Домівка Про проект Зворотний зв'язок Зробити закладку
beta

  
ukrslov.com →  Музичні терміни →  А Б В Г Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я A

Слова на лiтеру П (217)

1 2 3 > >>
ПІАНІНО
(іт. pianino - невелике фортепіано) - різновид фортепіано прямокутної форми з вертикальним розташуванням деки та клавіатурою на передній стінці. Винайдений Дж.Хокінсом та М.Мюллером в 1800 …
ПІАНОЛА
приставний пристрій, що перетворює звичайне піаніно на механічне. Винайдений в 1895 році Е.Вотеєм.
ПІВТОН
найменша відстань між двома звуками в сучасній музичній системі, інтервал, що є мірою для визначення кількісної величини всіх інтервалів; одна дванадцята частина октави.
ПІДБОРІДНИК
спеціальний пристрій у скрипки та альта, який допомагає підтримувати інструмент підборіддям під час гри.
ПІДГОЛОСКОВА ПОЛІФОНІЯ
вид поліфонічного багатоголосся (хорового, ансамблевого, вокально - інструментального), притаманного бєларуській, російській, українській народній музиці, а також зорієнтованого на фольклор …
ПІДГОЛОСНИК
співак - виконавець народної музики.
ПІДГОЛОСОК
1. Відхилення - варіант основного голосу бєларуської, російської та української народної пісні, елемент народної підголоскової поліфонії. 2. Верхні побічні голоси, що протистоять головній …
ПІДГРИФОК
клиноподібна дерев’яна деталь струнних музичних інструментів (скрипка, альт, віолончель, контрабас і т.д.), яка застосовувалась в XVI - XVIII ст., надаючи грифу необхідний нахил.
ПІДСВІДОМЕ
психічні процеси, які пов’язані з свідомістю, але відбуваються під її порогом та впливають на її перебіг, а з відповідною зміною умов можуть переходити у сферу свідомого.
ПІДСПІВУВАЧ
співак, що вторить співу головного виконавця або супроводжує співом гру на музичному інструменті.
ПІДСТАВКА
= кобилка 1. Деталь струнних музичних інструментів у вигляді вертикальної дерев’яної пластинки, яка встановлюється на верхній деці, виконує роль опори для струн, обмежуючи довжину їх …
ПІДТЕКСТОВКА
написання віршованого тексту для заздалегідь створеної мелодії. П. досить поширена в практиці авторів поп-пісень.
ПІККОЛО
(іт. piccolo - малий, маленький) - 1. Музичні інструменти будь-якої родини, що відрізняються найменшими розмірами та більш високим розташуванням звуковисотного діапазону, ніж основний …
ПІЛА-УЙН
узбецький народний жіночий танець, який зображує процес виготовлення шовку і виконується в супроводі дойри.
ПІСЕННІСТЬ
1. Наспівність, мелодійність, пісенний склад мелодії. 2. Термін, запропонований Д.Кабалевським для визначення сукупності характерних ознак пісні в навчальній програмі з музики для …
ПІСЕННИК
1. Збірка популярних пісень, романсів та інших творів, призначених для вокального виконання, яка часто містить лишемелодію і текст твору. 2. Співак, виконавець пісень. 3. Композитор або …
ПІСНЕСПІВ
– узагальнена назва церковного одноголосного співу з служби Божої..
ПІСНЯ
(лат. cantus, іт. canzone, фр. chanson, англ. song, нім. Lied тощо) - найбільш поширена форма вокальної музики, яка поєднує поетичний та музичний образи, а також загальна назва твору, …
ПІСТОН
(від іт. pistone - поршень) - 1. Вентиль циліндричної форми у мідних духових інструментів. 2. Скорочена назва корнет-а-пістона.
ПІФІГОРІВ СТРІЙ
математичне обґрунтування висотних співвідношень ступенів звукоряду музичної системи за методом піфагорійців, яке характеризує частоту коливань через співвідношення довжини частин …
ПІФАГОРІЙЦІ
прибічники давньогрецької наукової школи (6 – 4 ст. до н.е.), заснованої Піфагором в Кротоні, які розробили основиєвропейської теорії музики, гармонії, музичних систем, строю.
ПІФАГОРОВА КОММА
див. Піфагорів стрій.
ПІФЕРАРО
див. Піферо.
ПІФЕРО
(іт. piffero) - 1. Італійський народний пастуший духовий інструмент з трьома ігровими отворами та подвійною тростю, попередник флейти пікколо. Виконавець на П. звався піфераро і брав участь …
ПІХОТНИЙ РІЖОК
духовий серпоподібний мундштучний інструмент без вентилів. Застосовувався в XVIII - XIX ст. фельд’єгерямита в піхотних з’єднаннях.
ПІЦИКАТО
(від іт. pizzicato - щипком) - 1. Спосіб гри на смичкових музичних інструментах, коли звук видобувається не смичком, а щипком пальця. 2. Інструментальні п’єси, які виконуються з …
ПА
(фр. pas - крок) - 1. Танцювальний крок, що характеризується певною поставою ніг. 2. Поєднання танцювальних кроків, яке застосовується протягом кількох тактів танцю або поширюється на весь …
ПА Д’АКСЬОН
(від фр. pas - крок та action - дія) - танець з балету, пов’язаний з розвитком сюжету, що розкриває зміст балетної сцени.
ПА-ДЕ-ДЕ
(фр. pas de deux - танець вдвох) - одна з основних танцювальних форм класичного балету, яка має таку побудову: спільний вихід - антре; парна лірична частина - адажіо; дві сольних варіації - …
ПА-ДЕ-КАТР
(фр. pas de quatre - танець чотирьох) - 1. Бальний танець англійського походження. Музичний розмір - 12/8. 2. В балеті - танець чотирьох виконавців.
ПА-ДЕ-ПАТІНЕР
(фр. pas de patiner - танець ковзаняра) - бальний танець російського походження. Музичний розмір - 4/4.
ПА-ДЕ-ТРУА
(фр. pas de trois - танець утрьох) - танцювальна форма в класичному балеті, яку виконують три виконавці (дві жінки і чоловік). Від па-де-де відрізняється третьою, додатковою сольною …
ПАВАНА
(від лат. pavo - пава, павлин) - старовиний бальний танець іспанського чи італійського (назва походить від міста Падуя) походження: темп повільний, урочистий; музичний розмір - 4/4.
ПАЛЕОГРАФІЯ МУЗИЧНА
(від гр. раlaios - старовинний, древній і grapho - пишу) - музично-історична дисципліна, яка вивчає давні системи запису музики, еволюцію музичних знаків, зміни форм їх написання, а також …
ПАЛОТАШ
(угор. palota - палац) - угорський бальний танець, який складається з трьох частин: лашан (повільно), чифра (прикраса), фриш або фришка (свіжо, бадьоро). Музичний розмір двох перших - 4/4, …
ПАНДЕЙРА
(від ісп. pandeіro) - бразильський ударний музичний інструмент з родини ідіофонів, який складається з чотирикутної дерев’яної рамки і серединної рейки, що переходить в ручку - держак. Між …
ПАНДЕРО
(ісп. pandero) - іспанський ударний інструмент з родини ідіофонів, подібний до бубна.
ПАНДУРІ
грузинський народний дво-,три-струнний щипковий інструмент. Діапазон - в межах двох октав. Звук видобувається щипком, ударом одним пальцем або бряцанням пальцями правої руки. Різновиди П.- …
ПАНТАЛЕОН
= панталон (нім. Pantaleon, Pantalon) - 1. Музичний інструмент, подібний до цимбал, винайдений Панталеоном Хебенштрайтом в 1690 році. Діапазон - 5 1/2 октав. Звук видобувався молоточками. …
ПАРАДИГМА
(від гр. paradeigma - приклад, зразок) - 1. Наукова теорія, система понять, які охоплюють суттєві риси певної сфери дійсності, в музиці - понятійний апарат музикознавства та його галузей. …
ПАРАДНИЙ МАРШ
(фр. parade - пишний) - величний за характером урочистий марш для виконання на військових парадах.
ПАРАЛЕЛІЗМ
(від гр. parallelos - дослівно: той, хто йде поруч) - рух голосів із збереженням одного інтервалу між ними (П. терцій, квінт, секст і т.д.). Рух самостійних голосів паралельними квінтами і …
ПАРАЛЕЛЬНІ ІНТЕРВАЛИ
інтервали, які виникають внаслідок паралельного голосоведення.
ПАРАЛЕЛЬНІ ТОНАЛЬНОСТІ
1. В класичній мажорно - мінорній системі ладів - дві тональності протилежного нахилення (мажорна й мінорна), які мають однаковий склад основних ступенів та ключових знаків, а також спільну …
ПАРАЛЕЛЬНЕ ГОЛОСОВЕДІННЯ
одночасний рух двох голосів в одному напрямку - вгору або вниз з дотриманням одного інтервалу між ними.
ПАРАПАКЗУК
вірменський народний духовий інструмент, подібний до волинки. Застосовується для сольної та ансамблевої гри, а також акомпанементу.
ПАРАФОНІЯ
(відгр. para - поруч і phone - звук, голос) - 1. У візантійський теорії музики - якість консансів кварти і квінти, яка відрізняється від антифонії октави та гомофонії унісону. 2. Співаки - …
ПАРТІЯ
(від лат. pars - частина). 1. Голос або голоси музичного твору для одного чи однорідної групи виконавців. 2. Розділ експозиції і репризи сонатної форми - головна П., зв’язувальна П., …
ПАРТИТА
(від іт. partire - поділяти на частини) - 1. В XVI - XVII ст. - одна з назв варіаційного циклу (Д.Фрескобальді, К.Джезуальдо). 2. В XVII - XVIII ст. танцювальна сюїта. Зразки П. - у …
ПАРТИТУРА
(від іт. partitura - поділ, розподіл) - система роздільного запису на кількох нотоносцях, розташованих колонкою і поділених спільними тактовими рисками, всіх голосів багатоголосного твору …
ПАСІОН
(від лат. passio - страждання) - див. Страсті.
ПАСАЖ
(фр. passage - прохід, перехід) - висхідна або низхідна швидка послідовність звуків (гамоподібна, акордова або мішана) у віртуозних п’єсах (напр., М.Лисенка, Ф.Ліста, С.Рахманінова, …
ПАСАКАЛЬЯ
(від ісп. pasar - проходити і calle - вулиця) - 1. Старовинний тридольний танець іспанського походження, який виконується в повільному темпі. 2. Поліфонічна форма у вигляді варіацій з басо …
ПАСАМЕЦО
(іт. passamezzo) - старовинний італійській танець, за музичним стилем близькій павані.
ПАСП’Є
(фр. passe-pied) - старовинний французький танець бретонського походження, який виконували на волинці з співом. Музичний розмір 3/4 або 3/8, починається із затакту. Подібний до менуету, П. …
ПАСТУРЕЛЬ
(фр. pastourtlle - пастуший) - відомий з ХІ ст. різновид любовної пісні трубадурів і труверів, побудованої у вигляді діалогулицаря і чарівної пастушки, з XVIII ст. - будь-який вірш або …
ПАТАРАГ
музичний супровід літургії у вірменській церкві.
ПАУЕР-МЕТАЛ
(англ. power - сила, міць і metasl - метал) – потужний рок - метал, популяризований варіант снід - металу, що характеризується гіпертрофованою силою звучання і загальнодоступністю …
ПАУЗА
(від гр. pausis - перерва, зупинка) - 1. Тимчасова перерва в звучанні одного, кількох або всіх голосів музичного твору на заздалегідь визначений час. 2. Знак, що визначає тривалість перерви …
ПАХТА-УН
узбецький народний жіночий танець, який відтворює процес вирощування і збирання хлопку. Виконується в супроводі дойри.
ПЕАН
в античній музичній практиці - хоровий гімн, звернений до Аполлона і Артеміди на знак подяки за звільнення від лиха, хвороб, голоду, нещастя тощо.
ПЕДАГОГ
(від гр. paidagogos - вихователь) - 1. Фахівець, який здійснює навчально-виховну роботу з дітьми та молоддю в певній галузі знань (напр., музично-теоретичних) та практичної діяльності …
ПЕДАГОГІКА
(від гр. paidagogike - виховування) - наука про закономірності виховання, навчання і освіту людини, спільну діяльність учня і викладача на ґрунті гуманізму, взаєморозуміння, взаємоповаги та …
ПЕДАГОГІЧНІ ЗДІБНОСТІ
психічні риси особистості, необхідні для ефективного здійснення педагогічної діяльності. П.з. передбачають відповідну світоглядну і моральну спрямованість особистості, ділові якості - …
ПЕДАЛІЗАЦІЯ
1. Мистецтво володіння педаллю, уміння використовувати різні способи застосування педалей під час гри на фортепіано. Способи П. визначаються стилем твору, специфікою акустики залу, …
ПЕДАЛЬ
(від лат. pedalis - ножний) - 1. Важіль для ніг, який застосовується з метою досягнення спеціальних ефектів у клавесині, органі, фортепіано, вібрафоні, електроінструментах і т. ін.), …
ПЕДАЛЬНА ТАРІЛКА
= чарльстон = хай-хет ударний інструмент з родини ідіофонів, пристрій з двох горизонтальних тарілок на триніжку, де нижня тарілка є нерухомою, а верхня з’єднана з педаллю таким чином, …
ПЕЛОГ
одна з двох поширених в індонезійській музиці звукорядних систем (див. Слендро), яка передбачає поділ октави на сім нерівних інтервалів без фіксованої висоти, що сприймаються близько до …
ПЕНТАКОРД
(від гр. pente - поять і акорд) - акорд, що утворюють звуки ангіметонної пентатоніки (напр., H - d - e - fis - a).
ПЕНТАТОНІКА
= пентатонний звукоряд (від гр. pente - поять і тон) - лад, де звукоряд в межах октави не має півтонів і тритону та характеризується відсутністю гострих мелодичних тяжінь. Відомий також …
ПЕНТАХОРД
(від гр. pente - поять і chorde - струна) - 1. П’ятиступеневий звукоряд діатонічного ладу в межах чистої квінти. 2. Гамоподібна послідовність п’яти ступенів, побудована від будь-якого …
ПЕРІОД
(гр. periodos - проміжок часу) - найменша музична побудова, де викладено відносно закінчену музичну думку. П. звичайно складається з двох подібних за структурою речень (кожне з 4, 8 або 16 …
ПЕРЕДУВАННЯ
спосіб звуковидобування різних за висотою звуків на духових музичних інструментах без використання вентилів,клапанів, отворів, за рахунок зміни швидкості повітряного струменя. Застосування …
ПЕРЕЖИВАННЯ
психофізіологічний стан, коли виявляться зацікавленість особи до певної людини або явища. П. має велике значення в мистецькій діяльності музиканта, зокрема, у навчанні та виконавстві.
ПЕРЕКЛАД
в давньоруській співацьких рукописах - позначення неканонічних варіантів піснеспівів під час викладу двох і більше розспівів одного тексту.
ПЕРЕКЛАДЕННЯ
обробка музичного твору для виконання іншими голосами або інструментами; інакше - аранжування.
ПЕРЕКРЕСЛЕНИЙ МОРДЕНТ
вид мелізму, послідовне виконання трьох нот: основної (тієї, що написана), допоміжної (на секунду нижчої основної) і знову основної.
ПЕРЕПЛЯС
російській парний народний танець-змагання. Музичний розмір - 2/4; темп - жвавий, швидкий.
ПЕРЕЧИННЯ
= заперечування 1. Суперечність між звуком натурального ступеня в одному голосі та його альтерованою зміною в іншому голосі (часто в іншій октаві), яка створює враження фальшивого …
ПЕРКАШН
див. Перкусія.
ПЕРКУСІЯ
(англ. percussion - удар) - загальна назва інструментів, які не входять до ударної установки - бонгі, бубон, гуipo. кабаца, камесо, конго, кастаньєти, маракаси, пандейра, чокало та інші). …
ПЕРМУТАЦІЯ
(від лат. permutatio - зміна, змінювання) - 1. В системі сольмізації одночасна зміна модальної функції (fa - mi) та висоти (бемоль - бекар). 2. Вид вертикально - рухливого контрапункту, …
ПЕРСЕВЕРАЦІЯ
(від лат. persevero - продовжую, наполягаю) - багаторазове мимовільне повторення певної дії, промовляння тих самих слів, тих самих звуків, образів, мелодій тощо. П. може бути наслідком …
ПЕРХУЛІ
= перхіса = перхісулі давній грузинський танець, який виконується в супроводі хору. Культові П. - тридольні, з синкопованим ритмічним малюнком виконувались під час весільних, святкових …
ПЕРЦЕПЦІЯ
(від лат. perceptio - пізнавання, сприймання) - див. Сприйняття, Сприймання.
ПЕРША ГАРМОНІЯ
перший розділ навчального курсу гармонії, який вивчає гармонічні закономірності в межах однієї тональності(без модуляції).
ПЕРША ОКТАВА
частина музичного звукоряду. Звуки П.о. позначаються: 1) в скрипковому ключі - від ноти до на першій додатковій лінійці знизу до ноти сі на третій лінійці нотного стану; 2) латинськими …
ПИПА
китайській струнний щипковий музичний інструмент грушоподібної форми з 4 - 5 струнами, подібний до лютні. Діапазон до 3 октав, звукоряд хроматичний. Застосовується в сольній та ансамблевій …
ПИТАЛЬНЕ РЕЧЕННЯ
найменша музична побудова, яка завершується половинним кадансом; найчастіше є першим реченням в періоді.
ПИЩАЛЬ
давньоруська назва високих за звучанням духових інструментів (сопелі, свирілі, зурни тощо).
ПИЩИК
комишева пластинка-трость у гобоя, зурни, фагота та інших духових язичкових інструментів.
ПЛАГІАТ
(від лат. plagio - викрадати) - використання як власного запозиченого музичного тексту або літературної інформації без зазначення справжніх джерел.
ПЛАГАЛЬНИЙ КАДАНС
= каденція (від гр. plagios - побічний та cadenza - закінчення) - завершення музичної побудови за допомогою акордів субдомінантової і тонічної функцій.
ПЛАЧ
див. Ламенто, Причитання.
ПЛЕКТР
(гр. plektron, від plesso - вдарити) - дерев’яна, кісткова, металева або пластмасова пластинка, за допомогою якої видобувають звук на щипкових інструментах - банджо, домрі, гітарі, …
ПЛЯСКА
вид народного танцю з елементами імпровізаційності.
ПОБІЧНІ ДОМІНАНТИ
акорди домінантової функції стосовно всіх ступнів тональності, крім першого. Введення П.д.- спосіб утворення відхилення.
ПОБІЧНІ СТУПІНІ
ІІ, ІІІ, VI, VII ступені в мажорі та мінорі.
ПОБІЧНА ПАРТІЯ
розділ експозиції або репризи сонатної форми, де викладається друга основна музична тема (думка). Записується в побічній тональності (в репризі - головній). Звичайно за характером …
ПОБІЧНА ТЕМА
1. див. Побічна партія. 2. Тема побічної партії.

1 2 3 > >>

© ukrslov.com - 2010