Домівка Про проект Зворотний зв'язок Зробити закладку
beta

  
ukrslov.com →  Музичні терміни →  А Б В Г Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я A

Слова на лiтеру З (37)

ЗАГЛУШЕННЯ
у вокальній педагогіці - фоніатричний лікувальний метод, який полягає в позбавленні хворого співака можливості чути власний голос за допомогою спеціального пристрою - коректофону, …
ЗАДАТКИ
природжені анатомо-фізіологічні риси індивіда, передумови його розвитку. З. є основою здібностей та інших психофізіологічних властивостей людини. Для ефективної музичної діяльності …
ЗАКЛЮЧНА ПАРТІЯ
розділ сонатного алегро. Див. Сонатний цикл.
ЗАПЕРЕЧЕННЯ
див. Перечиння.
ЗАСПІВ
1. Початок хорового твору або пісні, яке виконує один співак (або група), після якого вступає весь склад хору. 2. Початок билини, безпосередньо не зв’язане з її основним змістом. 3. В …
ЗАСПІВУВАЧ
1. Співак - соліст, що виконує заспів хорової пісні. 2. В народному хорі - провідний співак, який визначає трактування пісні, а в разі відсутності диригента виконує функції керівника хору.
ЗАТАКТ
1. Неповний такт, з якого починається мелодія, музична фраза або твір. З. передує повному такту. 2. Див. Ауфтакт.
ЗАТРИМАННЯ
збереження окремого звуку попереднього акорду в новому акорді, для якого цей звук є стороннім і розв’язується у найближчий акордовий тон (на секунду вгору або вниз). З. як елемент фігурації …
ЗАХОПЛЕННЯ
психічний стан поглинення навчанням і творчістю, яка забезпечує досить чітку і усталену установку на музичну діяльність, що є запорукою її успішності.
ЗБІЛЬШЕНІ ІНТЕРВАЛИ
такі інтервали, які на півтони більше чистих або великих інтервалів з тією ж кількістю ступенів. Двічі З.і. на цілий тон більше чистих або великих інтервалів з тією ж назвою (див. Додаток …
ЗБІЛЬШЕНИЙ ЛАД
один з симетричних ладів, побудований на устої, який виникає під час поділу октави на три рівні частини з однією функцією.
ЗБІЛЬШЕНИЙ ТРИЗВУК
такий тризвук, який у стислому розташуванні (терціями) має дві великі терції, що складають збільшену квінту.
ЗБІЛЬШЕННЯ
1. Відтворення мелодії, мотиву, ритмічної фігури тривалостями, які у півтора, два, три і т.д. рази більше тривалості основного виду (З. полуторне, подвійне, потрійне тощо). Виступає засобом …
ЗВОРОТНИЙ МОРДЕНТ
мелізм, послідовне виконання трьох нот: головної (тієї, що написана), допоміжної (на секунду нижчоїза головну) і головної.
ЗВУК
1. Найменший структурний елемент музики. 2. Фізичне явище, що виникає внаслідок механічних коливань пружного тіла - вібратора (струни, натягнутої шкіри, повітряного стовпа тощо) з …
ЗВУКОВА СИСТЕМА
висотна організація музичних звуків. З.с. є матеріальним втіленням смислових відносин звуковисотної структури - ладу і строю, яка передбачає наявність ряду музичних звуків та їх визначених, …
ЗВУКОВА ШКАЛА
послідовність усіх звуків, які використовуються в музиці (див. Звукоряд).
ЗВУКОЗАПИС
фіксація звукових коливань, здійснювана за допомогою спеціальних пристроїв на звуконосіях (грамплатівці, магнітофонній стрічці, кіноплівці, компакт - дисках тощо). Апарат для З. розробили …
ЗВУКОЗНІМАЧ
пристрій, який дозволяє перетворювати записані певним чином механічні коливання в звукові.
ЗВУКОНОСІЙ
компакт - диск, платівка, стрічка і т.д., де записаний звук.
ЗВУКОРЯД
1. Послідовність звуків як системи, що визначає їх висхідний або низхідний порядок. 2. Поступенева послідовність звуків певного ладу. 3. Послідовність обертонів. Див. Гармонічний ряд.
ЗВУКОУТВОРЕННЯ
1. Виникнення музичних звукових хвиль за допомогою різноманітних вібраторів – механічних, електронних та ін.. 2. З. Стосовно співацького голосу - див. Фонація.
ЗВ’ЯЗУЮЧИ ПАРТІЯ
1. Розділ сонатної експозиції або репризи, який поєднує головну партію з побічною, йдучи за викладом основного тематичного матеріалу, готуючи появу побічної. 2. Назва переходу від одного …
ЗДІБНОСТІ
індивідуальні психофізіологічні властивості людини, які необхідні для успішної музичної діяльності - набуття спеціальної музичної (диригентської, співацької, інструментальної, хорової та …
ЗДАТНІСТЬ
властивість індивіда, яка визначає його можливості, нахили, спроможності щодо музично-виконавської діяльності та зумовлюється рівнем задатків, здібностей, умінь, навичок, темпераментом, …
ЗМІНА КЛЮЧОВИХ ЗНАКІВ
виставлення бекарів на відмову від старої тональності, якщо вона мала ключові знаки, а після них - знаків нової тональності, якщо вони є. З.к.з. використовується для запису модуляції в іншу …
ЗМЕНШЕНІ ІНТЕРВАЛИ
інтервали, які на півтон менше чистих або малих інтервалів з тією ж кількістю ступенів. Двічі З.і. на цілий тон менше малих або чистих інтервалів з тією ж назвою (див. Додаток Х).
ЗМЕНШЕНИЙ ЛАД
– один з симетричних ладів, який виникає з устою, утвореного шляхом поділу октави на чотири рівних частини.
ЗМЕНШЕНИЙ СЕПТАКОРД
акорд, що складається з трьох малих терцій і утворює зменшену септиму між нижнім та верхнім звуками (позначається Зм.7).
ЗМЕНШЕНИЙ ТРИЗВУК
тризвук, який у стислому розташуванні (за терціями) утворює дві малі терції, що складають зменшену кварту.
ЗМЕНШЕННЯ
відтворення мелодії, мотиву, ритмічної фігури тривалостями, які менше у півтора, два, три і т.д. рази менше основної. Застосовується як засіб варіювання теми в мотетах і месах XIV - XVI ст. …
ЗНАКИ АЛЬТЕРАЦІЇ
див. Альтерація (див. Додаток V).
ЗНАМЕННИЙ СПІВ
система давніх православних культових наспівів XII - XVII ст. Назва походить від давньослов’янської назви співацького знаку - знам’я. З.с. - спочатку одноголосний, потім ампельний хоровий, …
ЗНАМ’Я
= знамена безлінійні знаки, які використовували для запису давньослов’янських співів (див. Крюки).
ЗОНА
кількісна характеристика ступеневих якостей музичних звуків. З. визначає відносини елементів музичного звуку як фізичного явища (частота, сила, інтенсивність, склад звука, тривалість тощо) …
ЗОНГ
(англ. song - пісня) - 1. Злободенна сатирична пісня в англійських та німецьких комічних операх (К.Бейль, Б.Брехт та ін.), музичних виставах, оглядах тощо. 2. Назва пісні, вживане в поп-, …
ЗУРНА
(перс.) - народний духовий дерев’яний язичковий інструмент, схожий на гобой. З. поширена у народів Закавказзя, Середньої Азії, Африки, Індії, європейських країн Середземного моря, Китаю та …


© ukrslov.com - 2010