див. Наспів).
НАЙ
= ней 1. Арабо-іранська поздовжня флейта з 6 - 8 ігровими отворами. 2. Середньоазіатська поздовжня флейта з 6 ігровими отворами, поширена в Узбекистані та Таджикистані. 3. Молдавська і …
НАКРИ
давньоруський ударний ритмічний інструмент, що походить від нагари. Застосовувався як сигнальне військове знаряддя.
НАО
1. Давньокитайській сигнальний ударний інструмент в формі еліптичної чашки з патрубком, який відходить від дна. Звук видобувається ударом, означаючи припинення барабанного бою. 2. …
НАРОДНІ МУЗИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ
поширені в народній практиці музичні інструменти - українські (бандура, бубон, бугай, денцівка, дримба, кобза, козобас, сурма та інші), грузинські (долі), іспанські (гітара, кастаньєти), …
НАРОДНІ ТАНЦІ
танці, створені народом й поширені в народному побуті - українські (аркан, бондар, бурима, гопак, гуцулка, журавель, козачок, коломийка, косарі), білоруські (бульба, крижачок), грузинські …
НАРОДНА МУЗИКА
= музичний фольклор вокальна, інструментальна, вокально - інструментальна і музично - танцювальна творчість народу, основний вид і підсумок художньої творчості багатьох поколінь, який …
НАРОДНА ПІСНЯ
невеликий, як правило, куплетний музично - поетичний твір. Н.п. кожного народу має свою специфіку. Українській Н.п. притаманне необмежене багатство жанрів - весільні, веснянки, героїчні, …
НАСЛІДУВАННЯ
особлива форма поведінки, яка полягає у відтворенні однією людиною дій, прийомів, творчої манери, поведінки іншої. Н. може бути як мимовільним, підсвідомим, так і цілеспрямовано свідомим. …
НАСОЛОДА
психічний стан, який виникає внаслідок задоволення людиною своєї потреби, бажання, пристрасті або досягнення творчої мети. Стан Н. є неодмінною умовою успіху в музичній діяльності.
НАСПІВ
вокальна мелодія для виконання співаком. Інколи Н. називається інструментальна мелодія. (див.Награш).
НАСТРІЙ
психічний стан душевної зорієнтованості, основою якого є позитивна або негативна емоція, що забезпечує високий динамізм перебігу та зміни Н. У навчальній та виконавській музичній діяльності …
НАТУРАЛЬНІ ЛАДИ
семиступеневі лади з інтервалами між суміжними ступенями у цілий тон (велика секунда) або півтони (мала секунда). Гама Н.л. містить поять великих секунд (не більше трьох поспіль) і дві малі …
НАТУРАЛЬНИЙ ЗВУКОРЯД
сукупність так званих часткових тонів (обертонів), які за законами фізики утворюються на базі основного тону і становлять основу натурального або чистого строю(Див. Гармонічний ряд).
НАТУРАЛЬНИЙ МІНОР
різновид мінору, звукоряд якого побудований за формулою: тон - півтон - тон - тон - півтон - тон - тон (1, 1/2, 1, 1, 1/2, 1, 1) - див. Додаток XVII.
НАТУРАЛЬНИЙ МАЖОР
різновид мажору, звукоряд якого побудований за формулою: тон - тон - півтон - тон - тон - тон - півтон (1, 1, 1/2, 1, 1, 1, 1/2) - див. Додаток XVII.
НАТХНЕННЯ
особливий психічний стан піднесення творчих потенцій митця як активізації психофізіологічних процесів, зосереджених на певній меті, що відбувається внаслідок концентрації всіх почуттів, …
НАУТАНКИ
індійська народна комедійна музично – танцювальна вистава, яка включає діалоги, співи, музику, танець і пантоміму.
НАХИЛЕННЯ
1. Відмінність ладів, зумовлена наявністю інтервалу великої (мажорної) або малої (мінорної) терції між І та ІІІ ступенями. Існує два протилежних Н. - мажорне і мінорне, з яких кожне має …
НЕАКОРДОВІ ЗВУКИ
звуки мелодії, які не належать до акорду, що їх супроводжує - допоміжні, прохідні, затримання, камбіата, аподжіатура, передйом, стрибковий тон. Н.з. не вживаються одночасно з акордовими в …
НЕАКОРДОВІ ТОНИ
звуки будь-якого голосу в багатоголосній музиці, які не входять до складу акорду, утвореного іншими голосами, і порушують його терцеву побудову. До Н.т. належать прохідний звук, допоміжний …
НЕАПОЛІТАНСЬКИЙ СЕКСТАКОРД
перше обернення тризвуку другого пониженого ступеня в мінорі або мінорна субдомінанта з малою секстою замість квінти.
НЕВМИ
(гр. neuma - кивок, знак) - 1. Вид музичного нотопису, що використовувався в Середньовічній Європі для запису церковної музики, передував сучасному, спирався на мовлення і складався з …
НЕДОСКОНАЛА МОДУЛЯЦІЯ
див. Модуляція.
НЕЗАЛЕЖНИЙ РОК
виконавська діяльність рок - музикантів, які не мають контрактів з великими фірмами звукозапису і томуне залежать від стереотипів, що панують на рок-ринку.
НЕОКЛАСИЦИЗМ
напрямок в музиці 20 - 30-х років ХХ ст., що звертався до принципів музичного мислення та жанрів, типових для бароко. Представниками Н. в музиці були А.Казелла, О.Респігі, А.Онеггер, …
НЕОФОЛЬКЛОРИЗМ
оновлення засобів композиторської мови в європейській музиці першої третини ХХ ст. шляхом опори нафольклор (Б.Барток, З.Кодай, Б.Лятошинський, Д.Мійо, М.де Фалья, І.Стравінський, Л.Яначек, …
НЕПОВНИЙ ТАКТ
перший або останній такт музичного твору або його самостійної частини, де сума тривалостей звуків і паузменша за тактовий розмір.
НЕПОВНИЙ ХОР
мішаний хор без однієї або двох різнорідних партій.
НЕСИМЕТРИЧНІ ТАКТИ
складні такти, утворені з кількох простих тактів різного розміру, інакше - мішані такти. Н.т. можуть бути: а) двочастинні, які мають два акценти - 5/8, 5/4; б) тричастинні, які мають три …
НЕСКІНЧЕНИЙ КАНОН
канон, який може повторюватись без перерви, тому що закінчення його мелодії переходить в її початок, а також сполучається з ним в одночасному звучанні.
НЕСПРАВЖНЯ РЕПРИЗА
музична побудова, яка передує репризі, викладаючи її початок в іншій тональності.
НЕСТІЙКІ СТУПЕНІ ЛАДУ
звуки ладу, які тяжіють до стійких ступенів ладу. В ладах мажоро - мінорної системи Н.с.л. є ІІ, IV, VI, VII ступені, які не входять до складу тонічного тризвуку. В мелодичних ладах …
НЕУСТОЇ
основні загальні логічні категорії ладових елементів звуків, співзвуч). У. втілює прагнення, рух, тяжіння, напруження, підпорядкування головному елементу. Н. є альтернативою устою. До Н. …
НИЖНІЙ ВВІДНИЙ ТОН
VII ступінь. Див. Ввідний тон.
НИЖНІЙ ГОЛОС
найнижчий голос музики багатоголосного складу, інакше - бас.
НИЖНІЙ ТЕТРАХОРД
див. Тетрахорд.
НИЖНЯ ДОМІНАНТА
див. Субдомінанта.
НИЖНЯ МЕДІАНТА
див. Медіанта (2).
НИЖНЯ ТОНІКА
І ступінь звукоряду (на відміну від верхньої тоніки - VII ступеня).
НИЗ
назва співацької строки в багатоголосному співі давньоруської церкви. Див. Строчний спів.
НИТКА
лінія, де записують партію ударного інструменту без визначеної висоти звуку (барабан, бубон, кастаньєти тощо).
НО
вид аристократичного японського театру, який утворився в феодальні часи і розквітнув у XIV ст. Традиції сценічного мистецтва і музики Н. ретельно зберігаються і передаються від покоління до …
НОВА ТОНАЛЬНІСТЬ
тональність, в яку здійснюється модуляція з попередньої (старої) тональності.
НОВЕЛЕТА
(іт. novelletta - невелика розповідь) - невелика лірико - оповідальна (інколи драматична або жанрова) інструментальна музична п’єса. Назву жанру - Н. запозичив з художньої літератури в1838 …
НОВЕМОЛЬ
(від лат. novem - дев’ять) ритмічна фігура, що складається з дев’яти звуків (нот) шляхом поділу простого дво- або тридольного такту на дев’ять частин. Якщо основною тривалістю є ціла нота, …
НОВООРЛЕАНСЬКІЙ ДЖАЗ
історично основний стиль класичного джазу, який сформувався наприкінці ХІХ ст. на ґрунті африканського фольклору, народної та побутової музики креолів на Півдні США в кварталі Нового …
НОКТЮРН
(фр. nocture - нічний) - лірична наспівна мелодична п’єса, зміст якої пов’язаний з художніми образами ночі. Зразки Н. - в творчості В.А.Моцарта, Й.Гайдна, Ф.Шопена, Р.Шумана, М.Лисенка, …
НОМ
(гр. nomos - закон, звичай) - в давньогрецькій музиці - наспів, мелодія, тип мелодії, мелодична модель, яка слугувала основою для виконання музично - поетичних творів співаками - рапсодами.
НОМЕР
(від лат. numerus - число) - 1. Окремий виступ одного або кількох артистів у концерті. 2. Самостійні, завершені за формою музичні епізоди в опері, ораторії, балеті, реквіємі, кантаті тощо.
НОН ЛЕГАТО
(іт. non legato – не зв’язано, не злитно) - 1. Спосіб виконання, коли перехід від одного звуку до іншого відбувається відокремлено, але не уривчасто. 2. Один з основних видів артикуляції та …
НОНА
(від лат. nona - дев’ята) - 1. Один із складених інтервалів, який охоплює дев’ять ступенів звукоряду. Позначається цифрою 9.Н. можна розглядати як секунду через октаву. Мала Н. - інтервал, …
НОНАКОРД
акорд, який складається з п’яти різних звуків, розміщених за терціями, і охоплює обсяг нони. Н., побудований на п’ятому ступені ладу, зветься домінантнонакордом і позначається цифрою 9. …
НОНЕТ
(від лат. nonus - дев’ятий) - 1. Ансамбль з дев’яти виконавців. 2. Твір для дев’ятьох виконавців з окремою партією у кожного.
НОТА
(іт. nota - знак, замітка) - знак, який застосовується для запису музичних звуків і позначає їх висотне положення на нотоносці та тривалість. За тривалістю Н. поділяються на бревіс …
НОТАЦІЯ
(від лат. notatio - запис, позначення) - сукупність графічних знаків, призначених для запису музики (див. Невми, Мензуральна нотація, Крюки, Знамена, Строчний спів, Нотний стан, Нота, Ключ, …
НОТИ
(від іт. nota - знак, замітка) - 1. Умовні графічні знаки для запису музики. Див. Нота. 2. Рукописний або друкований запис музичних творів для різних складів виконавців.
НОТНИЙ ЗАПИС
європейська система нотації, яка існує з XVII ст. і включає такі основні елементи: нотний стан (нотоносець) з п’яти паралельних горизонтальних ліній для розміщення різноманітних знаків …
НОТНИЦЯ
стара назва приміщення для зберігання нотних архівів та зібрань.
НОТОГРАФІЯ
(від лат. nota - знак і grapho - пишу) - 1. Систематизовані показники нотних видань і рукописів. 2. Розділ музикознавства, який вивчає історію, теорію, методику описування і класифікації …
НОТОНОСЕЦЬ
див. Нотний стан.
НУБА
(араб., дослівно ряд, послідовність, черга) - вокально - інструментальна композиція т.з. андалузької традиції в арабській музиці Алжиру, Лівії, Марокко, Тунісу, заснована на принципі макама.
НУГУЛА
= на-гу-ла китайський ударний інструмент з родини мембранофонів, парні залізні литаври з шкіряною мембраною, які входять до складу народного оркестру.
НЬЮ БОП
(англ. new bop) - див. Хард боп.
НЬЮ ВЕЙВ
(англ. new weve - нова хвиля) - багатозначне поняття, яке з’явилось наприкінці 1970 років у зв’язку з новими процесами в сфері популярної музики. Див. Нова хвиля (1)
НЬЮ РОМАНТІКС
(англ. new romantics - нова романтика) - напрямок, який виник у Великобританії 1970 –х років на противагу панку, регге, новому стилю і відрізняється від них більшою витонченістю, …
НЮАНС
(фр. nuance - відтінок) - відмінності в динаміці, темпі, способах звуковидобування, характері звучання, які посилюють емоційно - художнє враження від виконання музичного твору. Н. …
НЮАНСУВАННЯ
сукупність відтінків, застосованих під час виконання музичного твору певним виконавцем.


© ukrslov.com - 2010