Домівка Про проект Зворотний зв'язок Зробити закладку
beta

  
ukrslov.com →  Стилістичні терміни →  А Б В Г Ґ Д Е Ж З І К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ч Ш Щ

Слова на лiтеру К (17)

КАДАНС
(фр. сadence, від лат. сadens — падає, закінчується) тип мелодики мовлення, характерний для кінця фрази при оповідній моделі мовлення.
КАЛАМБУР
( фр. cаlembour — гpа  слiв) стилiстичний пpийом зближення piзних за значенням слiв, iнодi схожих за звучанням, який ствоpює комiчний ефект: А хай їй гpець, тiй Гpецiї!; Все квапимось iз …
КАЛЬКА
(фр. сalque — копія) слово або вираз, утворені точно за зразком іншого слова чи виразу шляхом буквального перекладу його частин з іншої мови.
КАТЕХІЗИС
(гр. katechesis — усне повчання, настанова) ораторський твір, написаний у формі запитань і відповідей; жанр конфесійного стилю.
КАТЕХРЕЗА
(від гр. katachresis — помилкове вживання) троп, різновид метафори, що утворюється поєднанням суперечливих понять, використанням семантично подібного, близького, але не точного виразу: …
КЛІШЕ
(фр. сliche — відбиток) зворот, що легко відтворюється в певних ситуаціях і контекстах, зберігає свою семантику і виразність, відповідає психічним стереотипам національного світобачення, …
КЛАСИЧНА МОВА
мова, репрезентована найкращими художніми текстами, за якими і має вивчатися. Класична українська мова представлена творчістю І. Котляревского, Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки, І. …
КОЙНЕ
(гр. koine dialektos — спільне наріччя) “легкий” варіант мови, що сформувався на базі кількох (чи одного) діалектів і служить засобом спілкування різномовних груп населення. В Давній Греції …
КОЛОН
(лат. colonus) фігура, що коротко і точно передає думку за допомогою скорочених ритмічних членів виразу (колон): І непрятелям допомогли, і приятелям не зашкодили (Цицерон).
КОМПОЗИЦІЯ
(від лат. compositio — складання, pозташування) стpуктуpа, побудова твоpу певного жанpу, художнiй план твоpу, в якому спiввiдношення частин зумовлене темою i задумом.
КОМУНІКАЦІЯ
(від лат. сommunіco — спілкуюся з кимось) одне зі стилістичних понять, що визначає основний зміст і доречність стилістичних засобів.
КОНКЛЮЗІЯ
(лат. сonclusio — кінець, закінчення) те саме, що й висновки.
КОНОТАЦІЯ
(лат. сon — разом, notatio — позначати) одне з основних понять стилістики, яке означає дадаткові семантичні і стилістичні відтінки, що накладаються на основне значення слова в процесі …
КОНТЕКСТ
(від лат. contextus — тісний зв’язок, з’єднання) лінійне синтагматичне оточення, яке необхідне (чи достатнє) для реалізації потенцій значення слова або таке, що здатне породжувати певні …
КОНТРАВЕРЗА
(лат. controversia — зворотний зв’язок, суперечка) фігура перемовляння, спростування правдоподібних версій; виникла в судовій риториці.
КРИЛАТІ ВИСЛОВИ СЛОВА
стилістичні засоби; ними є стійкі вирази, що мають певне літературне або історичне походження. Це переважно вислови визначних діячів, цитати з відомих творів, що завдяки своїй точності і …
КУЛЬТУРА МОВИ
1) лінгвістична наука, що вивчає суспільне життя мови в конкретний історичний час і регламентує користування мовою в суспільстві 2) досконале володіння літератуною мовою 3) система …


© ukrslov.com - 2010