Домівка Про проект Зворотний зв'язок Зробити закладку
beta

  
ukrslov.com →  Музичні терміни →  А Б В Г Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я A

Слова на лiтеру О (80)

ОБІДНЯ
ранкове богослужіння православної церкви, яке обіймає понад 12 гімнів а капела. Відповідає католицькій або протестантській месі.
ОБІХОД
співацька книга щоденних співів православної церкви, яку утворюють співи добового циклу - всенощна і літургія. О. сформувався з співів Кондакаря і Октоїха, які належать до знаменного, …
ОБІХОДНІ ЛАДИ
натуральні лади, які засновані на обіходному звукоряді і через квартову структуру не мають октавної побудови, а поділяються на автентичні (з кінцевим тоном внизу звукоряду або ступенем вище …
ОБДАРОВАНІСТЬ
індивідуальна своєрідність потенційних задатків людини, які свідчать про те, що вона може досягти значних успіхів в певній галузі діяльності, зокрема, музичній. О. розвивається в процесі …
ОБЕРЕК
= обертас польський народний парний танець, що виконується після повільного куяв’яку. Музичний розмір 3/8 або 3/4 з акцентом на третій долі кожного другого такту. Темп швидкий.
ОБЕРНЕНИЙ КОНТРАПУНКТ
складний контрапункт, який передбачає обернення мелодій початкового з’єднання - всіх (повнийО.к.), однієї або кількох (неповний О.к.), зі зворотним розташуван ням (дзеркальний О.к.) …
ОБЕРНЕНИЙ ПУНКТИРНИЙ РИТМ
див. Ломбардській ритм.
ОБЕРНЕННЯ ІНТЕРВАЛУ
перенесення нижнього звуку інтервалу на октаву вгору або верхнього - на октаву вниз. У О.І. великий інтервал дає малий, збільшений - зменшений і навпаки - малий - великий, зменшений - …
ОБЕРНЕННЯ АКОРДУ
такий вигляд терцевої побудови акорду, коли нижнім є не основний тон, а його інший складовий звук . Існують такі О.: а) перше, де нижнім є терцевий тон - секстакорд, квінтсекстакорд; б) …
ОБЕРНЕННЯ ТЕМИ
= протирух = інверсія повторення теми або мотиву із заміною кожного висхідного інтервалу теми рівним низхідним і навпаки.
ОБЕРТОНИ
(нім. Obertone - високий тон) - призвуки, які входять до спектру музичного звуку, збагачуючи основний тон. Склад О. визначає тембр звуку. Див. Гармонічний ряд.
ОБЕЧАЙКА
бічна частина корпусу струнних дерев’яних музичних інструментів (скрипкові, гітара та інші), яка з’єднує верхню і нижню деку. О. барабана зветься кадлом.
ОБЛІГАТО
(іт. obligato - обов’язковий) - 1. Назва обов’язкової для виконання партії інструмента в музичному творі. Позначка О. є альтернативою щодо ad libitum. 2. Партія сольного інструменту …
ОБРАЗ МУЗИЧНИЙ
узагальнене віддзеркалення в музиці явищ дійсності і духовного світу людини, де засобами музики через одиничне, конкретне типізується загальне, суттєве. О.м. є основним носієм художнього …
ОБРОБКА
видозмінювання музичного твору шляхом гармонізації, аранжування або транскрипції. Найширше застосування маєО. щодо народних мелодій, хоча термін О. використовується і стосовно класичних …
ОБРЯДОВА МУЗИКА
музика, яка супроводжує обрядові ритуали - весілля, родини, поховання, обряди, пов’язані з народними та релігійними святами, жнивами, сівбою тощо.
ОДЕОН
(гр. Odeon) - будівля в античних Афінах, де відбувались музичні змагання.
ОДНОГОЛОССЯ
мелодичний склад музики, який характеризується однією мелодичною лінією (голосом) без поєднання з іншими голосами або інструментальним супроводом.
ОДНОЙМЕННІ ТОНАЛЬНОСТІ
пари тональностей, які мають однакові тоніки, але різну ладову побудову. (Див. Мажор і Мінор).
ОДНОРІДНИЙ ХОР
хор, до складу якого входять виключно однорідні голоси (дитячі, жіночі та чоловічі).
ОДНОТЕРЦEВІ ТОНАЛЬНОСТІ
пари тональностей різних ладів, де тонічні тризвуки мають спільну терцію (напр. C-dur і cis-moll, H-dur і c-moll).
ОДНОЧАСТИННИЙ ТВІР
музичний твір без поділу на окремі частини на відміну від творів циклічної форми.
ОЖРАГІС
(від лит. ozio ragas - козячий ріг) - литовський народний духовий інструмент з козячого рогу з 2 - 6 ігровими отворами. Звукоряд діатонічний. Застосовувався як сигнальний інструмент, в наш …
ОЖЯЛІС
(лит. ozelis-козеня) - литовський народний танець. Музичний розмір 2/4 з акцентами на другій чверті кожного другого такту. Темп помірний.
ОКАРИНА
(іт. okarina - дослівно гусеня) - духовий інструмент з глиняним корпусом яйцеподібної форми. Має патрубок з свистковим отвором для видобування звуку та 7 - 10 ігрових отворів для зміни …
ОКТАВА
(лат. octava - восьма) - 1. Інтервал, який охоплює вісім ступенів. Позначається цифрою 8. Чиста О. має 6 тонів, зменшена О. - 5 1/2 тонів, збільшена О. - 6 1/2 тонів. 2. Частина музичного …
ОКТАВНА ТРАНСПОЗИЦІЯ
див. Октавне транспонування.
ОКТАВНЕ ТРАНСПОНУВАННЯ
перенесення звуків на октаву вгору або вниз. Для позначення О.т. використовується спеціальний знак (8 - - - - -), який пишуть над або під нотами, які треба транспонувати, залежно від …
ОКТЕТ
(від лат. okto-вісім) - 1. Ансамбль, що складається з восьми виконавців. 2. Твір для восьми виконавців з окремою партією укожного.
ОКТОЇХ
(від гр. оkto - вісім та іcho - глас) - співацька книга православної церкви. Існують два О.- богослужбовий, де викладено лише тексти, і співацький, де записані музику для недільних співів …
ОКТОЛЬ
(від лат. okto-вісім) - восьмидольна ритмічна фігура, яка утворюється шляхом поділу кожної долі квартолі на дві частини (див. Додаток XV).
ОЛ СТАРС
(англ. all stars - всі зірки) - ансамбль, який складається з відомих музикантів, чий рейтинг популярності визначається шляхом опитування критиків або любителів джазу. Такі ансамблі …
ОЛІМПІАДА МУЗИЧНА
(від. гр. Olimpios) - 1. Форма музичних свят в Давній Греції, яка була складником спортивних змагань, відроджених в ХІХ ст. за ініціативою П. де Кубертена. 2. Масові конкурси, огляди …
ОЛЕН
жанр казахської народної пісні, яку виконували народні співаки - оленші.
ОЛЕНШІ
казахський народний співак і поет, виконавець створених на власні вірші та мелодії традиційних пісень, які мають регіональні відмінності в кожному районі.
ОЛИМ-ШУВИР
марійський народний інструмент з тростини або соломини з 2 - 3 ігровими отворами, подібний до дудочки. Звукоряд діатонічний, звук пронизливий. Виконавці - переважно діти.
ОЛОНХО
якутський героїчний епос, який склався в XIV - XV ст. і має близько 15 тисяч віршованих рядків. Виконується співаками без інструментального супроводу в речитативній манері з елементами …
ОЛОНХОСУТ
якутський народний виконавець епосу Олонхо.
ОЛЯНДРА
молдавський народний хороводний танець. Музичний розмір 3/8. Темп помірний. Виконується як перший урочистий танець на весіллі.
ОПЕРА СПАСІННЯ І ЖАХІВ
жанр опери часів французької революції XVIII ст. Такі опери створювали А. Бертон, А.Гретрі, Ж.Лесюер.
ОПЕРА-БАЛЕТ
(фр. opera - ballet) - музично-театральний жанр, який виник у Франції на межі XVII - XVIII ст. і включав пролог та 3 - 4 сюжетно не пов’язаних картини, де танцювальні сцени чергуються з …
ОПЕРА-ВОДЕВІЛЬ
див. Водевіль.
ОПЕРА-СЕМІСЕРІА
(іт. opera semiseria - напівсерйозна опера) - жанр опери, який за художнім змістом знаходиться між оперою -серія і оперою - буффо. До О.с. належать деякі опери А.Скарлатті, Н.Піччіні, …
ОПЕРА-СЕРГА
(іт. opera seria - серйозна опера) - жанр італійської опери, який виник наприкінці XVII ст., О.-с. створювалась на героїко -міфологічний або легендарно - історичний сюжет з чітким поділом …
ОПЕРЕТА
(іт. operetta - маленька опера) - музично - сценічна вистава переважно розважального характеру, яка поєднує монологічне і діалогічне мовлення з вокальною та інструментальною музикою, …
ОПРИШКИ
український народний чоловічий танець, що виконується в швидкому темпі.
ОПУС
(лат. opus - твір, праця) - 1. Порядковий номер, який надається музичному твору чи збірці творів автором або видавцем під час публікації. О. не завжди відповідає хронології видання твору, а …
ОРГАН
(лат. organum, від гр. organon - знаряддя, інструмент) - конструктивно складний клавішно-пневматичний (духовий) інструмент,який походить від гідравлоса. Пневматичний О. з’явився у Візантії …
ОРГАНІСТ
музикант - виконавець на органі.
ОРГАНІСТРУМ
(лат. organistrum) - старовинний струнний музичний інструмент, подібний до колісної ліри.
ОРГАННИЙ ПУНКТ
1. Витриманий басовий звук, на фоні якого, часто без функціонального погодження з ним, відбувається вільний рух інших (верхніх) голосів і змінювання акордів. О.п. може мати вигляд …
ОРГАНУМ
(від гр. organon - знаряддя, інструмент) - давній вид європейського багатоголосся. Основні види О. - паралельний, вільний, мелізматичний, метризований були поширені в ІХ - ХІІІ ст.
ОРДИНАРІЙ
(від лат. ordinarius - звичайний) - розділи мес, текст яких звучить щоденно. Див. Меса.
ОРДО
(лат. ordo - ряд, череда) - ритмічний ряд (період) модусу в модальній ритміці ХІІІ ст., де структурною одиницею був пункт, який містив основну формулу модусу.
ОРИГІНАЛЬНІСТЬ
(від лат. originalis - первісний, природжений) - індивідуальна риса особистості, яка зумовлює її неповторність і самобутність, відрізняє від інших людей.
ОРКЕСТРІОН
(нім. Orchestrion) - 1. Автоматичний механічний інструмент, призначений для імітації звучання інструментів оркестру різного складу. Найбільш відомий О. - пангармонікум І.Мельцеля імітував …
ОРКЕСТРИНА
див. Оркестріон (1).
ОРКЕСТРОВА ЯМА
спеціально обладнане перед сценою місце для розміщення оркестру, яке знаходиться нижче рівня партеру(інколи під сценою). Див. Оркестр (2).
ОРКЕСТРОВКА
1. Виклад оркестрового або ансамблевого твору у вигляді партитури для певного складу інструментів. 2. Перекладення будь-якого музичного твору для оркестру або ансамблю певного типу і …
ОРКЕСТРОТЕКА
(від гр. orchestra - оркестр і theke - скриня, сховище) - комплект оркестрових партій музичного твору для виконання певним складом виконавців.
ОРКЕСТРОФОН
див. Оркестріон (1).
ОРНАМЕНТИКА
(лат. ornamentum - прикраса) - мелодичні звороти зі звуків невеликої тривалості, які прикрашають основний мелодичний малюнок, а також посилюють його експресивність, дають додаткову …
ОРОВЕЛИ
давні землеробські пісні народів Вірменії та Східної Грузії, які виконували чоловіки - солісти.
ОРФЕОН
(гр. orpheon - від імені Орфея) - клавішна колісна ліра з чотирма струнами, поширена в Європі другої половини XVIII ст.
ОРФЕРІОН
(англ. orphаrion, від імен Орфея і Аріона) - струнний щипковий інструмент, подібний до цитри, поширений в Англії, Італії та Франції XVII ст.
ОРФОЕПІЯ
(від гр. orthos - правильний і epos - мовлення) - сукупність правил вимовляння, які історично сформувались і закріпились в практиці мовленнєвого спілкування. Вокальна О. - сукупність правил …
ОРХЕОГРАФІЯ
(гр. orcheo - танець і grapho - пишу) - вчення про мистецтво танцю, його фіксацію засобами графіки.
ОРХЕСТИКА
(гр. orchestike) - мистецтво танцю.
ОСМОГЛАССЯ
= осмогласіє система гласів, встановлена І.Дамаскіном, яка застосовувалась у музичному супроводі богослужіння християнської церкви. Назва О. походить від того, що кожний окремий спів - …
ОСНОВА ІНТЕРВАЛУ
нижній звук інтервалу.
ОСНОВНА ТОНАЛЬНІСТЬ
див. Головна тональність.
ОСНОВНЕ ПОЛОЖЕННЯ
таке розташування акорду, коли басовим є його основний тон.
ОСНОВНИЙ ТОН
1. Головний звук з певної групи (акорду, інтервалу, ладу, мелодичного звороту тощо). В класичній тональнійсистемі О.т. залежить від положення тоніки, а також 4 і 5 ступенів. Поза тональної …
ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД
ціннісна орієнтація педагога щодо учня як особистості та суб’єкта розвитку і навчально - виховної взаємодії. О. з. п. передбачає надання допомоги учню в усвідомленні своєї неповторності, …
ОСТІНАТО
(від лат. ostinatus - упертий) - багаторазове повторення мелодичної, ритмічної фігури, гармонічного звороту, окремого звуку. Див. Басо остінато.
ОСЯЯННЯ
психічний стан високої зорієнтованості на досягненнявисокого музично-творчого результату, яке виникає на ґрунті інтуїції та передчуттів внаслідок тривалих пошуків та творчих занять.
ОФ БІТ
(off beat - відкритий удар) - зміщення акцентів з сильних долей тактів на слабкі, запозичене джазом з африканської музики. О.б. застосовується мелодичною групою, яка не є носієм ритму.
ОФІКЛЕЙД
(від гр. ophis - змія і kleidos - ключ, затвор) - духовий мундштучний інструмент з родини бюгельгорнів, який має U - подібний конічний ствол з металу. Клапани (від 8 до 12) допомагають …
ОФІЦІЙ
(лат. officium - служба) - всі добові служби римської католицької церкви, крім меси - Matutinum (нічні години), Laudes (ранкове хваління), Horae minores (денні години), Vesperae …
ОФЕРТОРІЙ
(лат. offertorium - приносини, дарунок) - спів меси, який виконується під час приносин дарів в католицькому богослужінні. О. як сольні концертні номери створювали О.Лассо, Д.Палестрина, …


© ukrslov.com - 2010