Домівка Про проект Зворотний зв'язок Зробити закладку
beta

  
ukrslov.com →  Словник іншомовник слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру Г (1388)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>
...ГІНІЯ
(гр., жінка, самка) у складних словах означає належність до жіночої статі, напр., протерогінія.
...ГАМІЯ
(гр., шлюб) у складних словах відповідає поняттю "шлюбність", напр. моногамія.
...ГЕЙ
(гр., земля) у складних словах відповідає поняттю "земля" апогей
...ГЕН
(гр., породжую, створюю) в складних словах вказує на зв'язок з поняттями "походження", "утворення", напр. антропоген, кріогенний, лізогенія.
...ГЕНІЯ
(гр., породжую, створюю) в складних словах вказує на зв'язок з поняттями "походження", "утворення", напр. антропоген, кріогенний, лізогенія.
...ГЕНЕЗ
(гр., походження, породження) у складних словах означає "походження", "виникнення", напр. антропогенез, кладогенез.
...ГЕННИЙ
(гр., породжую, створюю) в складних словах вказує на зв'язок з поняттями "походження", "утворення", напр. антропоген, кріогенний, лізогенія.
...ГНОЗІЯ
(гр., пізнання, наука) у складних словах відповідає поняттю "знання" геогнозія
...ГОН
(гр., кут) у складних словах означає кут, напр., пентагон - п'ятикутник.
...ГОНІЯ
(гр., породження) у складних словах відповідає поняттям "народження", "походження" гетерогонія
...ГРАМА
(гр., риска, літера, написання) у складних словах означає "запис", "графічне зображення" криптограма, телеграма
...ГРАФ
(гр., пишу, креслю, зображую) у складних словах означає особу, яка пише, або прилад, що записує, напр., бібліограф, термограф.
...ГРАФІЯ
(гр., пишу, креслю, малюю) у складних словах вказує на зв'язок з поняттями "записування", "відображення" літографія, стенографія
ГІЄНА
геогігієна; ж. (гр.) зоол. рід хижих ссавців. Поширені в Африці і Південно-Західній Азії. За зовнішнім виглядом дещо нагадують собак.
ГІЄРОГРАМА
(гр.) таємне письмо древніх жерців.
ГІЄРОГРАФІЯ
(гр.) мистецтво зображувати святі предмети.
ГІЄРОДУЛИ
(гр.) іст. невільники і невільниці, а також служителі при храмах у Давній Греції, котрі обробляли землю і платили оренду. Серед Г. були і вільні люди, що добровільно присвятили себе …
ГІЄРОКРАТІЯ
(гр.) форма урядування з духівництвом на чолі.
ГІЄРОМАНТІЯ
(гр.) ворожіння на жертовних тваринах.
ГІЄТОМЕТР
(гр.) дощомір.
ГІАДИ
(гр.) 1. У давньогрецькій і давньоримській міфології сім сестер, що оплакували смерть єдиного брата й були перетворені богами на сузір'я. 2. Зоряне скупчення сферичної форми в сузір'ї …
ГІАЛІТ
гіаліт; ч. (гр., скло і ...літ) мінерал класу силікатів, прозорий різновид опалу.
ГІАЛОПЛАЗМА
(гр., скло і плазма) частина цитоплазми тваринних і рослинних клітин, яка оточує ядро і всі органоїди та містить продукти внутріклітинного метаболізму.
ГІАТУС
гіатус; ч. (лат., щілина) збіг двох чи кількох голосних звуків в одному слові або на межі слів.
ГІАЦИНТ
гіацинт; ч. (гр.) 1. 1. У грецькій міфології - улюбленець Аполлона, вбитий від ревнощів Зефіром і обернений Аполлоном на квітку. 2. Рід багаторічних цибулинних рослин родини лілійних. …
ГІБІСКУС
(лат., собача рожа, алтея) гібіск; рід рослин родини мальвових, одно- й багаторічні трав'янисті рослини, кущі, напівкущі, дерева. Поширені переважно в тропічних зонах. Багато видів Г. …
ГІБЕЛІНИ
(іт.) в Італії 12 - 15 ст. політичне угруповання, яке підтримувало претензії германських імператорів на владу на Апеннінському півострові. Політичними противниками Г. були гвельфи.
ГІБЕРЕЛІНИ
(лат.,ОіЬЬегеІІа Ічіікчгоі - назва гриба) органічні речовини - стимулятори росту й цвітіння рослин. Добувають мікробіологічним способом.
ГІБЕРНАЦІЯ
(лат., зимівля, зимова сплячка) гальмування життєдіяльності (напр., зимова сплячка тварин).
ГІБРИД
гібрид; ч. (лат., помісь) статеве потомство від схрещування двох організмів з різною спадковістю (генотипами). Див. також: генотип
ГІБРИДИЗАЦІЯ
гібридизація; ж. схрещування різних за спадковістю організмів. Гібридизацію застосовують у селекції для виведення нових сортів рослин й порід тварин, у насінництві й при розведенні тварин …
ГІГ
гіг; ч. (англ.) швидкохідна шлюпка з низьким бортом. Інша назва - гічка.
ГІГІЄНА
геогігієна; ж. (гр., здоровий) галузь медицини, що розробляє й впроваджує методи запобігання захворюванням, вивчає вплив різних факторів зовнішнього середовища на здоров'я людини, її …
ГІГАНТИ
(гр.) 1. У грецькій міфології - представники міфічного племені велетнів, дітей Геї. 2. перен. велетень, височенний чоловік.
ГІГАНТИЗМ
гігантизм; ч. надмірний патологічний ріст людини, тварини або окремих частин їхнього організму, викликаний розладом діяльності залоз внутрішньої секреції (зокрема, гіпофіза).
ГІГАНТОГРАФІЯ
(гр., велетенський і ...графія) спосіб виготовлення репродукцій із збільшеними растровими точками. Застосовують переважно для друкування плакатів.
ГІГАНТОЗАВРИ
(гр., велетенський і ...завр) величезні викопні плазуни з групи динозаврів.
ГІГАНТОМАНІЯ
гігантоманія; ж. (гр., велетенський і ...манія) надмірна пристрасть до всього величезного, грандіозного.
ГІГАНТОПІТЕК
гігантопітек; ч. (гр., велетенський і ...пітек) рід викопних людиноподібних мавп. За розмірами тіла перевищували людину. Жили в середині антропогену.
ГІГЕСІВ ПЕРСТЕНЬ
(гр.) перстень щастя, від імені легендарного мідійського пастуха Гігеса, що мав чародійний перстень, за допомогою якого можна було стати невидимим. Гігес убив лідійського царя і зайняв …
ГІГЕЯ
(гр.) 1. У грецькій міфології - богиня здоров'я, її зображають із чашею в руці, з якої п'є вуж - символ медицини. 2. Один з астроїдів.
ГІГРО...
(гр., волога) у складних словах відповідає поняттю "волога".
ГІГРОГРАФ
гігрограф; ч. (гігро... і ...граф) самописний прилад для безперервного реєстрування відносної вологості повітря.
ГІГРОМА
гігрома; ж. (гр.) водяна пухлина.
ГІГРОМЕТР
гігрометр; ч. (гігро... і ...метр) прилад для вимірювання вологості повітря.
ГІГРОМЕТРІЯ
гігрометрія; ж. (гігро... і ...метрія) сукупність методів вимірювання вологості повітря.
ГІГРОСКОП
гігроскоп; ч. (гігро... і ...скоп) прилад, що приблизно показує зміну вологості повітря.
ГІГРОСКОПІЧНІСТЬ
гігроскопічність; ж. властивість речовин (окису кальцію, активного вугілля тощо) вбирати вологу з повітря.
ГІГРОСКОПІЧНИЙ
гігроскопічний (гігро... і ...скопічний) той, що вбирає вологу.
ГІГРОСТАТ
гігростат; ч. (гігро... і ...стат) прилад, в якому підтримується незмінна вологість.
ГІГРОТЕРМОГРАФ
(гігро... і термограф) самописний метеорологічний прилад, який суміщує гігрограф і термограф.
ГІГРОФІЛЬНИЙ
гігрофільний (гігро... і ...філ) той, що любить вологу; напр., Г-і рослини - гігрофіти.
ГІГРОФІТИ
(гігро... і ...фіти) суходільні рослини, що ростуть лише в умовах великого зволоження. До Г. дуже близькі (а часто й належать до них) рослини з цілком або частково зануреними у воду чи …
ГІДАЛЬГО
гідальго; ч. (ісп., від чийсь син) 1. Іспанський шляхтич, дворянин. 2. Мексиканська золота монета. Інша назва - ідальго.
ГІДАТОФІТИ
(гр., вода і ...фіти) рослини, що на відміну від гідрофітів повністю або більшою своєю частиною занурені у воду.
ГІДЖАК
(тюрк.) смичковий інструмент, поширений у народів Середньої Азії.
ГІДЖРА
(араб., втеча) мусульманське літочислення, яке бере початок з 622 р.
ГІДР...
(гр., вода) у складних словах відповідає поняттям "вода", "водний простір".
ГІДРІЯ
(гр., від вода) посудина з трьома ручками для носіння води, поширена в Стародавній Греції.
ГІДРА
гідра; ж. (гр.) 1. В давньогрецькій міфології потвора з тілом змії і дев'ятьма головами дракона. 2. перен. страховисько. 3. Сузір'я Південної півкулі.
ГІДРАВЛІКА
гідравліка; ж. (гр.) наука про закони рівноваги й руху рідини, а також застосування їх для розв'язання практичних задач.
ГІДРАВЛІЧНИЙ
гідравлічний той, що діє за допомогою тиснення або руху рідини.
ГІДРАЗИН
гідразин; ч. (гідр... і азот) хімічна сполука; безбарвна, гігроскопічна рідина, що димить на повітрі. Отруйна. Застосовують у виробництві пластмас, як компонент реактивного палива тощо.
ГІДРАНТ
гідрант; ч. (гр., вода) кран; встановлюють на лініях водопроводу для поливання вулиць, гасіння пожеж тощо.
ГІДРАНТИ
окремі особини, що утворюють колонії гідроїдів. Див. також: гідроїдні
ГІДРАРГІЛІТ
гідраргіліт; ч. (гідр... і гр., біла глина) мінерал класу окисів та гідроокисів, білого, зеленуватого, бурого кольорів. Використовують для одержання алюмінію.
ГІДРАСТИС
рід трав'янистих багаторічних рослин родини жовтецевих. Корені містять алкалоїди. Застосовують як лікарський препарат.
ГІДРАТАЦІЯ
гідратація; ж. (гр., вода) приєднання води до різних речовин, що перебувають у розчиненому або у вільному стані. Г.- різновид сольватації.
ГІДРАТИ
(гр., вода) хімічні сполуки, що містять молекули води. Стійкі гідрати виділяються з розчинів у формі кристалогідратів.
ГІДРЕМІЯ
(гідр... і ...емія) підвищений вміст води в крові, розрідження крові. Спостерігається при деяких захворюваннях нирок, асциті, при деяких формах анемій.
ГІДРИ
(гр., водяна змія, гідра) ряд безхребетних тварин класу гідроїдних. Живуть у прісних водоймах. Для Г. характерна надзвичайна здатність до відновлення втрачених частин тіла.
ГІДРИДИ
(гідр(оген) і гр., вигляд) сполуки водню з іншими елементами. Застосовують для одержання деяких чистих речовин (кремнію, германію), в органічному синтезі.
ГІДРО...
(гр., вода) у складних словах відповідає поняттям "вода", "водний простір".
ГІДРОЇДНІ
(гр., водяна змія, гідра і ...оїд) біол. клас безхребетних тварин типу кишечнопорожнинних. Більшість Г. - повсюдно поширені морські колоніальні організми (поліпи, медузи тощо).
ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ
гідроізоляція; ж. (гідро... та ізоляція) захист будівельних конструкцій і споруд від проникання води, а матеріалів для споруд - від шкідливого впливу хімічно агресивних рідин, стічних вод …
ГІДРОАВІАЦІЯ
гідроавіація; ж. (гідро... і авіація) вид авіації, пов'язаний з літальними апаратами, пристосованими до злітання з води й посадки на воду.
ГІДРОАВТОМАТ
гідроавтомат; ч. (гідро... і автомат) автоматично діючий пристрій, де водяний напір використовується для стиснення або розрідження повітря, а таке повітря - для піднімання води.
ГІДРОАГРЕГАТ
гідроагрегат; ч. (гідро... і агрегат) агрегат, що складається з гідротурбіни й гідрогенератора.
ГІДРОАЕРОДРОМ
гідроаеродром; ч. (гідро... і аеродром) аеродром для гідролітаків на водній ділянці й береговій смузі.
ГІДРОАЕРОМЕХАНІКА
гідроаеромеханіка; ж. (гідро... і аеромеханіка) розділ механіки, пов'язаний з вивченням рівноваги й руху рідких і газоподібних середовищ, а також їхньої взаємодії між собою і з твердими …
ГІДРОАКУМУЛЯЦІЯ
(гідро... і акумуляція) нагромадження гідроенергії створенням запасів води у водосховищах верхнього б'єфу.
ГІДРОАКУСТИКА
гідроакустика; ж. (гідро... і акустика) вчення про виникнення, поширення й приймання звуків у водоймах. Г. широко застосовують у гідролокації.
ГІДРОАПАРАТУРА
гідроапаратура; ж. (гідро... і апаратура) гідравлічна апаратура.
ГІДРОБІОЛОГІЯ
гідробіологія; ж. (гідро... та біологія) наука, що вивчає живі організми прісноводних та морських водойм і водогонів (річок, каналів) у взаємодії їх між собою та навколишнім середовищем.
ГІДРОБІОНІКА
гідробіоніка; ж. (гідро... та біоніка) розділ біоніки, який вивчає особливості тварин, що живуть у воді, щоб створювати технічні пристрої для роботи у водному середовищі.
ГІДРОБІОНТИ
гідробіонти; мн. (гідро... та ...біонти) організми, що живуть у воді.
ГІДРОБІОС
(гідро... і гр., життя) сукупність організмів, що населяють водойми всієї земної кулі. Вивченням Г. займається гідробіологія.
ГІДРОБУФЕР
(гідро... та буфер) гідравлічний пристрій, що приймає щогли, підпори та інші конструкції, відкидувані від стартуючої ракети-носія.
ГІДРОГЕН
(лат., гр., вода і породжую) латинська назва хімічного елемента водню, символ Н; застосовують у назвах сполук з воднем і процесів за його участю (напр., гідрогенізація, гідриди).
ГІДРОГЕНІЗАЦІЯ
гідрогенізація; ж. (гідроген) приєднання водню до простих та складних речовин при наявності каталізаторів гідрогенізація вугілля, нафти, олії тощо.
ГІДРОГЕНЕЗ
(гідро... і ...генез) сукупність геохімічних і мінералогічних перетворень, викликаних просочуванням по тріщинах з поверхні у земну кору води, яка виносить речовини з одного геохімічного …
ГІДРОГЕНЕРАТОР
гідрогенератор; ч. (гідро... і генератор) генератор змінного струму, що його приводить у рух гідротурбіна.
ГІДРОГЕОЛОГІЯ
гідрогеологія; ж. (гр.) наука про підземні води, процеси формування їх, фізичні властивості та хімічний склад, умови залягання й закономірності поширення.
ГІДРОГРАФ
гідрограф; ч. (гідро... і ...граф) графік зміни в часі витрат води в річці за рік або його частину, напр. за сезон.
ГІДРОГРАФІЯ
гідрографія; ж. (гідро... і ...графія) розділ гідрології, який вивчає й описує водні об'єкти (річки, озера тощо), їхнє положення, походження, розміри, режим, зв'язки з іншими елементами …
ГІДРОДИНАМІКА
гідродинаміка; ж. (гр.) розділ гідромеханіки, де вивчається рух рідин без урахування їхньої стисливості, а також взаємодія рідин з твердими тілами при їхньому відносному русі.
ГІДРОДИНАМІЧНИЙ
гідродинамічний пов'язаний з гідродинамікою; - гідродинамічний опір - гідродинамічний тиск
ГІДРОДИНАМІЧНИЙ ОПІР
фіз. опір рідини рухові в ній тіла або опір стінок труб чи каналів рухові рідини
ГІДРОДИНАМІЧНИЙ ТИСК
фіз. тиск рухомої рідини.
ГІДРОДОМКРАТ
гідродомкрат; ч. (гідро... і домкрат) гідравлічний механізм для піднімання важких предметів, напр. вертикалізації ракет-носіїв, переставляння їхніх башт обслуговування.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>

© ukrslov.com - 2010