'
beta

  
ukrslov.com →   . →                              


,

,
i: [akty de govorytsya]ukrslov.com - 2010