Домівка Про проект Зворотний зв'язок Зробити закладку
beta

  
ukrslov.com →  Словник іншомовник слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру М (1182)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>
...МІКСИС
(гр., змішування, суміш, зв'язок) у складних словах відповідає поняттям "змішування", "заміщення" апоміксис
...МІЦЕТИ
(гр., гриб) у складних словах відповідає поняттю "гриби" базидіоміцети
...МІЦИН
(гр., гриб) у складних словах відповідає поняттю "грибковий" ауреоміцин Див. також: ауреоміцин
...МАН
(гр.) друга частина складного слова, що означає особу чоловічої статі, яка має пристрасть до того, що виражено в першій частині слова (меломан - любитель музики).
...МАНІЯ
(гр., безумство, захоплення) у складних словах означає надмірний потяг до чогось, напр., наркоманія.
...МЕР
(гр., частина, частка) в складних словах вказує на їхній зв'язок з поняттями "склад", "будова", "розчленування" полімери, метамерія
...МЕРІЯ
гр., частина, частка
...МЕТР
(гр., вимірюю) у складних словах відповідає поняттю "вимірювач" барометр
...МЕТРІЯ
(гр., вимірюю) у складних словах відповідає поняттю "вимірювання" гравіметрія
...МОРФІЗМ
(гр., вид, форма) у складних словах відповідає поняттям "форма", "вид" метаморфізм
...МОРФІЯ
(гр., вид, форма) у складних словах відповідає поняттям "форма", "вид" ізоморфія
...МОРФИ
(гр., вид, форма) у складних словах відповідає поняттям "форма", "вид" тероморфи
...МОРФНИЙ
(гр., вид, форма) у складних словах відповідає поняттям "форма", "вид" антропоморфний
...МОРФОЗ
(гр., вид, форма) у складних словах відповідає поняттям "форма", "вид" катаморфоз
М'ЯКИЙ ШАНКЕР
самостійне венеричне захворювання, спричинюване стрептобацилою Феррарі-Петерсена.
МІ
(лат.) третій ступінь головного музичного (до-мажорного діатонічного) звукоряду.
МІЄЛІН
мієлін; ч. (гр., м'який) жироподібна речовина, що становить головну частину м'якушевої оболонки нерва.
МІЄЛІТ
мієліт; ч. (гр., спинний мозок) запалення спинного мозку у людини, що спричинюється вірусами; може бути ускладненням інфекційних хвороб (кору, тифів, сепсису).
МІЄЛОЇДНИЙ
мієлоїдний (гр., кістковий мозок і ...оїд) той, що стосується кісткового мозку; М-а тканина - тканина кісткового мозку, в якій утворюються клітини крові.
МІЄЛОГРАФІЯ
(гр., спинний мозок і ...графія) метод рентгенологічного дослідження спинного мозку і спинномозкового каналу з введеннями контрастної речовини.
МІЄЛОЗ
мієлоз; ч. (гр., кістковий мозок) поява і надмірна кількість мієлоцитів у периферичній крові.
МІЄЛОЦИТИ
(гр., кістковий мозок і ...цити) клітини кісткового мозку, з яких утворюються всі форми ґранулоцитів.
МІАЗИ
(гр., муха) захворювання людини й тварин, що виникають внаслідок потрапляння й перебування в тканинах або порожнинах організму личинок мух.
МІАЗМИ
міазми; мн. (гр., скверна, погань) 1. Отруйні випаровування, гази, що утворюються під час гниття. 2. перен. Негативні суспільні або побутові явища, що отруюють свідомість людини.
МІАЛЬГІЯ
міальгія; ж. (гр., м'яз і біль, страждання) біль у м'язах внаслідок тривалого охолодження, порушення обміну речовин, інфекційних хвороб.
МІАСТЕНІЯ
міастенія; ж. (гр., м'яз і астенія) захворювання людини, що характеризується слабкістю і швидким стомлюванням м'язів.
МІГМА
мігма; ж. (гр., суміш) силікатний розплав, який утворився в земній корі з гірських порід.
МІГМАТИТИ
(гр., суміш, мішанина) складні гірські породи, які виникають внаслідок проникнення магми в ті породи, що вже існували.
МІГРАЦІЯ
міграція; ж. (лат., від переселяюсь) 1. Переселення народів, людей (мігантів) у межах країни або з однієї країни в іншу зі зміною місця проживання назавжди або на певний тривалий …
МІГРЕНЬ
мігрень; ж. (фр., гр., біль, що охоплює половину голови) захворювання людини, що проявляється в періодичних приступах головного болю (частіше однієї половини голови) з нудотою та …
МІДЕЛЬ
(гол., англ., найбільша ширина судна) поперечний переріз судна в найширшому місці.
МІДЛЬ
(гол., англ., найбільша ширина судна) поперечний переріз судна в найширшому місці; мідель.
МІЗАНСЦЕНА
мізансцена; ж. (фр., постановка на сцені) розташування акторів на сцені в окремі моменти вистави.
МІЗАНТРОП
мізантроп; ч. (гр., людиноненависник) людина, яка уникає спілкування з іншими людьми, ненавидить, цурається їх; відлюдок, людиноненависник, нелюд, гаспид.
МІЗАНТРОПІЯ
мізантропія; ж. (гр.) відчуження від людей, людиноненависництво.
МІЗЕРІЯ
мізерія; ж. (лат.) 1. Дуже мала кількість чогось; дріб'язкові господарські речі, майно, манатки, манаття, пожиток. 2. Щось незначне, несуттєве; дрібниця, мізерність, убозтво, бідність.
МІЗЕРНИЙ
мізерний (лат., бідний) 1. Незначний за розміром; дуже малий; манюній. 2. Який не має істотного значення, ваги; незначний, неглибокий, пустий. 3. Який не викликає до себе поваги; …
МІКАДО
мікадо; ч. (яп., букв. - висока брама) давньояпонська й сучасна європейська назва японського імператора. В сучасній Японії імператора називають "тено".
МІКАЛЕКС
мікалекс; ч. (лат., слюда і добірний) пластмаса із слюди й цементуючих речовин. Використовують як електроізоляційний матеріал.
МІКАНІТ
міканіт; ч. (лат., слюда) шаруватий ізоляційний матеріал, що його виготовляють з листків слюди, склеєних лаком. Застосовують в електротехніці.
МІКАФОЛІЙ
мікафолій; ч. (лат., слюда і лист) електроізоляційний матеріал з шарів паперу і слюди.
МІКОБАКТЕРІЇ
(гр., гриб і бактерії) родина нижчих організмів класу актиноміцетів. Поширені в грунті, воді, на харчових продуктах. Деякі М. є збудниками хвороб тварин і людини (туберкульозу, прокази …
МІКОЗИ
(гр., гриб) хвороби людини і тварин, що спричиняються паразитичними грибами - дріжджовими (бластомікоз), плісеневими (аспергільоз), актиноміцетами (актиномікоз) тощо. Найпоширенішими є …
МІКОЛОГІЯ
мікологія; ж. (гр., гриб і ...логія) розділ ботаніки, що вивчає гриби.
МІКОРИЗА
мікориза; ж. (гр., гриб і корінь) співжиття (симбіоз) грибів з вищими рослинами.
МІКОТРОФНИЙ
мікотрофний (гр., гриб і ...трофний) той, що існує разом з мікоризою; М-і рослини - вищі рослини (напр., сосна, ялина, дуб), що мають потребу у розвитку на корінні певних видів грибів …
МІКРО...
(гр., малий) у складних словах означає: дуже малий, найдрібніший; пов'язаний з вивченням або вимірюванням дуже малих предметів, явищ, величин; у назвах одиниць вимірювання - мільйонна …
МІКРОІНДИКАТОР
(мікро... та індикатор) прилад для точного вимірювання довжин та для перевірки правильності форми і взаємного розташування деталей машин.
МІКРОІНТЕРФЕРОМЕТР
(мікро... та інтерферометр) прилад для контролю точності оброблювання поверхонь, вимірювання товщини плівок тощо.
МІКРОАВТОБУС
мікроавтобус; ч. (мікро... і автобус) автобус малих розмірів, розрахований на перевезення до 10 пасажирів; мікробус.
МІКРОАМПЕР
мікроампер; ч. (мікро... і ампер) одиниця сили електричного струму, мільйонна частка ампера.
МІКРОАНАЛІЗ
мікроаналіз; ч. (мікро... і аналіз) сукупність методів і прийомів, за допомогою яких можна виконувати аналіз малих кількостей неорганічних та органічних речовин (мільйонних до сотих …
МІКРОБ
мікроб; ч. (гр.) 1. Мікроскопічний одноклітинний організм, видимий лише під мікроскопом; бактерія, бацила, мікроорганізм. 2. перен. Про поширювачів негативних явищ у суспільстві.
МІКРОБІОЛОГІЯ
мікробіологія; ж. (мікро... та біологія) наука, що вивчає мікроби з метою керування їхньою життєдіяльністю в інтересах людини.
МІКРОБАР
мікробар; ч. (мікро... та бар ) одиниця вимірювання тиску, мільйонна частка бара.
МІКРОБАРОГРАФ
мікробарограф; ч. (мікро... та барограф) прилад для реєстрації малих коливань атмосферного тиску.
МІКРОБИ
(мікро... і гр., життя) загальна назва тваринних і рослинних організмів (крім мікроскопічних водоростей і найпростіших), які можна побачити лише під мікроскопом.
МІКРОБУС
мікробус; ч. автобус малих розмірів, розрахований на перевезення до 10 пасажирів; мікроавтобус.
МІКРОВОЛЮМЕТР
(мікро... і волюметр) вимірювальний прилад для визначення питомої ваги друкарських фарб.
МІКРОГЕОМЕТРІЯ
(мікро... і геометрія) геометрія тривимірного простору, мінімальні розміри якого обмежені малими величинами (порядку міліметра).
МІКРОГЛОСАРІЙ
(мікро... і глосарій) словник з однієї вузької галузі (техніки, науки), складений з метою машинного перекладу.
МІКРОГРАВІРУВАННЯ
гравірування, при якому зображення подано у зменшеному вигляді і його можна розглядати лише за допомогою оптичних пристроїв.
МІКРОДИНА
(мікро... і дина) одиниця сили, мільйонна частка дини.
МІКРОДИСЕКЦІЯ
мікродисекція; ж. (мікро... і лат., розтин) те саме, що й мікрургія.
МІКРОЕВОЛЮЦІЯ
(мікро... і еволюція) еволюційний процес, що відбувається всередині популяцій. Призводить до диференціації виду - розчленування на внутрішньовидові угруповання.
МІКРОЕКОНОМІКА
(мікро... та економіка) економічна наука, що вивчає взаємозв'язки і пропорції в межах окремої ланки виробництва чи окремого підприємства, господарства. Див. …
МІКРОЕЛЕКТРОД
(мікро... і електрод) тонкий електрод наприкінці ділянки електричного кола, переріз якого менший за 0,0001 см2. Застосовують у медицині, зокрема для лікування психічних захворювань, коли …
МІКРОЕЛЕКТРОНІКА
(мікро... і електроніка) напрям у радіоелектроніці, що охоплює комплекс фізичних, радіотехнічних і технологічних проблем, пов'язаних з мікромініатюризацією в конструюванні радіоапаратури.
МІКРОЕЛЕМЕНТИ
(мікро... і елементи) хімічні елементи, що містяться в рослинних і тваринних організмах у малих кількостях (в тисячних, у деяких випадках - у сотих і десятих частках процента). До М. …
МІКРОКІНЕМАТОГРАФІЯ
(мікро... і кінематографія) кінематографічне знімання з використанням мікроскопа.
МІКРОКАТОР
(мікро... та (інди)катор) прилад для вимірювання зовнішніх розмірів виробів.
МІКРОКЕФАЛ
(гр.) людина з ненормально малим розміром голови.
МІКРОКЕФАЛІЯ
мікрокефалія; ж. (гр.) ненормально малий розмір черепа і мозку, хворобливо недорозвинена голова. Див. …
МІКРОКЛІМАТ
мікроклімат; ч. (мікро... і клімат) клімат невеликої ділянки всередині певного географічного ландшафту (напр., схилу горба, полезахисної смуги, узбережжя озера), характерний для приземних …
МІКРОКЛІН
мікроклін; ч. (мікро... і гр., нахиляю) породоутворюючий мінерал класу силікатів, білого, рожевого, сірого кольору. Використовують у фарфоро-фаянсовій промисловості.
МІКРОКОКИ
(мікро... і коки) рід кулястих бактерій. Більшість видів - сапрофіти; виявлені в повітрі, грунті або воді.
МІКРОКОМАНДА
(мікро... і команда) код однієї чи кількох мікрооперацій, виконуваних за один елементарний такт роботи цифрової обчислювальної машини.
МІКРОКОСМ
мікрокосм; ч. (гр.) світ дуже малих розмірів (атомів, електронів і т. ін.).
МІКРОКОСМОС
мікрокосмос; ч. (мікро... і космос) світ малих величин (атомів, молекул) на відміну від світу величин планетного та зоряного масштабу; мікрокосм.
МІКРОЛІТ
мікроліт; ч. (мікро... і ...літ) 1. Дрібні голчасті або пластинчасті кристали, властиві основним масам ефузивних порід. 2. Дрібні кам'яні знаряддя певної геометричної форми (трикутника, …
МІКРОМІНІАТЮРИЗАЦІЯ
мікромініатюризація; ж. (мікро... і мініатюризація) значне зменшення розмірів елементів і схем радіотехнічних пристроїв, що грунтується на досягненнях мікроелектроніки.
МІКРОМАНІПУЛЯТОР
мікроманіпулятор; ч. (мікро... і маніпулятор) прилад, з допомогою якого під контролем мікроскопа здійснюють операції над дуже дрібними об'єктами (переважно над клітинами тварин і рослин).
МІКРОМАНОМЕТР
мікроманометр; ч. (мікро... і манометр) прилад для вимірювання малих різниць тиску.
МІКРОМЕТР
мікрометр; ч. (мікро... і ...метр) прилад для вимірювання лінійних розмірів невеликих тіл.
МІКРОМЕТРІЯ
мікрометрія; ж. (мікро... і...метрія) сукупність методів вимірювання лінійних розмірів тіл.
МІКРОМОДУЛЬ
мікромодуль; ч. (мікро... і модуль) блок радіоелектронної апаратури в мініатюрному виконанні.
МІКРОН
мікрон; ч. (гр., мало) застаріла назва одиниці довжини мікрометра - мільйонної частки метра.
МІКРОНІВЕЛІР
(мікро... і нівелір) вимірювальний прилад (у вигляді накладного рівня) для дуже точного визначення перевищень точок або нахилу опорних площин різних установок.
МІКРООПЕРАЦІЯ
(мікро... і операція) елементарна операція переробки інформації цифровою обчислювальною машиною.
МІКРООРІАНІЗМИ
(мікро... і організм) тваринні й рослинні організми, які можна побачити лише під мікроскопом.
МІКРОПІЛЕ
мікропіле; с. (мікро... і гр., ворота, прохід) 1. Отвір в оболонці яєць комах, павукоподібних, деяких молюсків, риб та ін., через який всередину клітини потрапляє сперматозоїд. 2. Отвір …
МІКРОПАЛЕОНТОЛОГІЯ
(мікро.. . і палеонтологія) розділ палеонтології, який вивчає мікроскопічні викопні рештки.
МІКРОПОРИТ
мікропорит; ч. (мікро... і гр., отвір) силікатний дрібно-пористий теплоізоляційний матеріал.
МІКРОПРИНТУВАННЯ
(мікро... і англ., друк) поліграфічне відтворення мікрозображень (зображень, утворених фотографуванням через мікроскоп).
МІКРОПРОГРАМА
(мікро... і програма) послідовність макрокоманд в обчислювальній машині, що реалізує заданий алгоритм.
МІКРОПРОГРАМУВАННЯ
(мікро... і програмування) складання мікропрограм.
МІКРОПРОЦЕС
(мікро... і процес) процес, що має невелике поширення та недовго триває.
МІКРОРАЙОН
мікрорайон; ч. (мікро... і район) первинна структурна одиниця сельбищної частини міста, селища, де, крім житлових будинків, розміщені торговельні підприємства, різні заклади повсякденного …
МІКРОРЕЛЬЄФ
мікрорельєф; ч. (мікро... і рельєф) дрібні форми рельєфу, що є деталями тієї чи іншої ділянка земної поверхні (рельєф річкових заплав, рівчаків тощо).
МІКРОСЕЙСМИ
мікросейсми; мн. (мікро... і гр., землетрус) коливання земної поверхні незначної амплітуди. Зумовлені переважно атмосферними процесами (дією циклонів, тайфунів тощо).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>

© www.ukrslov.com - 2010