Домівка Про проект Зворотний зв'язок Зробити закладку
beta

  
ukrslov.com →  Музичні терміни →  А Б В Г Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я A


АКТ

(від лат. actus - дія) - 1. Завершена частина сценічного твору, яка відокремлюється від іншої антрактом. 2. Музика між частинами п’єси.

В iнших словниках: знайдено 38 збігiв


/Словник синонімів Полюги/
АКТУАЛЬНИЙ (який відповідає сучасності) назрілий, (важливий в даний момент) злободенний, наболілий, (який особливо потрібний) пекучий.

/УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія)/
АКТАУ обл. центр у Казахстані, на півостр. Манґишлак; 169 тис. мшк.; хіміч. промисловість; знесолювання морської води; атомна …
АКТОМІОЗИН білковий комплекс, утворений волокнистими структурами актинію (тонкі волокна) і міозину (грубі волокна); гол. складова частина …
АКЦЕНТ I позначення наголосу на письмі. II характерні особливості вимови, зумовлені особливостями артикуляційної бази рідної мови.

/Орфографічний словник української мови/
АКТ акт 1 іменник чоловічого роду документ акт 2 іменник чоловічого роду дія
АКТАУ Акта
АКТАУСЬКИЙ акта

/Українсько-російський словник/
АКТ (-та (документ) и -ту (действие)) акт Акт проголошення незалежності України — Акт провозглашения независимости Украины
АКТОР актёр
АКТОРКА актриса

/Словник синонімів Караванського/
АКТ дія, подія, вчинок,
АКТОР артист, лицедій, КОМЕДІЯНТ, виконавець, (комедійний) комік, іс. скоморох; (масових сцен) статист; П. кривляка, придурок.
АКТОРКА артистка, лицедійка, комедіянтка, виконавиця.

/Словник іншомовник слів/
АКТ акт; ч. (лат., від приводжу в рух) 1. Офіційний документ, запис, протокол. 2. Вчинок, дія. 3. Частина драматичного твору. 4. …
АКТЕОН (вл.) у грецькій міфології - мисливець, який побачив, як купалася богиня Діана з німфами. За це Діана обернула його в оленя, і …
АКТОМІОЗИН комплексний білок м'язових волокон, який складається з актину й міозину. А. - важливий білок м'язів, який зумовлює здатність …

/Стилістичні терміни/
АКЦЕНТ (від лат. аccentus — наголос) особливості вимови, що зумовлені специфікою артикуляційної бази рідної мови і виявляються у …
АКТУАЛІЗАЦІЯ (лат. aktualis — діяльний) реалізація можливостей мовних одиниць відповідно до стилістичної мети спілкування: …
АКТИВНИЙ СЛОВНИК (лат. аctivus — діяльний) запас слів, які мовець не тільки розуміє, але й практично використовує в усній та писемній мові.

/Неправильно — правильно. Волощак/
АКЦІЇ ПІДНІМАЮТЬСЯ Акції підвищуються (ростуть)
АКЦІОНЕРНІ ВНЕСКИ Акціонерські внески
АКЦІЯ РОЗПОЧАЛАСЯ ІЗ СЛОВА-ЗВЕРНЕННЯ Акція розпочалася словом-зверненням

/Eкономічна енциклопедія/
АКТ рос. акт (від латин. actus — дія; actum — документ) — 1. Документ, складений групою осіб для засвідчення встановлених фактів …
АКТОВІ КНИГИ рос. актовые книги нотаріальні книги, у яких ведуться записи (проводиться реєстрація) нотаріально засвідчених актів і угод …
АКЦЕНТУВАТИ рос. акцентировать (латин. accentuo — наголошую) — 1. Виразно вимовляти, наголошувати, виділяти. 2. Переносно — звертати, …

/Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України/
АКЦІЯ цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує …
АКЦИЗНИЙ ЗБІР це непрямий податок на окремі товари (продукцію), визначені законом як підакцизні, який включається до ціни цих товарів …
АКТИВИ ресурси, контрольовані підприємством унаслідок минулих подій. Використання А., як очікується, приведе до отримання економічних …

/Словник бюджетної термінології/
АКТ ПЕРЕВІРКИ документ, у якому відображаються результати перевірки; містить докладно викладені порушення податкового і бюджетного …
АКТ РЕВІЗІЇ це двосторонній документ, у якому відображаються результати ревізії фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, …

/Глосарій термінів Фондового ринку/
АКЦІЇ КУМУЛЯТИВНІ ПРИВІЛЕЙОВАНІ акції, за якими їх власникам надаються певні переваги; їхні претензії в разі банкрутства задовольняються перед претензіями …
АКЦІЇ ЗВИЧАЙНІ цінні папери, які надають право власності на частку в активах і прибутках компанії, а також мають право голосу.
АКЦІОНЕР власник акцій акціонерного товариства, компанії, підприємства. = власник акцій

/Моделювання економіки/
АКТУАРНІ РОЗРАХУНКИ частина страхування, що стосується кількісного аспекту страхової справи; комплекс методів, котрі використовуються у страховій …

/Літературне слововживання/
АКТ         -у. 1. Окремий вияв якоїсь діяльності; дія, подія, вчинок; закінчена частина (дія) театральної вистави. Зав’ялов не …
АКЦЕНТОЛОГІЧНИЙ , АКЦЕНТУАЦІЙНИЙ         АКЦЕНТОЛОГІЧНИЙ – АКЦЕНТУАЦІЙНИЙ         Акцентологічний. Який стосується акцентології – розділу мовознавства про …
АКЦЕПТАНТ         -а. Особа, яка зобов’язалася сплатити за пред’явленим рахунком.

/Архітектура і монументальне мистецтво/
АКЦЕНТУВАННЯ (лат. — наголос) Композиційний прийом виділення, підкреслення або збагачення архітектурної форми, який досягається засобами …
Латинська транскрипцiя: [akt]
→ АКУСТИКА (від гр. acuo - слухаю) - 1. Наука про звук. Розділ фізики, що вивчає властивості та закономірності звукових явищ. Поділяється на загальну А., …
← АКСЕЛЕРАЦІЯ (від лат. acceleratio - прискорення) - прискорення індивідуального розвитку людини в дитячі та юнацькі роки. Процес А., крім змін росту людини, …© ukrslov.com - 2010