Домівка Про проект Зворотний зв'язок Зробити закладку
beta

  
ukrslov.com →  Музичні терміни →  А Б В Г Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я A

Слова на лiтеру Б (97)

БІБЛІОГРАФІЯ МУЗИЧНА
(від гр. biblio - книга і grapho - пишу) - 1. Посібники (огляди, показники, списки, каталоги тощо), які містять систематизовані відомості щодо робіт з музики (книги, журнали, рукописи і т. …
БІБЛІОТЕКИ МУЗИЧНІ
зібрання друкованої музичної літератури, літератури про музику та рукописів, пов’язаних з музичним мистецтвом і призначених для індивідуального і суспільного використання. Б.м. також ведуть …
БІБОП
= бі боп = бі-боп = бібап = рібап = мінтонс стиль (англ. bebop) - звуконаслідувальна назва сучасного джазового стилю, який змінив свінг. Б. характеризується модернізацією старого …
БІГ-БЕНД
(англ. big band - великий оркестр) - великий джазовий оркестр з 17 - 20-ти музикантів. Б.-б. складається з двох груп - мелодичної (саксофони або кларнети, труби, тромбони) та ритмичної …
БІНАУРАЛЬНИЙ ЕФЕКТ
(від лат. bini - два і auris - вухо) - здатність людини визначати напрям джерела звуку. Б.е. відіграє важливу роль у вокальній педагогіці та концертно-виконавській роботі співаків.
БІОМЕХАНІКА
(від гр. bios - життя і logos - наука) - наука про механічні властивості живого організму та його органів і систем, а також їх механічні рухи. Б. має важливе значення для наукового …
БІОФІЗИКА
(від гр. bios - життя і physis - природі) - наука, яка вивчає фізичні та фізико-хімічні явища в живих організмах, їх структуру та властивості, а також вплив різних факторів на живі системи. …
БІТ
(англ. beat - удар) - 1. Метроритмічна структура джазового такту, спосіб акцентування такту інструментами ритмогрупи, рівномірне чергування однаково підкреслених ударів, які створюють …
БАБЛЕГАМ
(від англ. bubble - пузир і gum - гумка - дитяча жувальна гумка, з якої можна надути пузирі) - комерційний стиль популярної музики, що з’явився наприкінці 1960 років у США та був …
БАГАТЕЛЬ
(фр. bagatelle - дрібничка) - невелика, технічно нескладна та граціозна за характером музична п’єса, найчастіше для фортепіано. Цей жанр музичної мініатюри запровадив Л.В.Бетховен, до нього …
БАГАТОГОЛОССЯ
склад музики, заснований на поєднанні трьохі більше самостійних голосів (див. Поліфонія) або мелодії з акомпанементом чи акордовим супроводом (див. Гомофонія). В музичній практиці часто …
БАДИНАЖ
= бадиничі (фр. badinage, від badinerie - вибрики, пустощі, жарти) - назва частин інструментальних п’єс, подібних до скерцо, з сюїт французьких та німецьких композиторів XVIII ст.
БАДХЕН
в давньоєврейському побуті професійний блазень, який на весіллях та родинних святах розважав гостей веселими та сатиричними пісеньками і куплетами.
БАЗА
в естрадній музиці - ансамбль або його частина, яка виконує функцію супроводу солістів - лідерів.
БАЛАБАН
1. Узбецький і таджицький духовий язичковий музичний інструмент з вузьким дерев’яним стволом з сімома ігровими отворами. Звукоряд - діатонічний, діапазон - до двох октав. 2.Дагестанський, …
БАЛАЛАЙКА
російський народний щипковий інструмент з дерев’яним корпусом трикутної форми й трьома (раніше двома) струнами, досить поширений і в Україні. Звук видобувають брязканням, торкаючись струн …
БАЛАМАН
азербайджанський язичковий духовий інструмент з тутового чи абрикосового дерева з кулеподібною голівкою та дев’ятьма ігровими отворами. Звукоряд - діатонічний, діапазон досягає ундецими.
БАЛАФО
= балафон = бала = бало ударний інструмент з родини ідіофонів, набір дерев’яних пластинок з резонатором - порожнім гарбузом. Різновид маримби, поширений в Гвінеї, Сенегалі, Судані. …
БАЛЕТ
(фр. ballet, від лат. ballo - танцюю) - 1. Музично-хореографічна вистава, де художній зміст, думки та почуття дійових осіб розкриваються засобами музики, танцю і пантоміми. 2. Музичний …
БАЛЕТМЕЙСТЕР
(нім. Balletmeister - автор-режисер-хореограф, постановник балетів, танців та хореографічних сцен в операх, оперетах, драматичних виставах та концертах
БАЛЕТО
(іт. balletto - маленький танець) - 1. Невеликий вокальний або інструментальний поліфонічний твір танцювального характеру, подібний до мадригалу, поширений в XVI ст. 2. Камерна сюїта з …
БАЛЬНИЙ ТАНЕЦЬ
сучасна назва танців, призначених для масового виконання на вечорах відпочинку, танцювальних майданчиках та побутових вечірках тощо. Широкої популярності набули Б.Т. у Франції XVI - XVII …
БАЛЯБІЛЬ
= балабіле (іт. ballabile - танець, балет) - 1. Загальний танець, який завершує оперу або її дію. 2. Танцювальні номери, балетний дивертисмент в опері.
БАМБУЛА
(англ. bambula) - 1. Ударний музичний інструмент афро-американського походження невизначеної висоти звуку з родини мембранофонів, бамбукова діжечка з шкіряною мембраною. Звук видобувають …
БАНДЖО
(англ. bangjo) - народний струнний щипковий інструмент американських негрів, який нагадує невеликий барабанчик з довгим грифом та 4 - 9 струнами. Різкий, гострий звук видобувають за …
БАНДОЛА
(ісп. bandola) - латиноамериканський струнний щипковий інструмент з грушоподібним корпусом та 4 - 10 подвійними металевими струнами. Звук видобувається медіатором. Застосовується в …
БАНДУРИСТ
український народний співець, в минулому - мандрівний сліпий музикант з поводирем, який виконував, думи, народні пісні та інші твори, часто власного створення, супроводжуючи свій спів грою …
БАНСУРІ
= бансрі індійський духовий інструмент, схожий на поздовжню флейту.
БАНЬГУ
= даньпігу китайський ударний інструмент з родини мембранофонів, однобічний барабан. Застосовується в народній музиці, китайському оперному театрі та ансамблях.
БАНЬХУ
китайський двострунний смичковий інструмент з корпусом із відсіченого кокосового горіха та довгою шийкою без ладів. Стрій Б.: d2, a2. Діапазон хроматичний - від c1 до e4. Застосовується як …
БАРІОЛАЖ
(фр. bariolage - строкато розмальовувати) - швидке чергування двох суміжних струн - відкритої верхньої та скорочуваної(тієї, на якій виконується мелодія) під час гри на струнних музичних …
БАРАБАН
ударний музичний інструмент непевної висоти звуку з родини мембранофонів. Має вигляд циліндра, з двох боків обтягнутого шкірою. 1. Малий (військовий) Б. - невеликий за розміром, має високий …
БАРД
(англ. bard - співець) - 1. Народний співець - сказитель давніх кельтських родів, в середні віки - валійський, ірландський, шотландський професійний поет-співець, який співав у супроводі …
БАРД-РОК
(англ. bard - співець і рок) - широкий спектр форм року, основою якого є авторська пісня в сольному (акустичному) або груповому виконанні.
БАРЕЛ-ХАУЗ
(англ. barrelihouse) - виконавська манера негритянських ресторанних піаністів, яка походить від блюзу і спирається на протиставлення синкопованої мелодії гострому рівномірно - ритмічному …
БАРИТОН
(від гр. barytonos - грубоголосий, грубозвучний) - 1. Чоловічий голос, проміжний між тенором та басом. Існують ліричні, лірико - драматичні та драматичні Б., які відрізняються за силою …
БАРИТОНОВИЙ КЛЮЧ
1. Ключ з групи фа (F). Означає, що нота Фа малої октави знаходиться на третій лінійці нотного стану. 2. Ключ з групи до (C). Означає, що нота до першої октави знаходиться на п’ятій лінійці …
БАРКАРОЛА
(від іт. barka - човен) - пісня човняра, надзвичайно поширена у Венеції наспівна вокальна або інструментальна п’єса. Розмір 6/8. Характерний ритмічний малюнок в супроводі створює відчуття …
БАРОКО
(від іт. barocco - примхливий) - 1. Стиль європейського мистецтва (переважно образотворчого і архітектури) XVI - XVIII ст. Твори музичного Б. характеризуються утвердженням генерал - баса, …
БАРОРЕЦЕПЦІЯ
(від гр. baros - тягар і receptie - приймати) - здатність за допомогою нервових волокон відчувати звуковий тиск під час фонації. Б. є важливим складником вокального слуху.
БАС
(іт. basso - низький) - 1. Низький чоловічий голос значної сили та насиченого тембру. Розрізняють Б. - кантанте (високий, співучий), центральний Б. та Б. - профундо (дуже низький). В …
БАС-ГІТАРА
(англ. bass-guitar) - електрогітара, де замість акустичного корпусу є дошка з грифом, на якому розміщено 20 ладів. Найчастіше має 4 струни, інколи від 5 до 8. Б.-г. в джазі виконує роль …
БАС-КЛАРНЕТ
дерев’яний духовий музичний інструмент, різновид кларнету, який має великі динамічні можливості. Діапазон від B1 до f2, звучить на октаву вище кларнета, записується в скрипковому ключі. В …
БАСЕТГОРН
(нім. Bassethorn від бас та горн) - духовий інструмент з родини кларнетів, з кінця ХІХ ст. - альтовий різновид кларнету. Стрій Б. in F, інколи in Es. Застосовувався В.А.Моцартом.
БАСО КОНТИНУО
(іт. basso continuo) - див. Генерал - бас.
БАСО ОСТІНАТО
(іт. basso ostinato - впертий, постійний, настирливий бас) - 1. Мелодичний рисунок, що безперервно повторюється в басовому голосі музичного твору, Особливо часто зустрічається в музиці …
БАСО-ПРОФУНДОВИЙ КЛЮЧ
ключ з групи фа (F). Означає, що нота фа малої октави знаходиться на п’ятій лінійці нотного стану (див. Ключ та Додаток ІІ) .
БАСОВИЙ КЛЮЧ
ключ з групи фа (F); один з основних ключів сучасного нотопису. Означає, що нота фа малої октави розташована на четвертій лінійці нотного стану (див. Ключ та Додаток II).
БАСОЛЯ
(українське), басетля (бєлоруське) - народний струнний смичковий інструмент, за формою та розмірами подібний до віолончелі. Застосовується в народних інструментальних ансамблях (див. …
БАСТАРДА
= віола (від іт. bastardo - гибрід) - старовинний смичковий теноровий інструмент типу гамби (див. Віоли) з 6 – 7 ігровими та кількома резонансними струнами.
БАТЕРІАФОН
(від англ. but - все, крім та гр. phone - звук) - електронний музичний інструмент, який імітує звуки великого і малого барабанів, маракасів, завивання вітру, постріли, шум дощу, рух потягу, …
БАТУТА
(від іт. battere - бити) - 1. Наголос на початковій долі такту, який поділяє час на рівні частини. A battuta - в чіткому темпі. 2. Те ж саме, що й tenuto. 3. Такт: ritmo tre battute - …
БАУНС
(англ. bounce - підскакування - характер виконання свінгу, коли пружний ритмічний рух в помірному темпі поєднується з акцентами на усіх долях такту, як в шафл. Б. є протилежністю джампу, з …
БАХСИ
каракалпацький народний співак.
БАХШІ
= багші народні співці-сказителі в Туркменістані та Узбекистані, творці та охоронці витворів народного епосу - дастанів, які виконуються у власному супроводі на дутарі.
БАЯТІ
азербайджанські ліричні пісні народної професійної традиції.
БЕГІН
(англ. beguine - починати) - танець латиноамериканського походження, який має спільні риси з румбою та танго. Розмір 4/4, темп - помірний.
БЕКАР
(фр. beccare, дослівно - бе квадратне) - знак альтерації, що відміняє дію попередніх знаків альтерації - бемоля і діеза та їх подвоєнь, незалежно від того, де вони знаходяться - біля ключа …
БЕКГРАУНД
(англ. beckground - підгрунтя) - джазовий термін, який означає супровід провідного мелодичного голосу або партії соліста в бенді або комбо, який застосовується для створення мелодичного, …
БЕЛЬКАНТО
(іт. bel canto - прекрасний спів) - стиль вокального виконання, особливо поширений в італійському оперному мистецтві XVII - XIX ст. Стиль Б. вимагає від співака досконалої техніки володіння …
БЕМОЛЬ
(фр. bemol, дослівно - бе м’яке) - знак альтерації, який означає зниження ступеня звукоряду на півтон. Вимовляють після назви ноти, перед якою він стоїть - наприклад, сі-бемоль. В разі …
БЕНД
(англ. band - загін, оркестр) - узагальнена назва оркестру в Англії та США, де від середини ХІХ ст. розрізнюють string band- струнний оркестр та brass band - духовий оркестр. Після 1920 …
БЕРГАМАСКА
(іт. bergamasca) - італійська танцювальна пісня XVI - XVII ст., яка походить з провінції Бергамо. Музичний розмір 4/4, темп жвавий. Б. набула особливої популярності в Італії, Англії, …
БЕРЖЕРЕТА
(фр. bergerette - маленька пастушка) - французька лірична пісня XVIII ст., в якій йдеться про пастушок та пастухів.
БИЛИНИ
давньоруські епічні пісні-сказання про героїчні подвиги богатирів та знаменні події з життя народу Руси. Билинні наспіви дуже подібні до плавної, співучої народної мови. Основа їх музичної …
БИЧ-ХЛОПУШКА
(іт. frusta) - ударний інструмент з родини ідіофонів - дві дощечки, з’єднані з одного боку шкіряним ремінцем. Звук Б.-х - різкий, схожий на удар батога. Застосовується в джазах, естрадних …
БЛЕЗДІНГЕЛЕ
(лит. blezdingele - ластівка) - Повільний, спокійний литовський танець з раптовими прискореннями. Розмір 2/4.
БЛИЗЬКІ ТОНАЛЬНОСТІ
тональності першого ступеня спорідненості (Див. Спорідненість тональностей).
БЛОКФЛЕЙТЕ
(нім. Blokflote) - 1. Різновид подовжньої флейти, циліндрична трубка з дзьобоподібним мундштуком, сімома ігровими отворами на лицевому та одним - на зворотному боці. Витіснена з оркестрів …
БЛУКАЮЧИЙ БАС
(англ. walking bass) - безперервне, ритмічно рівномірне, переважно поступеневе ведення лінії баса з використанням акордових та прохідних звуків. Спосіб гри, поширений у сучасному джазі.
БЛУЛ
вірменсько - курдський різновид подовжньої флейти, музичний інструмент пастухів-вівчарів, виготовлений з абрикосового чи горіхового дерева. Застосовується як сольний інструмент для …
БЛЮ-НОУТС
(англ. blue notes - блакитні зауваження) - понижені III і IV ступені натурального мажору, які утворюють характерні для блюзу інтервали малої терції та малої септими. У сучасному джазі до …
БОГОГЛАСНИК
збірка духовних кантів і псалмів, поширений наприкінці XVIII - початку XIX ст. в Південно-Західній Україні і вперше надрукований в Почаївській лаврі в 1790 р.. Складався з трьох частин і …
БОЛГАРСЬКИЙ СПІВ
один із співів православної церкви. Мелодика Б.c. - виразна, наспівна, підпорядкована системі осмогласся, але за кількістю поспівок поступається знаменному співу. Поширений з XV ст. …
БОМБАРДА
(іт. bombarda) - 1. Великий басовий інструмент з родини дерев’яних язичкових (контрабасові, баритонові, тенорові, альтові бомбардоне та помери, сопранові - шалмей), попередник фагота. Має …
БОНАНГ
індонезійський ударний інструмент з родини ідіофонів. Набір бронзових гонгів, горизонтально змонтованих за допомогою шнурів на дерев’яній підставці. М’який та наспівний звук, що поступово …
БОНГИ
= бонго (іт. bongos, bongo) - латиноамериканський парний ударний інструмент з родини мембранофонів, що складається з двох маленьких барабанів, з’єднаних невеликою дерев’яною колодочкою. …
БОНДАР
український народний хороводний танець.
БОСА НОВА
(порт. bossa nova - нове почуття) - стильовий напрямок сучасного джазу, який виник після 1950 років під впливом кул-джазу на бразильську народну музику, зокрема, самбу і набув популярності …
БОСТОН
= вальс-бостон (від назви м.Бостон) - американський бальний танець, ліричний до сентиментальності за характером, різновид повільного вальсу. Музичний розмір 3/4.
БРАВУРНІСТЬ
(фр. bravoure - хоробрість, сміливість) переможно - бадьорий характер музики.
БРАС
група мідних духових інструментів джазового оркестру.
БРЕВІС
(лат. brevis - короткий) - знак мензуральної нотації, який з XV ст. позначав відносно коротку тривалість звуку. В сучасній нотації позначає тривалість, яка дорівнює двом цілим нотам (див. …
БРОКА ЦЕНТР
руховий центр мовлення, який міститься в нижній лобовій звивині кори головного мозку. Порушення Ц.б. позбавляє людину здатності до мовлення.
БУБОН
ударний музичний інструмент непевної висоти звуку з родини мембранофонів; складається з вузького дерев’яного обруча, з одного боку обтягнутого шкірою, маленьких тарілочок, бубонців або …
БУГАЙ
український народний музичний інструмент, схожий на високий барабан із закріпленим на верхній площині жмутком кінського волосу. Різкий та протяжний звук видобувають, протягаючи рукою по …
БУГИ-ВУГИ
(англ. boogie woogie) імпровізаційна форма в джазі, один з найбільш ранніх видів негритянського блюзу на фортепіано. Б.-в. властиві остінатні басові фігури (шафл) в ритмі восьмих або …
БУКВЕНІ МУЗИЧНІ ТЕМИ
теми музичних творів, складені з літер прізвищ або імені композитора, напр., сі-бемоль, ля, до, сі - BACH (Бах). Цей прийом використовували Ф.Бузоні, Г.Ейслер, Ф.Ліст, А.Онеггер, М.Равель, …
БУКВЕНІ ПОЗНАЧЕННЯ ЗВУКІВ
умовне позначення буквами (літерами) звуків, яке використовувалось ще в Давній Греції, З Х ст. у Б.П.З. застосовується латинська абетка: А(ля), В(сі-бемоль), Н(сі), С(до), D(ре), Е(мі), …
БУЛЬБА
(білоруською - картопля) - білоруська народна дівоча пісня-танець. Музичний розмір 2/4, характер - жвавий. веселий.
БУНЧУК
(тур. boncuk) - ударний інструмент турецького походження, металевий фігурний стовбур з відгалуженнями, до якого жорстко прикріплені ліра з металевими пластинками, дуга та півмісяці, а також …
БУРДОН
(фр. bourdon - густий бас) - 1. Безперервний, незмінний за висотою звук щипкових або смичкових інструментів, басових струн колісної ліри, басових трубок волинки. 2. Відкриті струни щипкових …
БУРЕ
(фр. bourre - стрибати, підстрибувати) - старовинний французький народний танець. Розмір 2/2 (4/4) з затактом на одну чверть, виконується в швидкому темпі. Зустрічається в старовинних …
БУРИМА
український народний масовий танець. Музичний розмір 2/4, виконується в швидкому темпі.
БУРЛЕСКА
(лат. Burlesca - дослівно: кумедна, смішна) - 1. Музична п’єса насмішкуватого, грубувато - комічного, химерного характеру, схожа на капричіо або гумореску. Б. зустрічається в музиці …
БУТЛЕГ
(англ. bootleg - недозволено) - нелегальні записи концертів популярних естрадних колективів та виконавців, які згодом переписують на диски, аудіокасети тощо. Наявність Б. свідчить про …
БЮГЕЛЬГОРНИ
(нім. Bugelhorn - сигнальний ріжок) - родина мідних мундштучних духових інструментів різних розмірів та діапазонів, до яких належать сопраніно in Es, сопрано in B, альт in Es, тенор in B, …


© ukrslov.com - 2010