Домівка Про проект Зворотний зв'язок Зробити закладку
beta

  
ukrslov.com →  Музичні терміни →  А Б В Г Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я A

Слова на лiтеру Г (114)

1 2 > >>
ГІГІЄНА ГОЛОСУ
дотримання правил співацької поведінки та голосового режиму. Порушення норм Г.г. може викликати гострі або хронічні захворювання голосового апарату і навіть призвести до повної втрати …
ГІДЖАК
= гиджак струнний інструмент тюркських народів з корпусом з гарбуза або дерева та 2 - 4 струн. Звук видобувається смичком. Застосовується для сольної та ансамблевої гри.
ГІДРАВЛОС
античний орган, де тиск повітря, яке надходить до труб, підтримувався стовпом води. Винайдений в ІІІ ст. до н.е. в Александрії, був поширений в Римській імперії та Візантії.
ГІМЕЛЬ
(від лат. gemellus - парний, близнюк) - 1. Форма кельтського багатоголосся XIIІ ст. Двоголосний Г. починається і закінчується унісоном, а в основній частині проходить паралельними терцями, …
ГІПОЛАДИ
(від гр. hypo - під, знизу) - старовинні лади, звукоряди яких будуються від домінанти та містять тоніку посередині - див. Давньогрецькі лади, Середньовічні лади, Натуральні лади (Додаток …
ГІСТРІОН
(від лат. histrio) - 1. Актор у Давньому Римі. 2. Мандрівний актор і музикант в країнах Західної Європи. У Франції існувала назва - жонглер, в Німеччині - шпільман, в Росії - скоморох, у …
ГІТАРА
(від гр. kithapa - кифара) - струнний щипковий інструмент з дерев’яним 8 - подібним корпусом, резонаторним отвором, шийкою з грифом та 19-24 металевими ладами. Існує кілька різновидів Г.: …
ГАЇВКА
див. веснянка.
ГАВАЙСЬКА ГІТАРА
шестиструнний щипковий інструмент з родини гітар. На Г.г. грають, поклавши її на коліна і притискуючи струни металевою пластинкою. Звук, який має своєрідне вібруюче забарвлення, видобувають …
ГАВАЛ
= далдама = кілі = дачу 1. Дагестанський двосторонній барабан, на якому грають пальцями або колотушками. 2. Азербайджанський бубон.
ГАВОТ
(від прованс. gavoto - танець гавотів) - старовинний французький танець; темп - помірний; розмір - 4/4 із затактом на дві чверті, дві або три восьмих. З XVIII ст. - популярний танець на …
ГАГІЛКА
див. Веснянка. = гадулка = годулка = гудулка болгарський смичковий інструмент з дерев’яним корпусом грушоподібної форми . Має 3 - 4 ігрових та 7 - 10 резонансних струн. Стрій - …
ГАГАКУ
витончена японська оркестрова музика, загальна назва японського музично - театрального мистецтва.
ГАЙДА
(болг.), гайде(сербохорватський) - народний музичний інструмент, подібний до волинки.
ГАЛА-КОНЦЕРТ
(від фр. gala - урочистість) - святковий, урочистий концерт.
ГАЛАНТНИЙ СТИЛЬ
(від фр. galante - вишуканий) - стиль європейської музики XVII ст., який відзначався ясністю. доступністю та вишуканістю. Прикрашена мелізмами мелодія супроводжувалася простою і прозорою …
ГАЛОП
(фр. galop - біг навскоки) - швидкий, стрімкий веселий бальний танець XIX ст. з підскоками; розмір - 2/4. До художніх зразків належать Г. Ф. Ліста, М. Глінки, Ф.Шуберта, Й.Штрауса, …
ГАЛЬЯРДА
(іт. gagliarda - весела, бадьора) - старовинний парний, інколи сольний танець поширений в Європі XV - XVII ст. Темп - помірно швидкий, розмір - 3/4; відзначається акордовим складом, …
ГАМА
(грецьке) - 1. Буква грецької абетки, якою позначалась найнижча нота. 2. Частина звукоряду в межах октави, де ступені ладу розташовані послідовно один за одним у висхідному або низхідному …
ГАМА ЧОРНОМОРА
див. Цілотонна гама.
ГАМБІСТ
виконавець на гамбі.
ГАМБА
див. віола.
ГАМБАНГ
індонезійський ударний інструмент з родини ідіофонів, який складається з дерев’яних дощечок або металевих пластинок, закріплених на металевій підставці. Звук - гучний та різкий видобувають …
ГАМЕЛАН
індонезійській національний оркестр, утворений з ударних інструментів. Застосовується в драматичних, балетних, пісенно-танцювальних виставах, урочистих церемоніях, святах, маніфестаціях, …
ГАРЛЕМСЬКИЙ ДЖАЗ
назва стильових напрямів негритянського джазу 1920-1930 років, пов’язана з музичним побутом Нью- Йоркського району Гарлему. Характеризується самобутньою манерою виконання блюзу, …
ГАРМОНІЗАЦІЯ
1. Виявлення тонально-функціональної сутності мелодії та її супровід відповідними акордами. В умовах різноманітності сучасної гармонії можливі суттєві відмінності варіанти Г. однієї …
ГАРМОНІКА
1. Загальна назва групи пневматичних музичних інструментів, де джерелом звуку виступають металеві язички, прикріплені одним кінцем до спеціальних пластинок, з’єднаних з міхом клапанами, які …
ГАРМОНІУМ
велика фісгармонія ширшого діапазону і потужнішого звучання. Подібно до органа, Г. має регістри, які змінюють забарвлення звука.
ГАРМОНІЧНА ФУНКЦІЯ
роль і значення акорду в гармонічний системі, вияв ладової функції в акордах. Існує два основних види функціонального значення акордів: 1) Стійкість - функція тоніки, за якою визначається …
ГАРМОНІЧНИЙ ІНТЕРВАЛ
див. інтервал гармонічний.
ГАРМОНІЧНИЙ АНАЛІЗ
аналіз гармонічної побудови музичного твору; метод наукового дослідження музики.
ГАРМОНІЧНИЙ МІНОР
натуральний мінорний лад з підвищеним на півтон VII ступенем. Див. Додаток XVII.
ГАРМОНІЧНИЙ МАЖОР
натуральний мажорний лад з пониженим на півтон VI ступенем. Див. Додаток XVII.
ГАРМОНІЧНИЙ РЯД
звукоряд, який виникає внаслідок спонтанного поділу струни (вібратора) на рівні частини під час коливання. Г.р. виникає незалежно від абсолютної висоти тону вібрато, тому за будь-якого …
ГАРМОНІЯ
(гр. harmonia - співзвучність, співрозмірність частин цілого) - один з провідних виражальних засобів музики. Основу Г. складають музичні інтервали, на використання яких спирається розвиток …
ГАРМОНЬ
= гармоніка = гармонія кнопковий пневматичний інструмент, попередник баяна і акордеона. Широкого поширення набула в Росії, де існувало чимало її різновидів - бологоєвська, тульська, …
ГАСТРОЛЬ
(від нім. Gast - гість та Rolle - роль) - виступ артиста або колективу в місті чи країні, де вони постійно не працюють.
ГАУДЕАМУС
(лат. gaudeamus - будемо радіти) - середньовічна пісня, яка в обробці К.Кіндлебена (1781) стала популярним студентським гімном, який славить радість життя, молодість і науку.
ГАУЧО-ТЕАТР
(від аргент. gauco - пісня скотаря) - аргентинський музичний театр.
ГЕЙША
японська співачка і танцівниця, яка акомпонує собі на сямісені.
ГЕКЕЛЬФОН
(нім. Geckelfon) - дерев’яний духовий музичний інструмент, баритоновий гобой. Звучить на октаву нижче за гобой. Діапазон - від H до f2. Має широку мензуру і кулястий розтруб. Застосовується …
ГЕКСАХОРД
гр. hexachordos - шестиструнний) - діатонічний шести-ступеневий звукоряд, що вживався в музичний практиці Середньовіччя. Г. складався з послідовності: тон - тон - півтон - тон - тон. …
ГЕЛІКОН
(гр. elicos - круглий) - мідний духовий басовий мундштучний музичний інструмент з родини бюгельгорнів. Має форму спіралі, що дозволяє носити його, одягаючи через ліве плече. Застосовується …
ГЕМІОЛІКА
(від гр. gemiolia - полуторний) - інтервальна структура з півторатоновим інтервалом збільшеної секунди в одному або кількох тетрахордах. Див. Угорська гама.
ГЕМІОЛА
(гр. gemiolia - полуторний) - 1. В мензуральній нотації - група з трьох нот поміж груп з двох нот тієї сумарної тривалості. 2. Дводольний мотив в тридольному такті.
ГЕМІТОНІКА
(від гр. gemitoion - півтон) - півтонова звукова система, де кожний звук є самостійною одиницею. Застосована А.Веберном, К.Штокгаузеном, П.Булезом, Е.Денисовим, А.Шнітке та ін.
ГЕНДАНГ
= кенданг індонезійський барабан циліндричної або конічної форми з однією або двома мембранами. Звук видобувається пальцями, кистю руки або колотушкою. Застосовується в традиційному …
ГЕНДЕР
індонезійський ударний інструмент, подібний до металофону. Складається з 12-14 металевих пластинок, закріплених на дерев’яній підставці, та підвішених трубок-резонаторів з бамбуку. Звук …
ГЕНЕРАЛ БАС
(нім. Generalbass - загальний бас) - 1. Те ж, що цифрований бас; - в ансамблевий музиці XVII - XVIII ст. - партія органа (клавесина) у вигляді басового голосу з цифрами, що вказують, які …
ГЕНЕРАЛЬНА ПАУЗА
одночасна пауза для всього складу оркестру або ансамблю тривалістю не менше такту. Звичайно Г.П. буває раптовою і позначається латинськими літерами G.P.
ГЕНЕРАЛЬНА РЕПЕТИЦІЯ
остання репетиція перед прем’єрою спектаклю або концерту, коли максимально дотримуються умови відкритої прилюдності.
ГЕНСЛЕ
(польск. gensle) - 1. Загальна назва старовинних польських інструментів, подібних до гусель. 2. Польський народний смичковий інструмент з дерев’яним видовбаним корпусом та 3 - 4 струнами. …
ГЕПТАТОНІКА
грецька звукова система з семи ступенів в межах октави. В діатоніці - п’ять великих та дві малих секунди.
ГЕРМЕНЕВТИКА МУЗИЧНА
(від гр. hermeneuo - роз’яснюю) - мистецтво і теорія тлумачення змісту музичного твору, напрям музикознавства, заснований в 1902 році Г.Кречмаром.
ГЕТЕРОФОНІЯ
(від гр. heteros - інший та phone - звук, голос) - спільне виконання одноголосної мелодії з відхиленням від унісону. Г. - одна з початкових форм багатоголосся, яка утворюється в різних …
ГЛІСАНДО
(фр. glissant - ковзаючи) - особливий виконавський прийом гри на музичних, який полягає в легкому та швидкому ковзанні пальцем струною (арфа, смичкові, щипкові та ін.), нігтями одного чи …
ГЛІТЕР-РОК
(англ. glitter - блискучий, пишний) - антитеза прогресивного та арт-рока, що характеризувалась орієнтацією на прямолінійний рок-н-рол та акцентуванням зовнішніх ефектів - фантастичних …
ГЛАС
(давньослов’янське - голос) - в давньому церковному співі - ряд діатонічних поспівок, пов’язаних з певними ділянками церковного звукоряду. Вісім Г. утворювали систему осмогласія, яка …
ГЛЕМ-РОК
(англ. glam - ефект, ілюзія) - напрямок року, який з’вився на початку 1970 років в Англії як суміш рок-н-ролу, арт і хард- року, одвертої естради та англійського кабаре. Характеризується …
ГЛОКЕНШПІЛЬ
див. Дзвіночки.
ГЛОРІЯ
(лат. gloria - слава) - хвалебний піснеспів католицької церкви, друга частина меси. Музика Г. - велична, урочисто - святкова. Митці різних епох - Д.Палестрина, О.Лассо, Й.С.Бах, Й.Гайдн, …
ГЛОСИ
(ісп. glosas) - 1. Орнаментальні прикраси в іспанській інструментальній музиці XVI - XVIII ст, які відрізняються від мелізмів ритмічною точністю та різноманітністю мелодичної форми. Назва …
ГОБОЙ
(від фр. haut - високий та bois - дерево) - 1. Дерев’яний язичковий духовий музичний інструмент, конічна трубка довжиною 59 - 61 см з двох колін та розтрубу. Має 20 отворів з клапанами. …
ГОКЕТ
(лат. hoquetus - дослівно: гикавка) - середньовічна поліфонічна форма, де поділена на шматки і окремі звуки мелодія переходить від одного голосу до іншого. Г. виник близько 1200 року на …
ГОЛОВНІ СТУПЕНІ
перший, четвертий та п’ятий ступені ладу - тоніка, субдомінанта і домінанта. Акорди, побудовані на Г.с., мають важливе значення в мажоро - мінорній системі ладів.
ГОЛОВНІ ТРИЗВУКИ
тризвуки, побудовані на I, IV, V ступенях мажору і мінору.
ГОЛОВНА ПАРТІЯ
перший структурно оформлений розділ сонатної експозиції (і репризи), який є викладом головної теми в основаній тональності, часто разом з її розвитком, що проходить безпосередньо після …
ГОЛОВНА ТЕМА
основна музична думка твору, яка широко та різнобічно змінюється в процесі розвитку. Характеризується індивідуальністю тематичного матеріалу, чіткою тональною та структурною визначеністю.
ГОЛОВНА ТОНАЛЬНІСТЬ
1. Тональність, у якій викладається та, як правило, закінчується музичний твір. Г.т. часто є складником назви твору (напр., симфонія соль мінор, етюд Es - dur). 2. Тональність, від якої …
ГОЛОВЩИК
провідний співак та керівник давньоруського церковного хору, майстер співу, знавець мелодичної імпровізації та співу за крюковим нотописом.
ГОЛОС
(іт. voce) - 1. Звуки, які утворюються голосовим апаратом людини і забезпечують спілкування людей та передачу думок звуковим шляхом. Залежно від характеру роботи механізмів голосоутворення …
ГОЛОС СПІВАЦЬКИЙ
складна біофізична функція людського організму, сукупність музичних звуків, які утворюються голосовимапаратом. Г.с., як акустичне явище, характеризується висотою, силою (гучністю), …
ГОЛОСНИК
див. Резонаторні отвори.
ГОЛОСОВЕДЕННЯ
1. Рух кожного голосу в багатоголосному творі. 2. Співвідношення двох або кількох голосів, які рухаютьсяодночасно. Основні види Г. - паралельне, пряме, непряме і протилежне.
ГОЛОСОВИЙ АПАРАТ
сукупність органів людини (гортань з голосовими складками, носоглотка, трахея з мембраною, носові та ротові порожнини, легені з бронхами, діафрагма, м’язи черева, міжреберні м’язи, щелепи, …
ГОМОФОНІЯ
(від гр. homos - рівний і phone - звук, голос) - багатоголосний склад музики, в якому один з голосів (як правило, верхній) є головним, а інші лише супроводжують, акомпанують йому.
ГОНГ
(індонез. gong) - ударний інструмент з родини ідіофонів. 1.Китайський Г. - металеве коло діаметром 50 - 80 см з загнутими краями, підвішений на шнурі. Висота звуку, схожого на звук тамтама, …
ГОНДОЛЬЄРА
(від іт. gondola - венеціанський човен) - пісня венеціанського човняра (див. баркарола).
ГОРИЗОНТАЛЬ І ВЕРТИКАЛЬ
два головних аспекти звукових співвідношень в послідовності (мелодична послідовність, рух голосів, часове розгортання ладу) та одночасності (співзуччя, акорди тощо). Поняття Г. і В. ввів …
ГОРИЗОНТАЛЬНО-РУХЛИВИЙ КОНТРАПУНКТ
див. рухливий контрапункт.
ГОРЛИЦЯ
український народний масовий танець. Музичний розмір 2/4. Виконується в швидкому темпі.
ГОРН
(нім. Horn - ріг, ріжок) - духові мідні музичні мундштучні інструменти з натуральним строєм. Найбільш поширений - сигнальний Г. з конічним стволом без вентилів та клапанів. Стрій Г.: …
ГОСПЕЛ СОНГС
(англ. gospel - євангеліє та songs - пісня) - сольні одноголосні духовні гімни північноамериканських негрів - баптистів на сюжети з Євангелія (на відміну від спірічуелс), які поширились в …
ГОТИЧНА НОТАЦІЯ
система нотного запису, поширена в XIII ст. в східнонімецьких, пізніше - прилеглих слов’янських та угорських землях. Г.Н. фіксувала на 4 - 5 лініях кожний звук мелодії.
ГОТОВИЙ БАЯН
див.Баян.
ГРАВІЧЕМБАЛО
(іт. gravicembalo) - старовинний клавішний інструмент, подібний до клавесину.
ГРАДУАЛ
(від лат. gradus - ступінь) - 1. Піснеспів з меси, який виконується на східцях олтаря між великими читаннями Апостолів та Євангелія. Мелодія Г. прикрашена мелізмами. До ХІІІ ст. Г. …
ГРАМОФОН
(від гр. gramma - запис і phone - звук, голос) - механічний пристрій для відтворення звуку, записаного на спеціальну платівку. Винайдений в1888 році в США Е.Берлінером. З 1950-х років …
ГРАМОФОННА ПЛАТІВКА
диск з спеціальної пластмаси, на якому у формі спіралі розташовано звукову доріжку, яка є носієм запису певного твору. Винайдена Е.Берлінером в 1888 році. З кінця 1980 років витискається …
ГРАН ПА
(фр. grand pas - великий танець) - розгорнута балетна сцена за участю солістів і кордебалету.
ГРАНД-ОПЕРА
провідний французький оперний театр, відкритий в 1671 році. Саме тут сформувався жанр великої опери. Сучасне приміщення збудоване в 1875 р. Ш.Гарньє.
ГРАУНД
(англ. ground, дослівно - грунт, основа) - 1. Англійська назва кантус фірмус. 2. Англійське позначення басо остінато, а також творів, що спираються на нього.
ГРАУНД-БІТ
(від англ. ground - основа, beat - удар) - стійка ритмічна пульсація, що співпадає з метричною структурою такту в джазі, організуюче начало та основа метро ритмічних суперечностей в …
ГРЕЦЬКИЙ СПІВ
один із співів православної церкви, який з’явився в другий половині XVII ст. Мелодиці Г.Р. властиві симетрія ритму і більша, порівняно із знаменним співом, тональна стійкість. Окремі …
ГРИГОРІАНСЬКИЙ СПІВ
= григоріанський хорал традиційний спів католицької церкви, канонізований папою Григорієм I Великим в 590 - 604 рр. Г.с. виконувався чоловічим хором в унісон. Під час розвитку …
ГРИФ
(нім. Griff - ручка, держак) - 1. У струнних інструментів - спеціальна пластинка з дерева або пластмаси, над якою натягнуті струни. У деяких інструментів Г. поділений на лади. Притискаючи …
ГРУПЕТО
(іт. gruppetto - маленька група) - мелодична прикраса з групи мелізмів, яка об’єднує 4 - 5 звуків і зображується в нотопису спеціальним знаком, виставленим над однією або двома різними …
ГРУПУВАННЯ НОТ
об’єднання нот в’язками (ребрами) відповідно до побудови такту і метру твору. У вокальних творах ноти групуються відповідно до складів тексту.
ГУ
старовинні китайські ударні інструменти з мембранофонів, різні за розміром двосторонні барабани, які супроводжували виконання гімнів в XI - VII ст. до н.е.

1 2 > >>

© ukrslov.com - 2010