Домівка Про проект Зворотний зв'язок Зробити закладку
beta

  
ukrslov.com →  Музичні терміни →  А Б В Г Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я A

Слова на лiтеру Е (48)

ЕВЕРГРІНС
(англ. evergreen - вічнозелений, той що не в’яне) - пісні та окремі номери музичних вистав, мюзиклів, оперет, фільмів тощо, які протягом багатьох років користуються популярністю. Е. Широко …
ЕВФОНІЯ
(гр. euphonia - благозвучність) - оцінна категорія античної естетики, за якою оцінювались мовленнєві та музичні форми звучання, а також сила голосу; те, що відповідало нормам музичного …
ЕДАЛТ-ОРІЄНТ-РОК
(англ. adult oriented rock)- рок для солідної, поважної публіки.
ЕКВІРИТМІЧНИЙ ПЕРЕКЛАД
(від лат. aequus - рівний та ритм) - переклад оперного лібрето, тексту романсу, пісні тощо на іншу мову. При цьому мовленнєві наголоси відповідають акцентам і ритму музичної фрази.
ЕКВІСОН
(від лат. aequus - рівний і sonus - звук) - октавний інтервал, унісон через октаву.
ЕКВАЛАЙЗЕР
(від лат. aequatore - зрівнювання) - багатополосний фільтр, який дозволяє змінювати і регулювати низькі та високі полоси частот звуку загалом, а також складові, які вони охоплюють. Сучасні …
ЕКВОДІН
електричний одноголосий музичний інструмент з клавіатурою та грифом. Діапазон від До1 до соль5. Має багаті темброві можливості, управління атакою і затухання звуку, вібрато на клавіатурі, …
ЕКЗЕРСИС
(фр. exercice) - вправа для розвитку вокальної та інструментальної техніки (етюд, вокаліз і т. ін.).
ЕКЗОТИЧНА МУЗИКА
(від гр. exotikos - чужий, іноземний, заморський) - музика з елементами мелодики, ритміки, гармонії, інструментовки, характерними для музики країн Сходу (Індії, Китаю, Японії і т. д.)
ЕКМЕЛІКА
(від гр. exmelis - неблагозвучний, позамелодичний) - інтервальний рід раннього фольклору всіх народів, який обіймає звуки непевної висоти. Використовується як гліссандо, в конкретній …
ЕКОСЕЗ
(фр. ecossaise - дослівно: шотландка) - старовинний шотландський народний танець, який виконується у супроводі волинки. Музичний розмір 3/2, 3/4, пізніше 2/4, темп швидкий. В ХІХ ст. був …
ЕКСПОЗИЦІЯ
(лат. expositiо - виклад) - перший розділ сонатної форми, в якому викладено основні теми; в простій фузі - початковий розділ, викладення теми послідовно в усіх голосах. Е. сонатного алегро …
ЕКСПРЕСІОНІЗМ
(від лат. expressio - вираз) - напрям європейського мистецтва першої чверті ХХ ст., який зосереджувався на хворобливому стані душі, негативних сторонах дійсності, співчуванні приниженим та …
ЕКСПРОМТ
(від лат. expromtus - готовий до вжитку) - 1. Музичний твір, створений без попередньої підготовки, імпровізація. 2. Назва імпровізаційного за характером музичного твору (напр., Е. у …
ЕКСЦЕНТРИКА МУЗИЧНА
(від лат. excentricus - поза центром) - виконання музики в цирку та на естраді незвичними, трюковими способами або на спеціальних ексцентричних інструментах - пилах, сковорідках тощо.
ЕЛЕГІЯ
(від гр. elegos - жалоба, журба) - п’єса сумного, журливого характеру. Зразки Е. створили Г.Персел, Л.Бетховен, М.Глінка, Ф.Ліст, М.Лисенко, І.Стравінський, П.Чайковський та ін.
ЕЛЕКТРИНА
електрична скрипка з грифом, але без корпуса і деки. Звук видобувається смичком, має декілька контрастних тембрів. Діапазон : соль - мі3.
ЕЛЕКТРОАЛЬТ
електричний альт з грифом, але без корпуса або деки. Звук видобувається смичком, має декілька контрастних тембрів. Діапазон: до - до3.
ЕЛЕКТРОБАС
електричний щипковий інструмент - бас. Має декілька тембрів, демпферний пристрій дозволяє змінювати тривалість затухання звука. Діапазон: Мі1 - до1.
ЕЛЕКТРОГІТАРА
електрична шестиструнна гітара без корпуса або деки. Має широкий вибір тембрів. Діапазон: Мі - ля2. Застосовується в групах сучасної естрадної музики.
ЕЛЕКТРОМУЗИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ
інструменти, в яких музичні звуки утворюються за допомогою електричних пристроїв. В Е.м.і.з адаптером відбувається підсилення коливань, утворених звичними вібраторами (напр., струнами …
ЕЛЕКТРОННА МУЗИКА
музика, яка виникає і реалізується за допомогою електронно - акустичної звукоутворюючої та звуковідтворюючої апаратури - магнітофонів, синтезаторів тощо. Основу Е.м. складають синусоїдальні …
ЕЛЕКТРОННИЙ ДЖАЗ
(англ. electronsc jazz) - експериментальний напрямок сучасного джазу, пов’язаний із застосуванням електронного синтезу звуку.
ЕЛЕКТРОННИЙ РОК
(англ. electronic rock) - напрямок року, де електронні синтезатори широко використовуються як основний виражальний засіб. Був поширений в 1970 роках, пізніше набув ролі випробувального …
ЕЛЕКТРООРГАН
електричний музичний інструмент з двома мануалами та клавіатурою для ніг. Діапазон: До - до4. Має тембровий механізм з комплектом готових тембрів, великою кількістю комбінацій обертонів та …
ЕЛЕКТРОПРОГРАВАЧ
див. Електрофон
ЕЛЕКТРОФОН
апарат для програвання грамплатівок, здатний відтворювати полосу частот від 20 до 20 тис. гц на швидкості 33 1/2, 45 і 77 обертів за секунду в монофонічному та стереофонічному варіантах. З …
ЕЛЕМЕНТАРНА ТЕОРІЯ МУЗИКИ
навчальний предмет, в якому подаються загальні відомості про нотний запис, основні елементи музики - звук, звукоряд, лади, тональності, співзвуччя, гами, інтервали, акорди, ритм, метр, …
ЕМІРИТОН
електромузичний інструмент, винайдений О.Івановим, А.Римським - Корсаковим, В.Крейцером та В.Дзерковичем в1935 році. Має клавіатуру фортепіанного типу.
ЕМОЦІЇ
(від лат. emoveo - хвилюю, збуджую) - реакції людини на дію подразників, у яких реалізуються ситуативні переживання. Завдяки Е. людина не лише переживає зміст музичного твору, але й …
ЕНАРМОНІКА
= енармон = енармонійний рід (від гр. enarmonos - суголосний, співзвучний) - один з трьох інтервальних родів давньогрецької музики, який має інтервали менше за півтон.
ЕНГАРМОНІЗМ
(гр. enharmonios - узгоджений, збіжний) - 1. Однакове за висотою звучання двох різних за назвами звуків (напр., фа-дієз і соль-бемоль) в рівномірно - темперованому звукоряді. В музичній …
ЕНСЗЕМ
= антем (англ. anthem) - англійський хоровий твір, подібний до мотету чи кантати, на біблейський текст.
ЕОЛІЙСЬКИЙ ЛАД
давньогрецький натуральний лад, звукоряд якого повністю співпадає зі звукорядом натурального мінору, але має лише одну опору - тоніку (див. Додаток ХVII).
ЕОЛОВА АРФА
(від імені міфологічного бога вітрів Еола) - старовинний музичний інструмент, який складається з прямокутного дерев’яного корпуса. Звук видобувається струменем повітря, який коливає 8 - 13 …
ЕПІЗОД
(гр. epeisodion - вставка) - 1. В рондо - кожний розділ, який чергується з основним розділом - рефреном. 2. Нова музична думка у вигляді теми або цілого розділу, безпосередньо не пов’язана …
ЕРУДИЦІЯ
(від лат. eruditio - освіченість) - глибока обізнаність в знаннях з певної галузі музичної науки або мистецтва, яка є важливою рисою особистості митця будь-якого спрямування.
ЕРХУ , ЕРХУЦИНЬ
китайський двострунний смичковий інструмент, різновид хуциня. Звук легкий, ніжний, схожий на фальцет. Застосовується як сольний, ансамблевий та оркестровий інструмент.
ЕС
1. Деталь фагота, контрафагота і англійського ріжка, яка нагадує букву S. На Е. надягається мундштук з тростиною. 2. Бічні заглиблення в корпусі інструментів з родини скрипкових, які …
ЕСИК
колодочка смичка у струнних інструментів, до якої прикріплено волос.
ЕСТАМПІДА
(фр. estampe - шум, суперечка) - форма західноєвропейської музики XIII - XIV ст., яка становить кілька (5 - 6) музичних фраз з однаковими або змінними закінченнями, які повторюються. …
ЕСТЕТИКА МУЗИЧНА
розділ естетики, що вивчає музику як вид мистецтва з огляду на загальні закони чуттєво - образного пізнання і освоєння дійсності, особливі закони художньої творчості та його конкретні …
ЕСТРАДА
(від лат. stratum - підлога, настил) - 1. Підмостки для концертних виступів. 2. Вид сценічного мистецтва, який поєднує різні форми виконавства в Е. концерти.
ЕСТРАДНИЙ ОРКЕСТР
умовна назва оркестру, який виконує естрадну музику. Склад Е.о. - різноманітний, починаючи від 5 - 7 виконавців до повного складу симфонічного оркестру, до якого додатково входять …
ЕТНОГРАФІЯ МУЗИЧНА
(від гр. etnos - народ і grapho - пишу) - ділянка музичної етнології, яка концентрує увагу на записуванні, фіксації, розшифровуванні народної музичної творчості, збиранні відомостей про …
ЕТОС
(гр. etos - звичай, вдача, характер) - термін з давньогрецької естетики і педагогіки, який означав сутнісний характер фізичного, морального або естетичного явища. Е.- один з розділів …
ЕФИ
Два резонаторних прорізи, схожих на латинську букву f у верхній деці струнних музичних інструментів з родини скрипкових. Форма Е. впливає на характер звука інструменту. За формою Е. можна …


© ukrslov.com - 2010