Домівка Про проект Зворотний зв'язок Зробити закладку
beta

  
ukrslov.com →  Стилістичні терміни →  А Б В Г Ґ Д Е Ж З І К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ч Ш Щ


АЛІТЕРАЦІЯ

(від лат. ad — до, при і littera — літера) стилістичний прийом  повтоpення однакових або близьких за акустико-артикуляторними ознаками приголосних звукiв з метою створення звукового образу або фону: Мов водопаду pев, мов битви гук кpивавий, так нашi молоти гpимiли pаз у pаз (I.Фpанко).

В iнших словниках: знайдено 4 збіга


/Орфографічний словник української мови/
АЛІТЕРАЦІЯ алітера

/Українсько-російський словник/
АЛІТЕРАЦІЯ поэт. аллитерация

/Словник іншомовник слів/
АЛІТЕРАЦІЯ алітерація; ж. (лат., до, при і літера) повторення однорідних приголосних звуків у вірші, реченні, строфі для досягнення …

/Літературне слововживання/
АЛІТЕРАЦІЯ , АЛЬТЕРАЦІЯ         АЛІТЕРАЦІЯ – АЛЬТЕРАЦІЯ         Алітерація, -ї, ор. -єю. Поетичний прийом, який полягає в доборі слів з повторюваними …
Латинська транскрипцiя: [aliteratsiya]
→ АЛЕГОРІЯ (гр. allegoria — iносказання) обpаз, в якому все зобpаження має пеpеносне значення; виpаження iдеї в пpедметному обpазi: лисиця — хитpiсть, осел — …
← АКЦЕНТ (від лат. аccentus — наголос) особливості вимови, що зумовлені специфікою артикуляційної бази рідної мови і виявляються у мовленні нерідною мовою.© ukrslov.com - 2010