Домівка Про проект Зворотний зв'язок Зробити закладку
beta

  
ukrslov.com →  Словник іншомовник слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я


А...

(гр.) префікс, що означає заперечення, відсутність алогічний, афонія, анаероби. Див. також: префікс

В iнших словниках: знайдено 72 збіга


/Словник синонімів Полюги/
АБОРТ (припинення вагітності) викидень.
АБСОЛЮТНИЙ (який існує незалежно, поза зв'язком) безвідносний.
АБСОЛЮТИЗМ (необмежена верховна влада) самодержавство, самовладдя, монархізм, автократія, (необмежена влада) деспотизм, тиранія, свавілля, …

/УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія)/
ААХЕН м. в Німеччині (Пн. Райн-Вестфалія); 250 тис. мшк.; електронна, машинобудівна, харчова промисловість; центр туризму, курорт; …
ААХЕНСЬКИЙ МИР 1668 трактат, що завершив фр.-ісп. війну; поділ Фландрії між Францією та Іспанією.
ААХЕНСЬКИЙ МИР 1748 закінчив війну за австр. спадщину 1740-48; Австрія отримала підтвердження праґматичної санкції (утримання влади Марією Терезою), …

/Орфографічний словник української мови/
А а 1 вигук незмінювана словникова одиниця а 2 сполучник незмінювана словникова одиниця а 3 частка незмінювана …
А-КОНТО а-ко
А-ЛЯ-ФУРШЕТ а-ля-фурше

/Українсько-російський словник/
А I союз 1) противит. а, реже но; (между предложениями после первого из присоединяемых слов) же, ж (только после гласного) 2) …
АБАТ церк. аббат
АБАТСЬКИЙ аббатский

/Словник синонімів Караванського/
АБАТ див. ІГУМЕН.
АБАТСТВО див. МАНАСТИР.
АБАТИСА ІГУМЕНЯ.

/Стилістичні терміни/
АБРАКАДАБРА (лат. abracadabra — заклинання) магічна формула, таємне слово, замовляння; синонім безглуздя, нісенітниці, незрозумілого набору …
АБСОЛЮТНА ТЕПЕРІШНІСТЬ (лат. аbsolutus — необмежений) те саме, що й історична теперішність.
АБСОЛЮТНА ТЕПЕРІШНІСТЬ (лат. аbsolutus — необмежений) те саме, що й історична теперішність.

/Крилаті вислови/
АГНЕЦЬ БОЖИЙ Перші слова католицької молитви. У християнській міфології – символ смирення і покірності. У сучасній літературі цей вислів …
АХІЛЛЕСОВА П'ЯТА За старогрецьким міфом, мати героя Ахіллеса (Ахілла) морська богиня Фетіда скупала його у водах священної ріки Стікс, щоб зробити …
АЛЬБІОН Стародавня назва Британських островів, яка зустрічається ще в античних авторів (зокрема, у Птомелея). У наші дні це слово …

/Власні імена людей/
АБРАМ див. Аврам.
АБРАМ див. Аврам.
АДОЛЬФ запозичене: нім. Adolf; dew. adal — шляхетний, благородний і двн. wolf — вовк. Адолько; Долько. Адольф Карлович підхоплювався і …

/Неправильно — правильно. Волощак/
АБОНЕМЕНТНА УСТАНОВКА Абонентська установка
АБОНЕНТСЬКА ПЛАТА Абонентна плата
АБРИВІАТУРА Абревіатура

/Словник англіцизмів/
АБОЛІЦІОНІЗМ «рух за скасування рабства негрів у США» - амер. abolitionism [1834] < лат. abolition (abolitionis) «скасування». Слово входить …
АБСЕНТЕЇЗМ «ухилення від участі у виборах» - absenteism < англ. absent «відсутній».
АДАПТЕР «звукознімач» - adapter < англ. adapt «пристосовувати».

/Словник-антисуржик/
АД пекло
АРБУЗ кавун
АВТОПОГРУЖЧИК автонавантажувач

/Eкономічна енциклопедія/
А-ФОРФЕ рос. а-форфе (фр. a fortait — поставка) — кредитування міжнародних торговельних операцій шляхом розрахунків через перевідні …
А-КОНТО рос. а-конто (італ. a conto — в рахунок) — попередні (авансові) проплати рахунків за товарними операціями при …
ААА рос. ААА найвищий рейтинг (оцінка) облігацій найвищої якості, що випускають корпорації США і високо котируються основними …

/Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України/
АФІНАЖ ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ металургійний процес одержання дорогоцінних металів високої чистоти шляхом відділення від них забруднюючих домішок. "Про …
АКЦІЯ цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує …
АКЦИЗНИЙ ЗБІР це непрямий податок на окремі товари (продукцію), визначені законом як підакцизні, який включається до ціни цих товарів …

/Енциклопедія політичної думки/
АБСОЛЮТИЗМ Цей термін нині не має точного значення. Він вільно застосовується до такого суспільного ладу, за якою влада здійснюється без …
АДАМС Адамс Джон(1735-1826) - американський державний діяч, політичний філософ; з 1797 по 1801р. – президент Сполучених Штатів. Хоча …
АДОРНО ТЕОДОР (1903-1969) - німецький філософ. Провідний діяч Франкфуртської школи, який переважно цікавився філософією і критикою культури …

/Словник мови Стуса/
АДАМАШКА -и, ж. 1. заст., іст. Ґатунок шовкової тканини. // Вироби з цієї тканини. 2. діал. Дамаська шабля. Немов рубін у чорнім …
АЕД (< грец. aoidos – соловей, співець), -а, ч. Давньогрецькі поети й співці, мистецтво яких розквітло у VІІІ — VII ст. до н.е. Аеди …
АГОРА (грец. agora — збори), -и, ж. 1. У стародавніх греків народні, військові або судові збори вільних громадян. 2. Площа для …

/Словник бюджетної термінології/
АДМІНІСТРУВАННЯ БЮДЖЕТУ багатофункціональна управлінська діяльність фінансових установ з організації формування й використання бюджетних коштів.
АКТ ПЕРЕВІРКИ документ, у якому відображаються результати перевірки; містить докладно викладені порушення податкового і бюджетного …
АКТ РЕВІЗІЇ це двосторонній документ, у якому відображаються результати ревізії фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, …

/Глосарій термінів Фондового ринку/
АФІЛІЙОВАНІ ОСОБИ ТОРГОВЦЯ засновники; особи, частка яких у статутному фонді торговця від безпосереднього та (або) опосередкованого володіння становить …
АКЦІЇ КУМУЛЯТИВНІ ПРИВІЛЕЙОВАНІ акції, за якими їх власникам надаються певні переваги; їхні претензії в разі банкрутства задовольняються перед претензіями …
АКЦІЇ ЗВИЧАЙНІ цінні папери, які надають право власності на частку в активах і прибутках компанії, а також мають право голосу.

/Моделювання економіки/
АДАПТАЦІЯ (від пізньолат. аdaptatio – пристосування) здатність системи цілеспрямовано набувати пристосування у складних середовищах, а …
АКСІОМАТИЧНІ ТЕОРІЇ В ЕКОНОМІЦІ розділи економічної науки, побудовані на основі аксіоматичного методу, тобто шляхом формування множини початкових положень, що …
АКТУАРНІ РОЗРАХУНКИ частина страхування, що стосується кількісного аспекту страхової справи; комплекс методів, котрі використовуються у страховій …

/СЦОТ (Словник церковно-обрядової термінології)/
АЕР див. воздух
АГІАСМА 1. Вода, над якою здійснено обряд освячення; свячена вода; свята вода; 2. і агіасма велика Те саме, що вода богоявленська
АГІОМНИСІЯ див. поминання

/Словник іншомовних соціокультурних термінів/
АБОРИГЕНИ (від лат. ab origine - від початку, первісний, одвічний) корінні жителі, тубільці (люди, звірі, рослини) якої-небудь території, …
АДАПТАЦІЯ (від лат. adapto - пристосовую) пристосування людини до умов середовища (перш за все соціального середовища) і результат цього …
АДАТ (від араб. - звичай) назва звичаєвого права у країнах мусульманського Сходу, а також у мусульман інших країн

/Літературне слововживання/
А I         Як назва літери вживається в с. р.: мале а; як назва звука вживається в ч. р.: довгий а, ненаголошений …
А...         Префікс, уживаний на позначення заперечення, відсутності або недостатності означуваного явища, дії, процесу, властивості …
АБАНДОН         -у. Відмова власника судна чи вантажу від своїх прав на застраховане майно на користь страхової організації для одержання …

/Архітектура і монументальне мистецтво/
АБАКА див. абак
АБАПОЛОК Те саме, що горбиль.
АБАТСТВО (лат. < грец. — батько) Католицький монастир на чолі з абатом або абатисою. Складається з собору, житлових корпусів з келіями …

/Управління якістю (Вакуленко А.В.)/
АУДИТ ДРУГОЮ СТОРОНОЮ це аудит, який проводиться споживачами організації чи іншими особами за їхнім дорученням.
АУДИТ ПЕРШОЮ СТОРОНОЮ це аудит, який проводиться для власних цілей самою організацією чи за її дорученням і може бути підставою для самодекларації …
АУДИТ СИСТЕМИ ЯКОСТІ документована діяльність, що проводиться для отримання шляхом перевірення та оцінювання об’єктивних доказів того, що елементи …

/Музичні терміни/
АБЕТКА МУЗИЧНА = алфавіт музичний буквена система позначення звуків різної висоти, яка виникла в Давній Греції не пізніше Ш ст. до н.е. В …
АБРЕВІАТУРА (від лат. Abbrevio - скорочую) - знаки скорочення і спрощення нотного запису. А. використовується для позначення: повторень …
АБСОЛЮТНИЙ СЛУХ здатність пізнавати та відтворювати висоту будь-якого звуку без попереднього слухового настроювання. Відсутність А.с. не є …
Латинська транскрипцiя: [a]
→ АЇД Аїд; ч. (гр.) 1. У давньогрецькій міфології - бог підземного світу і царства мертвих; втілення потойбічного світу. 2. Міфологічне підземне царство …
← А-МЕТА (іт.) надвоє; однаковий зиск і втрати.© ukrslov.com - 2010