Домівка Про проект Зворотний зв'язок Зробити закладку
beta

  
ukrslov.com →  Словник іншомовник слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру Р (802)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
РІЄЛЬ
рієль; ч. грошова одиниця Камбоджі, поділяється на 100 сенів.
РІАЛ
ріал; ч. грошова одиниця: Йєменської Арабської Республіки, поділяється на 40 букш; Ірану, поділяється на 100 динарів.
РІВ'ЄРА
(фр.) 1. Намисто з діамантів. 2. Надбережна місцевість біля Ніцци, що славиться прекрасними краєвидами.
РІЕЛТОР
(англ.) агент, торговий посередник під час купівлі-продажу нерухомості. Див. також: брокер, джоббер, дилер, дистриб'ютор, комісіонер, маклер, прокурист
РІО
Онтаріо; с. (ісп.) річка; додається до багатьох географічних назв.
РІТЕНУТО
(іт., стримано) музичний твір або його частина, що виконується стримано, у заповільненому темпі порівняно з основним темпом твору. Див. також: агогіка
РІЯЗАТ
(араб.) мусульманський піст, каяття.
РІЯЛ
ріял; ч. грошова одиниця: Катару, поділяється на 100 дирхамів; Саудовської Аравії, поділяється на 20 кершів (курушів) або на 100 халалів.
РА
в давньоєгипетській релігії бог сонця, творець світу.
РАБАТ
рабат; ч. (нім., від фр., знижувати) комерційна знижка з усієї суми грошей, що належить за товар; надається при сплачуванні готівкою, закупівлі товару оптом тощо.
РАБАТКА
рабатка; ж. (нім.) довга вузька грядка з декоративними квітами вздовж стін, доріжок.
РАБИН
рабин (давньоєвр., вчитель) служитель культу і духовний керівник єврейської релігійної громади.
РАБОБ
(араб., рабаба) китайський щипковій музичний інструмент. Поширений також у країнах Середньої Азії. Інші назви - лавабо, равап.
РАВАНАСТР
стародавній індійський смичковий музичний інструмент.
РАВАНАСТРОН
стародавній індійський смичковий музичний інструмент; раванстр.
РАВАП
(араб., рабаба) китайський щипковій музичний інструмент. Поширений також у країнах Середньої Азії. Інші назви - лавабо, рабоб.
РАВЕЛІН
равелін; ч. (фр.) допоміжна фортифікаційна споруда трикутної форми, розташована поза огорожею старовинної фортеці між двома бастіонами, призначена для захисту прилеглої місцевості та …
РАВЕНДУК
равендук; ч. (англ., нім., з гол.) груба льняна тканина, парусина, товста парусина на вітрила; равентух.
РАВЕНТУХ
(англ., нім., з гол.) товста лляна тканина, різновид парусини. Застосовують у взуттєвій промисловості.
РАГУ
рагу; с. (фр.) страва з дрібно нарізаного м'яса, тушкованого з овочами, або з тушкованих овочів з пряною, гострою приправою.
РАД
ч. (лат., випромінюю) одиниця увібраного іонізуючого проміння (рентгенівського, гамма-проміння тощо). Р. дорівнює такій дозі, при якій 1 кг опромінюваної речовини вбирає 0,01 джоуля …
РАДІАЛЬНИЙ
радіальний (лат., промінь) той, що йде у вигляді променів; напрямлений по радіусу; Р-а швидкість небесного тіла - проекція швидкості руху небесного тіла на промінь зору. Інша назва - …
РАДІАН
радіан; ч. (лат., промінь) центральний кут, що спирається на дугу, довжина якої дорівнює її радіусові. 1 Р. приблизно дорівнює 57°17'44,8''.
РАДІАНТ
радіант; ч. (лат., той, що випромінює) точка небесної сфери, з якої нібито виходять (внаслідок перспективи) метеорів одного метеорного потоку (рою).
РАДІАТОР
радіатор; ч. (лат., випромінюю) 1. Теплообмінний апарат для охолодження води, мастила, повітря у двигунах внутрішнього згорання (в автомобілі, тракторі, літаку і т. ін.). 2. Нагрівальний …
РАДІАЦІЙНИЙ
пострадіаційний той, що належить до радіації.
РАДІАЦІЯ
радіація; ж. (лат., випромінювання) фіз. випромінювання, зокрема електромагнітної енергії, яким-небудь тілом; електромагнітні хвилі, випромінювані яким-небудь джерелом.
РАДІЙ
радій; ч. (лат., промінь) радіоактивний хімічний елемент, символ Ra, ат. н. 88; сріблясто-білий метал. Використовують для виготовлення світних фарб, у медицині - для радіотерапії тощо.
РАДІО
радіо; с. (лат., промінь) 1. Ралузь науки, техніки і культури, пов'язана з передаванням на віддаль інформації за допомогою радіохвиль. 2. перен. пристрій для приймання радіохвиль.
РАДІО...
(лат., промінь) частина складних слів, що вказує на зв'язок з поняттями "радіо" або "радіоактивність".
РАДІОІНТЕРФЕРОМЕТР
радіоінтерферометр; ч. (радіо... та інтерферометр) прилад для вимірювання різних фізичних величин, пов'язаних з радіохвилями (швидкості поширення, кутових розмірів джерела, віддалі до …
РАДІОАВТОГРАФ
радіоавтограф; ч. (радіо... і автограф) те саме, що й авторадіограма.
РАДІОАВТОГРАФІЯ
радіоавтографія; ж. (радіо... і автографія) те саме, що й авторадіографія.
РАДІОАВТОШТУРМАН
(радіо... і автоштурман) прилад (автоштурман), що діє за сигналами радіонавігаційних засобів. Див. також: радіонавігація
РАДІОАКТИВНІСТЬ
радіоактивність; ж. (радіо... і активність) спонтанне (зумовлене внутрішніми причинами) перетворення атомних ядер та елементарних частинок на інші ядра та елементарні частинки.
РАДІОАКТИВНИЙ
радіоактивний здатний до радіоактивності.
РАДІОАЛЬТИМЕТР
радіоальтиметр; ч. (радіо... і альтиметр) прилад для визначення висоти польоту, дія якого грунтується на принципі радіолокації.
РАДІОАПАРАТУРА
радіоапаратура; ж. (радіо... і апаратура) сукупність апаратів (приладів) у системі радіозв'язку чи радіомовлення.
РАДІОАСТРОНОМІЯ
радіоастрономія; ж. (радіо... і астрономія) розділ астрономії, в якому вивчають різні космічні об'єкти за їхнім радіовипромінюванням та за відбитими від них радіохвилями, які надходять до …
РАДІОБІОЛОГІЯ
радіобіологія; ж. (радіо... та біологія) наука про вплив іонізуючого випромінювання на організм людини, тварин і рослин.
РАДІОГАЛАКТИКА
радіогалактика; ж. (радіо... і галактика) галактика, потужність радіовипромінювання якої значно більша від потужності випромінювання переважної більшості інших галактик.
РАДІОГЕННИЙ
радіогенний (радіо... і ...генний) пов'язаний за походженням з розпадом радіоактивних речовин.
РАДІОГОНІОМЕТР
радіогоніометр; ч. (радіо... і гоніометр) пристрій для визначення напряму, в якому міститься передавальна радіостанція.
РАДІОГОНІОМЕТРІЯ
(радіо... і гоніометрія) сукупність методів визначення напряму (кута), в якому міститься радіостанція, що передає певні сигнали. Застосовують на морських суднах, літаках для визначення …
РАДІОГРАМА
радіограма; ж. (радіо... і ...грама) повідомлення, передане по радіо; скорочена назва радіотелеграми.
РАДІОГРАФІЯ
радіографія; ж. (радіо... і ...графія) метод одержання зображення на фотоплівці предмета, що його просвічують рентгенівським, гамма-промінням або іншим іонізуючим випромінюванням, а також …
РАДІОДІАПАЗОН
радіодіапазон; ч. (радіо... і діапазон) діапазон (ділянка, смуга) частот або довжин радіохвиль.
РАДІОДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЯ
(радіо... і диспетчеризація) диспетчеризація, за якої використовують засоби радіозв'язку.
РАДІОЕКОЛОГІЯ
радіоекологія; ж. (радіо... і екологія) наука про взаємозв'язок між радіоактивністю середовища, організмами та їхніми угрупованнями.
РАДІОЕЛЕКТРОНІКА
радіоелектроніка; ж. (радіо... і електроніка) комплекс галузей науки і техніки, пов'язаних з радіотехнікою й електронною технікою (електронікою).
РАДІОЗОНД
радіозонд; ч. (радіо... і зонд) метеорологічний пристрій (зонд, оснащений радіоапаратурою) для вимірювання тиску, температури й вологості верхніх шарів атмосфери і передачі результатів …
РАДІОКАНАЛ
радіоканал; ч. (радіо... і канал) смуга частот електромагнітних коливань, визначена для даної передачі.
РАДІОКЛУБ
радіоклуб; ч. (радіо... і клуб) громадський заклад, що об'єднує любителів радіо.
РАДІОКОД
(радіо... і код) система символів (код), застосовувана в радіозв'язку.
РАДІОКОМБАЙН
(радіо... і комбайн) пристрій, що сполучає в собі радіоприймач, телевізор, магнітофон з програвачем, змонтовані в одному ящику.
РАДІОКОМПАРАТОР
радіокомпаратор; ч. (радіо... і компаратор) прилад для вимірювання напруги електричної складової електромагнітного поля в даній точці.
РАДІОКОМПАС
радіокомпас; ч. (радіо... і компас) радіоприймальний пристрій на рухомому об'єкті (літаку, судні), що дає змогу визначати курс цього об'єкта відносно передавальної радіостанції. Див. …
РАДІОКОМПЛЕКС
радіокомплекс; ч. (радіо... і комплекс) сукупність радіотехнічних пристроїв, призначена для виконання певного завдання.
РАДІОКОМПОЗИЦІЯ
радіокомпозиція; ж. композиція з літературних, музичних творів, складена для передачі по радіо.
РАДІОКОНТАКТ
спілкування, контакт, встановлений за допомогою радіо.
РАДІОКОСМОЛОГІЯ
(радіо... і космологія) наука, що вивчає космос за допомогою методів радіоастрономії.
РАДІОЛІЗ
радіоліз; ч. (радіо... і ...ліз) розклад хімічних сполук від діяння іонізуючих випромінювань.
РАДІОЛІНІЯ
радіолінія; ж. (радіо... і лат., лінія) сукупність радіотехнічних засобів та обладнання, що утворюють один чи кілька каналів зв'язку для передавання інформації на віддаль без проводів.
РАДІОЛА
радіола; ж. (англ.) апарат, в якому конструктивно сполучено радіоприймач з програвачем грамофонних пластинок.
РАДІОЛОГІЯ МЕДИЧНА
(радіо... і ...логія) наука про застосування іонізуючого випромінювання в медицині.
РАДІОЛОКАТОР
радіолокатор; ч. (радіо... і локатор) пристрій для виявлення об'єктів (напр., літаків, суден) і визначення їхнього місцеположення методами радіолокації.
РАДІОЛОКАЦІЯ
радіолокація; ж. (радіо... і локація) виявлення й визначення місцезнаходження літаків, суден, ракет та інших об'єктів за допомогою радіохвиль.
РАДІОЛОТ
радіолот; ч. (радіо... і лот) радіотехнічний прилад для визначення висоти польоту повітряного корабля.
РАДІОЛЯРІЇ
(лат., від промінець) підклас одноклітинних тварин класу саркодових. Поширені в теплих морях. Мертві Р. утворюють на дні глибоководний радіолярієвий мул. Інша назва - променяки.
РАДІОМЕТЕОРОГРАФ
радіометеорограф; ч. (радіо... і метеорограф) те саме, що й радіозонд.
РАДІОМЕТЕОРОЛОГІЯ
радіометеорологія; ж. (радіо... і метеорологія) вчення про вплив метеорологічних умов на поширення радіохвиль у просторі та дослідження метеорологічних процесів за допомогою радіолокації.
РАДІОМЕТР
радіометр; ч. (лат. радіо... і ...метр) 1. Прилад для вимірювання променистої енергії (світла тощо). 2. Прилад для вимірювання потужності випромінювання малої інтенсивності в діапазоні …
РАДІОМЕТРІЯ
радіометрія; ж. (радіо... і ...метрія) 1. Розділ фізики, що вивчає способи вимірювання променистої енергії. 2. Метод розвідування корисних копалин, який полягає у використанні радіохвиль …
РАДІОМУТАЦІЇ
(радіо... і мутація) раптові спадкові зміни ознак або властивостей організму, які виникли від дії іонізуючого випромінювання.
РАДІОНАВІГАТОР
радіонавігатор; ч. (радіо... і лат., мореплавець) прилад для визначення географічних координат місця корабля у морі за допомогою радіосигналів, безперервно випромінюваних трьома …
РАДІОНАВІГАЦІЯ
радіонавігація; ж. (радіо... і навігація) кораблеводіння або літаководіння за допомогою радіопеленгів.
РАДІОПЕЛЕНГ
радіопеленг; ч. (радіо... і пеленг) визначення напряму руху (курсу) корабля або літака за допомогою радіохвиль, що надходять до корабля (літака) від радіостанції, місцеперебування якої …
РАДІОПЕЛЕНГАТОР
радіопеленгатор; ч. (радіо... і пеленгатор) радіоприймальний пристрій для визначення напряму на передавальну радіостанцію, приймання її сигналів на напрямлену антену.
РАДІОПРОТЕКТОРИ
(радіо... і протектор) речовини, введення яких в організм або в поживне середовище перед опроміненням зменшує вплив іонізуючого випромінювання.
РАДІОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ
радіорезистентність; ж. (радіо... і резистентність) здатність організму, окремих тканин або клітин витримувати високі дози іонізуючого випромінювання, не втрачаючи життєздатності.
РАДІОРЕЛЕЙНИЙ
радіорелейний (радіо... і реле) пов'язаний з передаванням сигналів через ряд приймально-передавальних радіостанцій; (напр., радіорелейна апаратура, радіорелейні станції) радіорелейна …
РАДІОРУБКА
радіорубка; ж. (радіо... і рибка) спеціально обладнане приміщення на кораблі, в якому встановлені засоби радіозв'язку.
РАДІОСЕКСТАНТ
радіосекстант; ч. (радіо... і секстант) навігаційний прилад, яким визначають напрям на Сонце за його випромінюванням в ділянці радіохвиль. Р. працює за будь-яких погодних умов.
РАДІОСЕНСИБІЛІЗАЦІЯ
радіосенсибілізація; ж. (радіо... і сенсибілізація) підвищення чутливості організмів до іонізуючого випромінювання внаслідок діяння хімічних або фізичних факторів.
РАДІОСИСТЕМА
радіосистема; ж. (радіо... і система) те саме, що й радіокомплекс.
РАДІОСПЕКТРОГРАФ
радіоспектрограф; ч. (радіо... і спектрограф) прилад для вимірювання спектра випромінювання радіохвиль космічних об'єктів (зір, планет тощо).
РАДІОСПЕКТРОСКОПІЯ
радіоспектроскопія; ж. (радіо... і спектроскопія) розділ фізики, в якому вивчаються спектри випромінювання й поглинання найкоротших радіохвиль. Методи Р. застосовують для вивчення …
РАДІОСТАНЦІЯ
радіостанція; ж. (радіо... і станція) 1. Сукупність технічних пристроїв для передавання і приймання інформації за допомогою радіохвиль. 2. Установа, яка здійснює передавання та приймання …
РАДІОСТУДІЯ
радіостудія; ж. (радіо... і студія) спеціально обладнане приміщення, з якого ведуть передавання радіомовних програм.
РАДІОТЕЛЕГРАФ
радіотелеграф; ч. (радіо... і телеграф) безпроводовий телеграф, який передає повідомлення кодом (напр., азбукою Морзе) за допомогою радіохвиль.
РАДІОТЕЛЕМЕТРІЯ
радіотелеметрія; ж. (радіо... і телеметрія) вимірювання на віддалі (напр., при космічних польотах) різних фізичних, технічних та інших величин з дальшою передачею по радіо відомостей про …
РАДІОТЕЛЕМЕХАНІКА
радіотелемеханіка; ж. (радіо... і телемеханіка) наука про вимірювання певних величин і керування певними об'єктами (напр., літаками) на значній віддалі за допомогою електромагнітних …
РАДІОТЕЛЕСКОП
радіотелескоп; ч. (радіо... і телескоп) астрономічний інструмент для дослідження радіохвиль, які надходять від космічних об'єктів.
РАДІОТЕЛЕТАЙП
радіотелетайп; ч. (радіо... і телетайп) літеродрукувальний апарат (телетайп) з радіозв'язком.
РАДІОТЕЛЕФОН
радіотелефон; ч. (радіо... і телефон) сукупність передавальної і приймальної радіоапаратури для телефонного зв'язку по радіо.
РАДІОТЕРАПІЯ
радіотерапія; ж. (радіо... і терапія) лікувальний метод, в основу якого покладено діяння на організм людини й тварин певних доз природних або штучних радіоактивних препаратів. …
РАДІОТЕХНІКА
радіотехніка; ж. (радіо... і техніка) 1. Наука про електромагнітні коливання високої частоти і радіохвилі. 2. Галузь техніки, що розробляє і застосовує радіоапаратуру в системах …
РАДІОТЕХНІЧНИЙ РАДІОМЕТР
прилад для вимірювання потужності випромінювання радіохвиль.
РАДІОТОКСЕМІЯ
(радіо... і токсемія) отруєння організму радіоактивними речовинами.
РАДІОТРАНСЛЯЦІЙНИЙ
радіотрансляційний (радіо... і трансляція) пов'язаний з прийманням радіомовних передач від радіостанції, підсиленням і передаванням їх далі. Р. вузол - комплекс апаратури для передавання …

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>

© ukrslov.com - 2010