Домівка Про проект Зворотний зв'язок Зробити закладку
beta

  
ukrslov.com →  Музичні терміни →  А Б В Г Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я A

Слова на лiтеру У (31)

УА-УА
звуконаслідувальний спосіб гри на мідних духових інструментах, який застосовують джазові музиканти. В новоорлеанському джазі У.у. досягали шляхом використання капелюха або руки, якими …
УАН-СТЕП
(англ. one-step) - салонний танець який в 1910-20-х роках виник в Північній Америці та поширився в Європі. Один з попередників фокстроту. Музичний розмір 2/4 або 5/8, виконується в темпі …
УВАГА
форма психічної діяльності людини, яка виявляється в їїспрямованості та зосередженості на певних об`єктах за одночасногоабстрагування від інших. У. - вибіркове ставлення до певних явищ та …
УВЕРТЮРА
(фр. ouverture, від лат. apertura - відкриття, початок) -1. Інструментальний вступ до театральної вистави з музикою (опери, балету, оперети), кантати або ораторії, кінофільму тощо). 2. …
УД
струнний щипковий музичний інструмент, поширений в країнах Кавказу, Середньої Азії та Близького Сходу, попередник лютні,відомий з VI ст. Корпус з дерева або гарбуза грушоподібної форми,дека …
УДАРНІ ІНСТРУМЕНТИ
музичні інструменти, де звук видобувається за допомогою удару. Залежно від акустичного вібратора У.і. поділяються на мембранофони, де звучить мембрана, та ідіофони, де звучить корпус …
УДАРНА УСТАНОВКА
див. Ударні інструменти.
УДАРНИК
1. Деталь музичного інструменту, призначена для видобування звуку (напр., серце в дзвоні). 2. Виконавець на ударних інструментах.
УДЖ
кабардинський народний парний танець. Музичний розмір2/4 або 6/8. Існують два різновиди У. - величний і плавний У.- пух та більш рухливий і динамічний У.-хешт.
УЗЛЯУ
гра голосом, двоголосний спів одного виконавця, який одночасно видобуває звуки орнаментованої мелодії, імітуючи звучання духових інструментів, та низького бурдонного баса. Вірогідно, що це …
УЗУН-КАЙ
башкирський народний музичний жанр, що охоплюєпісні лірико-епічного характеру та інструментальні мелодії - імпровізації, які виконуються співаком в стилі кай (гортанний спів) в супроводі на …
УЗУНДУРА
азербайджанський сольний жіночий танець, поширений також у Вірменії і Грузії. Музичний розмір - 6/8, темп помірний.Має тричастинну структуру з плавним рухом мелодії в середнійчастині.
УКУЛЕЛЕ
(інд. ukulele) - струнний щипковий музичний інструмент, маленька чотириструнна гітара. У. застосовувався в спазм-бенд табув дуже популярним в 1920 роках.
УЛІГЕР
бурятський та монгольський героїчний епос, що розповідає про боротьбу та перемоги героїв над силами зла. У. створювали і виконували народні співаки - сказителі - улігерчи в …
УЛІГЕРЧИ
професійний співак-сказитель, виконавець епосу улігер.
УМІННЯ
здатність людини до виконання певних дій шляхом доцільного використання набутих знань і навичок, володіння складною системою психічних і практичних дій стосовно музичного …
УНДЕЦИМА
(від лат. undecima - одинадцята) - 1. Один із складенихінтервалів, який охоплює 11 ступенів. Позначається цифрою 11. У. можна розглядати як кварту через октаву. Чиста У. містить 8 1/2тонів. …
УНДЕЦИМАКОРД
акорд з шести звуків, розташованих за терціями. Відстань між верхнім і нижнім звуками в основному вигляді складає ундециму.
УНТЕРТОНИ
(від нім. unter - нижній і гр. tonos - наголос) - послідовність часткових тонів, розташований нижче основного тону вібратора, дзеркальне відбиття натурального звукоряду. У. виникають в …
УОРК-СОНГ
(англ. work song - робоча пісня) - архаїчний тип трудової пісні з фольклору афро-американських негрів. Визначальною рисою У.-с., в якому відбиваються характерні риси негритянської музики, є …
УОШБОРД
(англ. washboard - пральна дошка) - ударний фольклорний музичний інструмент північноамериканських негрів, звичайна пральна дошка або її замінник з хвилястою поверхнею. На У. грають пальцями …
УРМУЛІ
старовинна грузинська народна пісня, яку виконує візник, що їде арбою. У. відзначається імпровізаційним характером, чергуванням речитативу з широко розвиненою та орнаментованою мелодією.
УРТЕКСТ
(нім. Urtekst - текст часу) - первісний текст, оригінал музичного або літературного твору.
УСПІХ
позитивний результат діяльності, факт найвищого досягнення поставленої мети. Здобутий У. є великим збудником нової енергії,могутнім стимулятором творчих пошуків і злетів.
УСТАНОВКА
(в психології) - стан готовності до активної дії, спрямованої на досягнення певної мети чи задоволення потреби. Теорію У., яка грає значну роль для музичного навчання і мистецької …
УСТОЇ
спільні загальні логічні категорії ладових елементів (звуків, співзвуч), які втілюють спокій, опору. У. є альтернативою неустоїв. В ритмиці У. - велика тривалість, в мелодиці - сильна доля. …
УСУЛЬ
(араб. - основні положення, закони) - ритмічна фігура в музиці народів Сходу, яку виконує ударний інструмент (барабан, бубон), супроводжуючи спів, гру на музичному інструменті, танець.
УТ
(лат. ut) - первісна назва звуку С в григоріанській сольмізації,яку пізніше замінив склад до.
УФАР
= уфор 1. Частина східного інструментального циклу. 2. Таджицький сольний або масовий народний танець. Музичний розмір 6/8 або 7/8. Виконується зі співом або супроводжує пісню грою на …
УЯВА
психічний процес, який полягає у створення людиною нових образів, думок, уявлень, ідей тощо на гранті попереднього художньо-музичного досвіду.
УЯВЛЕННЯ
чуттєво - слуховий образ акустичних музичних явищ,що зберігається і відтворюється в свідомості музиканта без впливуна органи чуття. Розвиток У. має велике значення в музичній педагогіці, …


© ukrslov.com - 2010