Домівка Про проект Зворотний зв'язок Зробити закладку
beta

  
ukrslov.com →  Музичні терміни →  А Б В Г Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я A

Слова на лiтеру Ф (92)

ФІГУРА
(від лат. figura - зовнішність, образ, зображення, якість, форма) - 1. Характерна група звуків (мелодична Ф.) або ритмічних долей (ритмічна Ф.), яка повторюється неодноразово. 2. Елемент …
ФІГУРАЦІЯ
(від лат. figuro - утворюю, формую, зображаю) - ускладнення музичної фактури шляхом введення мелодичних чи ритмічних елементів. Існують такі види Ф.: гармонічна - рух звуків за тонами …
ФІДЕЛЬ
(від лат. fides - струна) - струнний смичковий інструмент, попередник родин віол та скрипок. Застосовувався менестрелями та жонглерами як сольний інструмент для супроводу співу та в …
ФІЛ
= файл (англ. fill - заповнювати) - інструментальний відіграш - відповідь у блюзі.
ФІЛІРУВАННЯ
= філіювання (іт. filare - послаблювати, відпускати) -вокальний прийом, що полягає в поступовому зменшенні (або збільшення) сили звуку на витриманій ноті протягом тривалого часу (майже те …
ФІЛАРМОНІЯ
(від гр. phileo - люблю і harmonia - гармонія) - концертна організація, яка пропагує музичні твори та виконавську майстерність. Ф. були організовані в багатьох містах Європи (Берлін, …
ФІЛД-КРАЙ
(англ. field - поле і cry - план) - жанр негритянського фольклору, різновид трудової пісні-перегуку, яку виконували негри -раби під час роботи на плантаціях. Використання Ф.к. сприяло …
ФІНАЛ
(іт. finale - останній, кінцевий, остаточний) - 1. Остання частина циклічного музичного твору (сонати, симфонії, концерту і т.д.), яка підводить його підсумок. 2. Заключна сцена опери, …
ФІНАЛІС
(іт. finalis - кінцевий, граничний) - 1. Заключний тон в церковних ладах, що виконує функцію основного тону, наближену до тоніки, і сприймається як досягнення спокою. 2. В псалмодичній …
ФІОРИТУРА
(іт. fioritura - квітування) - віртуозні мелодичні прикраси (найчастіше у вокальній музиці). Див. Орнаментика, Колоратура.
ФІСГАРМОНІЯ
(гр. phis - міх і harmonia - гармонія) - пневматичнийязичковий інструмент з фортепіанною клавіатурою. Натискаючи на педалі ногами (в деяких Ф. існує ручний важіль), виконавець з міхів подає …
ФІСТУЛА
(від лат. fistula - дудка, трубка) - 1. Назва високого регістру чоловічого голосу, яка вийшла з вжитку (див. Фальцет). 2. Старовинна назва одноствольних та багатоствольних флейт (тибія, …
ФІТА
буква грецької абетки, яка застосовувалась в крюковій нотації для позначення особливо тривалих мелодій певного гласу.В знаменному співі нараховується 132 фіти з різними мелодичними …
ФА
(fa) - 1. Одна з складових назв звуків, те ж, що F або f. 2. Стрійінструментів (in F), які звучать: а) на 3 1/2 тони нижче написання (англійський ріжок, валторна); б) на 2 1/2 тони вище …
ФА-ДІЄЗ МІНОР
мінорна тональність, тонікою якої є фа-дієз (теж, що fis-moll). Має три дієзи біля ключа (фа-, до-, соль-дієз).
ФА-ДІЄЗ МАЖОР
мажорна тональність, тонікою якої є фа-дієз (те ж, що Fis-dur). Має шість дієзів біля ключа (фа-, до-, соль-, ре-, ля-, мі-дієз). Енгармонічно дорівнює соль-бемоль мажору.
ФА-МІНОР
мінорна тональність, тонікою якої є нота фа (те саме, що f-moll). Має чотири бемолі біля ключа (сі-, мі-, ля-, ре-бемоль).
ФА-МАЖОР
мажорна тональність, тонікою якої є нота фа (те саме, що F-dur). Має один бемоль біля ключа (сі-бемоль).
ФАГОТ
(іт. fagotto - вузол, в`язка) - дерев`яний духовий язичковий музичний інструмент з конічним стволом та подвійною тростиною.Звук Ф. сильний, гучний, дещо гугнявого тембру з контрастними …
ФАКТОР
(від лат. facio - роблю) - рушійна сила, причина певногоявища або процесу. Ф. поділяються на зовнішні щодо особистостіта внутрішні, закладені в самій людині.
ФАКТУРА
(лат. factura - виготовлення, обробка, побудова) - 1. Сукупність засобів музичної виразності, конкретне оформлення музичної тканини. Елементами Ф. є мелодія, гармонія, супровід, акорди, …
ФАЛЬСОБОРДОН
(від іт. falsobordone - несправжній бас) - див. Фобурдон.
ФАЛЬЦЕТ
(іт. falsetto, від falso - удаваний, несправжній, штучний) -найвищий регістр чоловічого співацького голосу, коли під час звукоутворення голосові складки змикаються неповністю, коливаючись …
ФАНДАНГО
(ісп. fandango) - 1. Загальна назва великої групи іспанських парних танців, що побутували під різними назвами (малагенья, грандина, ронденья, картахенера та ін.) 2. Іспанський народний …
ФАНКИ
(англ. funky - той, що ухиляється, боягуз) - виконавський стиль сучасного джазу, започаткований музикантами хард-бопу наприкінці 1950 років, гітарний реп - речитатив. Для Ф. властиві гостра …
ФАНФАРА
(іт. fanfara) - 1. Мідний духовий інструмент подібний до труби без вентилів, натуральна труба (сигнальний ріжок, горн). 2. Сигнал для труби, переважно урочистого характеру, який складається …
ФАНФАРНИЙ МАРШ
військовий марш з урочистими сигнальними темами, які виконують фанфари, прикрашені прапорами з емблемами, золотими шнурами та кистями. Ф.м. надає військовому церемоніалу особливу …
ФАРАНДОЛА
(фр. farandole) - старовинний провансальський народний танець, який виконували під час християнських календарних свят, проносячи перед танцюристами легендарне опудало. Музичний розмір - …
ФАЦИЛІТАЦІЯ
(від лат. faclies - образ, обличчя) - підвищення продуктивності праці людини під впливом присутніх. Ф. є важливим чинником успіху музиканта виконавця, якщо його психологічні якості …
ФЕРМАТА
(іт. fermata - зупинка, затримка) - 1. Зупинка музичного руху (темпу), яка дозволяє збільшувати тривалість звуків або паузбез зміни музичного розміру. 2. Знак нотопису, що дає право …
ФЛАЖОЛЕТ
(фр. flagolet - флейточка, свиріль) - 1. Невелика поздовжня флейта високого регістру, різновид блокфлейти, виготовлена з слонової кістки або самшиту, з 6 ігровими отворами та свистковим …
ФЛАМЕНКО
(ісп. flamenko - циганський) - музичний стиль, пов`язаний з традиціями іспанських циган: музика, пісні, танці, гра на гітарі в стилі Ф., якому притаманні гіпертрофоване емоційне …
ФЛЕЙТА
(від лат. flatus - подув) - духовий музичний інструмент, де звук видобувають, вдуваючи повітря безпосередньо в канал. Існують два основні види Ф. - поздовжня та поперечна. Сучасні Ф. …
ФЛЕЙТА ПАНА
1. Загальна назва родини багатоствольних флейт. 2. Набір відкритих згори трубок різного розміру з тростини, бамбуку, комишу та ін. трубок, з`єднаних тростиновими планками і джутом.
ФЛЕКСАТОН
(від лат. flexus - вигнутий і тон) - язичковий ударний інструмент, де вібратором є сталевий язичок. Звук має дзвінкий, ззавиванням. Застосовується в естрадній музиці та інколи - в …
ФЛОЯРА
= фрила = фрела = флоера = довбушівка флояра, фрила, фрела, флоера, довбушівка і т.д. - українська дерев`яна відкрита поперечна флейта з 6 ігровими отворами, споріднена тилинці, …
ФЛЮГЕЛЬ
(нім. Flugel - крило) - стара назва клавішних музичних інструментів з крилоподібним корпусом, в XVII ст. - різновидів клавесину, з XVIII ст. - різновидів фортепіано.
ФЛЮГЕЛЬГОРН
(від нім. Flugel - крило і Horn - ріг) - мідний духовий широкомензурний музичний інструмент, що за зовнішнім виглядом нагадує трубу або корнет-а-пістон з трьома-чотирма вентилями.На основі …
ФОБУРДОН
(фр. faux-bourdon - фальшивий бас) - 1. Англійський різновид дисканта, що походить від гімеля. 2. Нижній голос англійського органума, що додавався під час виконання. 3. Техніка триголосної …
ФОЛІЯ
(порт. folia - гучні веселощі) - народний танець португальського походження, який виконували переодягнені жінками чоловіки, що поводились шумно, наче втративши здоровий глузд. Музичний …
ФОЛК-РИВАЙВЛ
(англ. folk revival - народне відродження) - напрямок року, який виник і поширився наприкінці 1950 - початку 1960-х років. Ф.р. ґрунтувався на народних піснях і мав яскраве громадське …
ФОЛЬКЛОР МУЗИЧНИЙ
(від англ. folk - народ і lore - наука) -див. Народна музика.
ФОЛЬКЛОРИСТИКА МУЗИЧНА
див. Етнологія музична.
ФОНІЗМ
(від гр. phone - голос) - характер звучання музики, що визначається акустичними особливостями її відтворення, структурою акордів, інтервалами, розташуванням, регістрами, тривалістю, …
ФОНАСТЕНІЯ
(від гр. phone - голос і stenos - вузький) - хвороба співаків, що виявляється у швидкій втомлюваності голосового апарату,погіршенні інтонації, зміні тембру, тремоляції звуку голосу. При …
ФОНАЦІЯ
(від гр. phone - голос) - складний нервово-руховий процес взаємодії усіх органів і систем голосового апарату, який за участю та під контролем центральної нервової системи забезпечує …
ФОНЕМАТИЧНИЙ СЛУХ
(від гр. phonema - слово, звук, голос) - вид слуху, який забезпечує розрізнення звуків мовлення як фонем,що забезпечує правильну вимову, сприйняття та розуміння змісту слів. Розвиток Ф.с. у …
ФОНОГРАФ
(від гр. phone - звук і grapho - пишу) - апарат для записування і відтворення звуку, який в 1877 році винайшов Т.Едісон.
ФОНОЛА
(від гр. phone-звук) - фортепіано з спеціальним пристроєм для гри без участі виконавця - піаніста (механічне фортепіано).
ФОНОПЕДІЯ
(від гр. phono - звук, голос і paidos - дитина) - практичний метод розвитку голосу (ФМРГ), розроблений В.Ємельяновим для диригентів-хормейстерів дитячих і юнацьких хорових колективів і …
ФОНОТЕКА
(від гр. phone - звук і theke - ящик) зібрання та сховище фонограм та звукозаписів музики, літературних творів, театральних вистав, зборів тощо, які доцільно зберігати для наступного …
ФОР БІТ
(англ. four beat - чотири удари) - характерне для стилю свінг рівномірне акцентування інструментами джазової ритмічної групи кожної долі чотиридольного такту.
ФОРЛАНА
(іт. forlana) - італійський народний парний танець. Музичний розмір 6/8 та 6/4, ритм пунктирний. Виконується в швидкому темпі, з постійним зростанням динаміки аж до екстатичної, у супроводі …
ФОРМІНГС
(гр. phormings) - давньогрецький щипковий музичний інструмент, різновид ліри, на якому акомпанували співу.
ФОРМА ДЖАЗОВА
найбільш типова Ф. джазової музики - тема зваріаціями, яка складається з структурно завершеної теми, яку виконує ансамбль, та наступного ряду видозмінених повторень - …
ФОРМА МУЗИЧНА
див. Музична форма.
ФОРМАНТА
(від лат. forma - форма, побудова, структура) - 1. Групаобертонів, наявність яких визначає темброве забарвлення якості звучання співацького голосу або музичного інструменту, а також …
ФОРСУВАННЯ ЗВУКУ
напружене видобування звуку надмірної сили протягом тривалого співу. Наслідки Ф.з. надзвичайно шкідливі - це тремоляція голосу, нестійке і погане інтонування, хвороби голосового апарату …
ФОРТІССІМО
(іт. fortissimo - дуже гучно) - найвищий ступінь гучності, надзвичайно гучно. Позначається fff. Див. Додаток ХІІ.
ФОРТЕ
(іт. forte - голосно, гучно) - основне позначення великої сили звуку. Скорочено позначається буквою f Див. Додаток ХІІ.
ФОРТЕПІАНЕ ТРІО
1. Ансамбль, який утворюють скрипка, віолончель і фортепіано. 2. Твори, призначені для виконання Ф.т.(1).
ФОРТЕПІАННИЙ АНСАМБЛЬ
ансамбль піаністів (від двох фортепіано) або інструментальний ансамбль будь-якого іншого складу, до якого входить фортепіано.
ФОРТЕПІАННИЙ КВІНТЕТ
1. Камерний ансамбль, який утворюють струнний квартет (дві скрипки, альт, віолончель) та фортепіано. 2. Твір у формі сонатного циклу для п`яти виконавців - Ф.к.(1).
ФОРТЕПІАННИЙ КВАРТЕТ
1. Ансамбль, який утворюють скрипка, альт, віолончель та фортепіано. 2. Твір у формі сонатного циклу для Ф.к.(1).
ФОРТЕПІАНО ЦИФРОВЕ
електронний музичний інструмент, дія якого ґрунтуєшся на застосуванні новітньої цифрової технології запису та відтворення звуків. Ц.ф. не потребує настроювання, може звучати як рояль, …
ФОРТЕПЬЯНО
(від іт. forte - гучно і piano - тихо) - узагальнена назва родини клавішних музичних інструментів, де звук видобувається за допомогою ударної системи і виконує мелодичну, гармонічну та …
ФОРШЛАГ
(нім. Vorschlag - переднаголос) - назва мелодичної прикраси, яка складається з одного або кількох звуків, що передують основному звуку мелодії. Існує два різновиди Ф.: короткий Ф. …
ФРАГМЕНТ
(від лат. fragmentum - уламок, шматок) - уривок з музичного твору.
ФРАЗА
(від гр. phrasis - висловлювання) - 1. Елемент музичної форми, невелика послідовність двох-трьох мотивів, що не перебільшує відносно завершеної частини музичної теми (періоду, речення). В …
ФРАЗУВАННЯ
1. Логічна побудова музичного речення, фрази, періоду. 2. Виразне виконання музичних фраз з метою досягнення найбільш яскравого, виразного і правильного розкриття образного змісту твору, …
ФРЕЙЛЕХС
традиційна єврейська весільна музична гра, яку складають вокально - інструментальні номери, танці та мовні репризи.
ФРИГІЙСЬКА КАДЕНЦІЯ
= фригійський каданс 1. Особливий вид каденції, яку складають звороти: IV6 - V, I - V6 - IV6 -V, a також I - V(від мінорної тоніки). В музиці віденських класиків та подальшому майже не …
ФРИГІЙСЬКА СЕКУНДА
1. Інтервал між І та ІІ ступенями фригійського ладу(мала секунда). 2. Понижений ІІ ступінь натурального мінору.
ФРИГІЙСЬКИЙ ЛАД
давньогрецький натуральний лад, який відрізняється від натурального мінору зниженим ІІ ступенем (див. Додаток XVII).
ФРИШКА
(уг. friska - бадьорий, жвавий) - швидка частина угорськихнародних танців палоташа і чардаша.
ФРОТОЛА
(від іт. frotta - юрба) - старовинна італійська багатоголосна лірична пісня XV - XVI ст. за світським текстом, яку виконували на карнавалах і театральних виставах. Для Ф. властиві: …
ФУГА
(від лат. fuga - біг) - 1. Найвища форма поліфонічного твору, що спирається на імітаційне проведення однієї, двох та більше тем послідовно в усіх голосах відповідно до певного …
ФУГАТО
(іт. fugato - подібне до фуги) - частина музичного твору, написаного за зразком експозиції фуги з епізодичним використанням простої імітації. Ф. часто є епізодом музичного твору гомофонного …
ФУГЕТА
(іт. fughetta - маленька фуга) - невелика фуга, яку відрізняє від класичної не тільки менший розмір, але й прості теми та відносно нескладний розвиток. Зразки Ф. - у Й.С.Баха, …
ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ БАС
особливий басовий голос, складений з основних тонів акордів для показу механізму дії тональних зв`язків. Термін Ф.б. запропонував Ж.Ф.Рамо.
ФУНКЦІЇ ГАРМОНІЧНІ
1. Те ж, що тональні функції в усіх їх трактуваннях (функціональні, ступеневі та інші). 2. Будь-які значення звуків і співзвуч у багатоголосній музиці. Крім тональних функцій - центральних …
ФУНКЦІЇ ЗМІННІ
гармонічні значення тонів і акордів, які тяжіють до місцевого центру, а не до тоніки. Теорію Ф.з. розробивЮ.Тюлін.
ФУНКЦІЇ ЛІНЕАРНІ
особливі гармонічні значення акордів, які визначаються поширенням на акордові комплекси форм лінійногоруху - поступального у прохідних звуків, колоподібного у допоміжних і т.д. До Ф.л. …
ФУНКЦІЇ ЛАДОВІ
значення функцій ладу, яке визначається залежністю нестійких ступенів від стійких в мажорно-мінорній системі. Основний тон (1 ступінь) має функцію тоніки, VII і II ступені - нижнього і …
ФУНКЦІЇ МОДАЛЬНІ
значення елементів модального типу, дематеріалом є звукоряд, а не співвідношення акордів. Ф.м. є відношеннями, перш за все, секундових тонів гами. Ф.м. домінують у ладових побудовах музики …
ФУНКЦІЇ ТОНАЛЬНІ
різноманітні значення, які може мати для гармонічної логіки кожний акорд щодо конкретної тоніки (Г.Риман).Ладовий фундамент класичної тональності - мажорний чи мінорнийтризвук, який …
ФУНКЦІОНАЛЬНА ІНВЕРСІЯ
спрямування гармонічного руху не до консонансу, а до дисонансу, не до устою, а до неустою, недо розв`язання, а до напруження, не до тоніки, а до нетонічних елементів.
ФУНКЦІОНАЛЬНА МУЗИКА
= вжиткова музика жанри та окремі твори, зорієнтовані на виконання таких функцій, які відіграютьвжиткову роль. Це обрядова, церковна, ритуальна і церемоніальна музика, а з ХІХ ст. - …
ФУНКЦІЯ
(лат. functio - відповідність, відображення) - правило, за яким значенню кожної незалежної змінної відповідає значення певної залежної змінної. Поняття Ф. є одним з центральних теоретичних …
ФУРІАНТ
(від лат. furia - лють) - чеський народний парний танець.Музичний розмір 3/4 або змінний 2/4 та 3/8. Темп спочатку жвавий, стрімкий, потім повільний, урочистий. Ф. характеризує зміна рухів …
ФУРУЙЯ
(уг. furulya) - угорський дерев`яний духовий інструмент, подібний до поздовжньої флейти. Велика Ф. має довжину близько1000 мм, звичайна Ф. - від 300 до 600 мм, та 5 - 6 ігрових отворів. Ф.- …
ФЬЮЖН
(англ. fusion - сплав) - напрямок рок-музики, який виник на гранті джаз-року в 1970 роках і є синтезом музики року та джазової імпровізації. Ф. використовує елементи сучасної музичної …


© ukrslov.com - 2010