Домівка Про проект Зворотний зв'язок Зробити закладку
beta

  
ukrslov.com →  Словник англіцизмів →  А Б В Г Д Е Є Ж І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Я P S


АУДИТ

л.н.а. «кваліфікована фінансова перевірка, яку замовляє і оплачує фірма з метою підтвердження своєї кредитоздатності» - audit < англ. audit «ревізувати, перевіряти».   «Новостворена Спілка ставить перед собою кілька головних завдань: взяти участь у підготовці закону про аудит, сприяти становленню спеціалізованих фірм, встановити контакти з Міжнародною організацією аудиторських інститутів». Голос України, 27 лютого 1992 р.

В iнших словниках: знайдено 20 збігiв


/УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія)/
АУДИТОРІЯ зал, в якому відбуваються лекції; також сукупність слухачів якоїсь лекції, промови.

/Орфографічний словник української мови/
АУДИТ ауди
АУДИТОР ауди
АУДИТОРІВКА Ауди

/Українсько-російський словник/
АУДИТОРІЯ аудитория
АУДИТОРНИЙ аудиторный

/Словник іншомовник слів/
АУДИТ аудит; ч. (лат.) перевірка офіційної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів щодо фінансово-господарської …
АУДИТОР аудитор; ч. (лат., слухач) 1. заст. У дореформених семінаріях - учень, призначений учителем перевіряти, як вивчили урок його …
АУДИТОРІЯ аудиторія; ж. (лат.) 1. Приміщення, де читають лекції, доповіді, провадять збори. 2. Слухачі лекцій, радіопередач тощо.

/Eкономічна енциклопедія/
АУДИТ рос. аудит (від латин. audire- слухати) — аналіз (ревізія) господарсько-фінансової діяльності підприємства, організації, …
АУДИТОР рос. аудитор (від латин. auditor — слухач) — особа, що має право перевіряти стан фінансово-господарської діяльності різних …
АУДИТОРІЯ рос. аудитория (від латин. auditorium) — 1. Приміщення, де проводяться збори, читаються лекцій. 2. Споживачі інформації — …

/Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України/
АУДИТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) і надання інших …
АУДИТОРСЬКА ФІРМА організація, яка має ліцензію на право здійснення аудиторської діяльності на території України і займається виключно наданням …
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК офіційний документ, засвідчений підписом та печаткою аудитора (аудиторської фірми), який складається в установленому порядку за …

/Словник іншомовних соціокультурних термінів/
АУДИТОРІЯ (від лат. auditorium/audire - слухати) 1) приміщення, в якому читають лекції, доповіді тощо 2) слухачі лекцій, доповідей …

/Архітектура і монументальне мистецтво/
АУДИТОРІЯ (лат. — місце слухання) Споруда чи приміщення для учбових лекцій та публічних виступів.

/Управління якістю (Вакуленко А.В.)/
АУДИТ ДРУГОЮ СТОРОНОЮ це аудит, який проводиться споживачами організації чи іншими особами за їхнім дорученням.
АУДИТ ПЕРШОЮ СТОРОНОЮ це аудит, який проводиться для власних цілей самою організацією чи за її дорученням і може бути підставою для самодекларації …
АУДИТ СИСТЕМИ ЯКОСТІ документована діяльність, що проводиться для отримання шляхом перевірення та оцінювання об’єктивних доказів того, що елементи …
Латинська транскрипцiя: [audyt]
→ АУТ /спорт/ - out < англ. out «поза».
← АТОРНЕЙ «адвокат в США» - амер. attorney < амер. attorney-at-law «тс», від англ. attorney «повірник» і англ. law «закон». Слово входить в реєстр словника …© ukrslov.com - 2010